Gør som Benedicte og Mathilde – få et rejselegat gennem DM Studerende

Del artikel:
Af Troels Mørk

Benedicte og Mathilde har netop været i Canada med støtte fra DM Studerende. Du kan også få penge til din næste studierelaterede tur. Søg inden 3. februar kl. 12.

”Med pengene fra DM Studerendes rejselegat fik vi muligheden for at udforske det ukendte uden for universitetets mure. Vi har fået økonomisk støtte til at indsamle materiale, som vi ikke ville have haft muligheden for herhjemme”.

Sådan lyder det sammenstemmende fra Benedicte Østfeldt og Mathilde Norden Andersson.

I efteråret 2019 var de på Vancouver Island i Canada for at udføre feltarbejde som led i deres kandidatuddannelse i antropologi ved KU.

DM Studerendes rejselegat bidrog til at finansiere turen.

3. februar klokken 12 er næste deadline for legater. Så hvis du skal på feltstudie, studierejse eller anden studierelateret rejseaktivitet nationalt eller uden for landets grænser, kan du søge om støtte.

Læs mere om kriterierne for få støtte og send din ansøgning

Et værdifuldt udlandsophold

For Benedicte og Mathilde var opholdet på Canadas vestkyst værdifuldt for fuldførelsen af kandidatstudiet.

”Metodisk har vi fået mulighed for at styrke vores kundskaber inden for interview og deltagerobservation, at opsøge informanter samt løbende tilrettelægge og styre et større projekt, som vi ikke ville have fået uden turen til Canada”, siger Benedicte og Mathilde supplerer, hvorfor et udlandsophold er gavnligt både fagligt og personligt.

”Det er værdifuldt at kunne begå sig i en ny kontekst, hvor man skal lære alt fra infrastruktur, kommunikationsformer og sociale kutymer. Vi har gennem hele feltarbejdet præsenteret vores faglighed for nye mennesker, som ikke nødvendigvis ved, hvad social og kulturel antropologi betyder og indebærer”, siger hun.

 

Søg rejselegat gennem DM Studerende

Hver studerende kan søge op til 8.000 kroner. Den samlede pulje er 30.000 kroner hvert halve år og fordeles af DM Studerendes bestyrelse.