Aktivitetspulje

DM og MA

© Lasse Martinussen

Del artikel:

DM Studerende vil gerne støtte op om studenterdrevne aktiviteter, fordi faglige arrangementer og studenterforeninger styrker det gode studie- og fagmiljø og sikrer en god overgang til arbejdsmarkedet.

DM Studerende støtter studerende, der tager initiativ til at skabe arrangementer og aktiviteter til gavn for deres medstuderende.

Er du medlem af DM og i gang med at stable en aktivitet på benene, som er relateret til studiet eller arbejdsmarkedet, så kan DM Studerendes aktivitetspulje hjælpe dig. Det kan være, at du vil samle dine medstuderende til at høre en spændende oplægsholder. Måske ønsker I at invitere nogle tidligere studerende til at fortælle, hvordan de har brugt lige netop jeres uddannelse. Det kan også være, at du har lyst til at lave et debatmøde om klima- eller kønsspørgsmål, hvor studerende kan mødes på tværs af fag.

Vi støtter alt fra gå-hjem-møder, debatarrangementer, netværksmøder, virksomhedsbesøg, konferencer og andre faglige aktiviteter.

Studiemiljø og sociale relationer

Hos DM Studerende kæmper vi for et sundt studiemiljø og tror på, at sociale relationer på studiet og uden for undervisningslokalet kan være med til at forebygge oplevelsen af stress og ensomhed i studielivet. Derfor kan der i ganske særlige tilfælde også søges støtte til arrangementer uden decideret fagligt indhold. Det gælder sociale arrangementer, der i særlig grad understøtter studiemiljøet og den faglige identitet, gerne på tværs af studier og årgange og mellem studerende og undervisere. Det kan fx være studenterdrevne revyer og studiefestivaler.

Kriterier for vurdering af ansøgninger

Vi vurderer din ansøgning ud fra følgende kriterier:

  • Grad af faglig eller arbejdsmarkedsrelateret indhold.
  • Antal deltagere - DM Studerende er interesseret i, at så mange studerende som muligt får glæde af aktivitetspuljen. Derfor vil ansøgningerne også blive vurderet ud fra forholdet mellem, hvor meget aktiviteten koster, og hvor mange der deltager.
  • I hvor høj grad DM er tænkt ind i arrangementet.
  • Informationsmateriale fra DM (brochurer, flyers etc.) skal så vidt muligt være tilgængeligt ved arrangementet. DM sørger for, at arrangementets ansvarlige modtager materialet.
  • Tag stilling til om I vil anbefale, at DM’s studenterkonsulenter deltager med enten et kort oplæg eller med en stand.
  • Overvej om det vil give mening, at DM donerer kuglepenne, skriveblokke etc.
  • Vi forventer, at I sætter DM’s logo på information og markedsføringsmateriale vedr. jeres arrangement – både på Facebook, eventuelle plakater og lignende.
  • Vi modtager gerne billeder fra jeres arrangement, som vi kan dele fra vores FB-profil, hvis det er relevant.
  • Bemærk: Vi behandler kun ansøgningen, når der er vedlagt et udførligt budget for aktiviteten.

Det støtter vi ikke

DM Studerende støtter ikke fester og fredagsbarer, og støtten fra DM Studerende må ikke bruges til at finansiere alkohol. Derudover støtter vi ikke arrangementer, der erstatter undervisning, og studierelaterede aktiviteter, der tidligere har været finansieret af universitetet, samt aktiviteter, der er obligatoriske at deltage i for de studerende.

Aktivitetspuljen er tænkt som en måde at understøtte faglige og studierelaterede aktiviteter. Af principielle årsager vil vi ikke overtage ansvaret for at finansiere undervisning fra staten. De danske universitetsuddannelser skal fortsat være statsfinansierede. I vores politiske arbejde kæmper vi for at bremse nedskæringer på undervisningstimer mm.

Udbetaling af støtte

Penge fra aktivitetspuljen kan som udgangspunkt først udbetales efter aktivitetens afholdelse. Der er desuden en række formaliteter, der skal overholdes i forbindelse med udbetaling af støtten. Kontakt derfor DM's sekretariat, Sussi Lykke Singleton (slsi@dm.dk), for at høre om tilsagn til bevilling af støtte.

Ansøgningsskema

Du kan ansøge om støtte fra DM's aktivitetspulje ved at udfylde ansøgningsskemaet.

Vejledning til ansøgningsskemaet

Navn og kontaktinformation på den ansvarlige for ansøgningen
Angiv den person, som DM kan kontakte i tilfælde af spørgsmål i forbindelse med aktiviteten, og som står for refunderingen af udgifter i forbindelse med aktiviteten.

Navn på gruppe, studenterforening eller organisation
Her skriver du navnet på jeres studenterforening, organisation eller gruppe.

Der søges støtte til følgende
Her skriver du, hvilke specifikke udgifter, der søges støtte til.

Antal deltagere
Hvor mange personer kan deltage i arrangementet? Hvor mange forventes at deltage?

Deltagerbetaling
Hvis DM Studerende betaler for hele arrangementet, ser vi gerne, at det er gratis for vores medlemmer at deltage. Vi ser også helst, at arrangementer er åbne for alle.

Forplejning til aktiviteten
Beskriv hvilken evt. mad og drikke, I regner med at servere.

Ansøgningens samlede størrelse
Angiv det samlede budget for aktiviteten. Angiv det samlede beløb, der ansøges om. Angiv gerne en specifik del af budgettet, som I ønsker støtte til (fx vingaver til oplægsholdere, leje af lokale, kaffe og kage etc.)

Hvad går arrangementet ud på
Skriv kort, hvad aktiviteten handler om. Husk at tydeliggøre aktivitetens faglige eller arbejdsmarkedsrelaterede profil.

Hvordan kan arrangementet give eksponering til DM?
Vi vurderer ansøgningen på, om DM er tænkt ind i arrangementet.

Øvrige bemærkninger
Har I anden relevant information, kan det anføres her.