Del artikel:

Hos DM ønsker vi at støtte op om sociale og studiedrevne aktiviteter, der er med til at styrke studenterlivet i både fagmiljø og fritid.

Har du en god idé til et arrangement eller aktivitet, der samler og styrker fællesskabet blandt dig og dine medstuderende? Så kontakt os gerne!

Måske I ønsker at mødes i festligt lag til en spil- eller videoaften, en sommerrevy eller et aktivt arrangement med orienteringsklubben. Hos DM kæmper vi for et sundt studiemiljø og tror på, at sociale relationer på studiet og uden for undervisningslokalet kan være med til at forebygge oplevelsen af stress og ensomhed i studielivet.

Hos DM støtter vi sociale aktiviteter i alle afskygninger, hvad enten det er på tværs af studier og årgange eller mellem studerende og undervisere. Vi sponsorerer alt lige fra t-shirts til drikkedunke og goodiebags mm.

Kriterier for vurdering af ansøgninger

For at blive taget i betragtning til et sponsorat hos DM, skal du opfylde følgende kriterier:

 • Alle deltagere skal være studerende og indskrevet på et universitet (humaniora, samfundsvidenskab eller naturvidenskab)
 • Antal deltagere - DM er interesseret i, at så mange studerende som muligt får glæde af vores sponsorater. Derfor vil ansøgningerne også blive vurderet ud fra forholdet mellem, hvor meget aktiviteten koster, og hvor mange der deltager.
 • I hvor høj grad DM er tænkt ind i arrangementet.
 • Ansøg senest 1 måned før, at arrangementet afholdes.

Jeres ansøgning skal sendes til Anna Anora Larsen på aal@dm.dk.

Ramme for arrangementet

 • Informationsmateriale fra DM (brochurer, flyers etc.) skal så vidt muligt være tilgængeligt ved arrangementet. DM sørger for, at arrangementets ansvarlige modtager materialet.
 • Overvej om det vil give mening, at DM donerer muleposer, kuglepenne, skriveblokke etc.
 • Vi forventer, at I sætter DM’s logo på informations- og markedsføringsmateriale vedr. jeres arrangement – både på Facebook og Instagram, eventuelle plakater, programmer, PowerPoints og lignende.
 • Vi modtager gerne billeder fra jeres arrangement, som vi kan dele fra vores FB-profil, hvis det er relevant.
 • Derudover må I også gerne oplyse dato for arrangementet i jeres ansøgning, hvis en sådan er fastlagt.

Det støtter vi ikke

DM støtter vi ikke arrangementer, der erstatter undervisning, og studierelaterede aktiviteter, der tidligere har været finansieret af universitetet, samt aktiviteter, der er obligatoriske at deltage i for de studerende.

Guide til udbetaling af sponsorat til universitetsforeninger.

Der udbetales sponsorater til foreninger med eget CVR-nummer. CVR-nummeret skal være specifikt forbeholdt foreningen, og derfor kan universitetets generelle CVR-nummer ikke bruges.

Oprettelse af CVR-nummer

På Center for Frivilligt Socialt Arbejdes hjemmeside finder I en guide til oprettelse af CVR-nummer.

Læs mere: Sådan registrerer I jeres forening

Udbetaling

Udbetalingen af det aftalte sponsorat kan ske på en af følgende to måder:

1. Modtagelse af faktura

Modtagelse af faktura (med eget CVR-nummer), som udstedes til:

DM
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
Att. Anna Anora Larsen

Markér fakturaen med ”Sponsorstøtte til xx (foreningens navn)”.

Fakturaen sendes til faktura@dm.dk

2. Kvitteringer for sponsoratets aftale beløb

Hvis det ikke er muligt at oprette eget CVR-nummer, kan foreningen i stedet udfylde en afregningsblanket.

Det vil sige, at foreningen gennem private udlæg har mulighed for at handle ind eller bestille ting til arrangementet svarende til sponsoratets størrelse. Kvitteringerne i forbindelse med indkøbene/bestillingerne skal derfor gemmes og vedlægges afregningsblanketten.

Hvad der skal udfyldes på afregningsblanketten:

 • Navn, telefonnummer, adresse, CPR-nummer samt bankoplysningsrubrikkerne. Dertil kommer rubrikkerne med mødeoplysninger (event/arrangement) samt udlægsrubrikken.
 • Kontering- og underskriftsrubrikkerne udfyldes af DM.

Ved eventuelle spørgsmål vedrørende udfyldelsen af afregningsblanketten bedes du kontakte Anna Anora Larsen på aal@dm.dk

Den endeligt udfyldte afregningsblanket sendes til nbj@dm.dk med emnet ”Sponsorstøtte - afregningsblanket samt foreningens navn”.

Refusion

Du kan få dækket dine udgifter i forbindelse med deltagelse i møder og arrangementer for studerende og studenterkonsulenter.

}