Dansk Magisterforening

Forskerforum nr. 3, 2023

Tema om medbestemmelse

Download magasin

Når nu ikke andre vil...

Ny rapport om universitetsloven har blinde pletter og indeholder tvivlsomme konklusioner om muligheden for medarbejderinddragelse og -medbestemmelse, skriver DM Universitets næstformand.

Leder

Styrelse slår fast: Lukketheden på AAU er gået for langt

Medlemmer af Hovedsamarbejdsudvalget på AAU blev pålagt fortrolighed om udflytningsplaner. Det fik tillidsrepræsentanter til at klage, og nu har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen givet dem medhold. “Afgørelsen viser, at vi som medarbejderrepræsentanter skal have mulighed for at drøfte ledelsens udspil med vores kolleger”, siger fællestillidsrepræsentant.

Tidligere CBS-dekan og TR takker af efter 45 år: Ledelsen har for stor magt i dag

Ole Helmersen gør status over et langt arbejdsliv på Copenhagen Business School, hvor han har siddet på begge sider af forhandlingsbordet først som dekan og siden som lektor og tillidsrepræsentant for de videnskabeligt ansatte.

Ekspert er ikke i tvivl om, at Fiskeristyrelsen brød loven

Fiskeristyrelsen ville give EU-midler til test af fisketrawl til Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Det er i direkte strid med udbudsreglerne, vurderer ekspert, mens Fiskeristyrelsen afviser. Nu lyder kritikken, at DTU får opgaverne, fordi DTU-forskerne er mere positive over for trawlfiskeri end deres kolleger på andre universiteter.

Fiskeristyrelsen: Det er i overensstemmelse med principperne for god tilskudsforvaltning

Kontorchef Marie Louise Flach de Neergaard fra Fiskeristyrelsens kontor for Hav & Fiskeritilskud svarer på kritik af øremærkning af EU-midler til DTU.

SDU lukker 19 uddannelser – se listen

Den anstrengte økonomi på Syddansk Universitet fører nu til, at en lang række uddannelser bliver nedlagt. Samtidig er 112 fuldtidsstillinger blevet nedlagt for at reducere lønomkostningerne med 79,6 mio. kr. Studerende føler sig ført bag lyset, mens TR roser ledelsen for inkluderende proces.

Nyheder

Universitetsloven har virket – prisen har været høj

I en ny rapport gør DFiR status over tyve år med universitetsloven. Spørgeundersøgelsen afslører et stort demokratisk underskud, pres på forskningsfriheden og finansielt pres på både universiteter og den enkelte forsker.

Her er KU’s løsning på 20 års manglende medbestemmelse

KU vil indføre “forskerkollegier” på alle institutter for at øge forskernes medinddragelse og medbestemmelse. “Det har vendt skuden”, siger professor på Antropologi, som har haft et forskerkollegie siden februar.

“Den kloge leder lytter jo til sine indsigtsfulde kolleger”

KU-rektor Henrik Wegener anser det for “nærmest utænkeligt”, at nogen institutledere vil praktisere en egenrådig ledelsesstil, når forskerkollegierne er indført.

Tema

Rumæniens proportionelle perle

En liste over Europas smukkeste universiteter har Bucharest University på førstepladsen på grund af biblioteks­bygningens næsten ideelle proportioner. Skørt parameter – men bygningen er flot.

Fra “dårlig i skolen” til nanofysiker

Det var interessen for naturfag, der holdt Charline Kirchert oven vande i en svær folkeskoletid. Nu leder hun efter det nye superledermateriale i DTU’s laboratorier.

Studerende foretrækker undervisere af eget køn

Studerende giver bedre bedømmelser til undervisere af eget køn, viser en undersøgelse af 125.000 undervisningsevalueringer. “Det viser, at man bør tage underviserevalueringer med et gran salt”, siger professor Anne Skorkjær Binderkrantz, der står bag undersøgelsen.

Æt’ så meget sniksnak

Unge AU-forskere besidder et helt fantastisk talent for at fatte sig i korthed. For andet år i træk løber Aarhus Universitet med sejren i en stor, international konkurrence om at forklare sit forskningsprojekt på den tid, det tager at køre i letbane fra Østbanetorvet til Risskov Strandpark.

Faste elementer

Syge forhold for ph.d.-studerende

Det har ofte uoverskuelige konsekvenser for muligheden for at afslutte et ph.d.-projekt og for arbejdsliv og karriere, hvis en ph.d.-studerende bliver syg.

Danske Universiteter: Vi har en interesse i, at ph.d.-studerende trives og gennemfører

Hvis en ph.d.-studerende bliver syg, bliver de samme regler og procedurer fulgt, som for alle andre ansatte, skriver Jesper Langergaard, direktør for Danske Universiteter.

Debat
}