Dansk Magisterforening

Redaktionen

Del artikel:

Troels Kølln - Ansvarshavende redaktør
tko@dm.dk
Direkte: 38 15 67 55
Mobil: 61 27 17 63

Claus Baggersgaard - Redaktør
cbl@dm.dk
Direkte: 38 15 66 55

Lasse Højsgaard - Journalist
lah@dm.dk
Direkte: 38 15 67 06
Mobil: 29 11 61 60

Sidse Rølle Jakobsen - Sekretær
srj@dm.dk
Direkte: 38 15 66 52

}