Dansk Magisterforening

Om Forskerforum

Del artikel:

Forskerforum og forskerforum.dk er et journalistisk skrevet og redigeret fagblad med redaktionel frihed, der fortrinsvis skriver om forsknings- og uddannelsespolitik, og vilkårene for forskere og ph.d.-studerende. Formålet er at perspektivere, informere og skabe debat.

Forskerforum er medie for medlemmerne af sektoren DM Universitet, Forskning og Uddannelse, som er en sektor for videnskabelige medarbejdere i forsknings- og undervisningsstillinger ved universiteterne, Forsvarsakademiet, VIVE, GEUS, DIIS samt uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Løsabonnementer: IDA, Pharmadanmark, Psykologforeningen og Djøf.

Bladets leder skrives på skift af formanden og næstformanden for DM Universitet, Forskning og Uddannelse. Bladets leder udtrykker fælles holdninger. Øvrige artikler i bladet er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med sektorens synspunkter.

Det redaktionelle stof stilles til rådighed for visning/læsning. Det er ikke tilladt at tage kopi i elektronisk/digital form (jf ophavsretslovens § 12). Der må tages kopi på papir til privatbrug. Yderligere anvendelse af stoffet kræver indhentning af særskilt tilladelse.

Al henvendelse vedr. adresseændring, afmeldelse af bladet og fejl i levering af bladet skal ske hos DM til medlemsservice@dm.dk.

Oplagstal

4.500 eksemplarer

Modtag Forskerforums nyhedsbrev

Alle kan tilmelde sig som modtager af vores nyhedsbrev med aktuelle artikler, der udsendes 6 gange årligt.

}