Dansk Magisterforening

Modtag Forskerforum på tryk

Del artikel:

Nu har alle mulighed for at modtage Forskerforum som trykt magasin, enten via medlemskab af DM eller via et abonnement.

En del af DM´s medlemmer modtager det trykte magasin Forskerforum automatisk. Det gælder alle medlemmer som er organiseret i sektoren DM Universitet, Forskning og Uddannelse, der er en sektor for videnskabelige medarbejdere i forsknings- og undervisningsstillinger ved universiteterne.

Derudover modtager medlemmer ansat som videnskabeligt personale ved Forsvarsakademiet, VIVE, GEUS, DIIS samt uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet magasinet automatisk.

Hvis du ikke tilhører ovenstående grupper, bliver det nu muligt at få magasinet tilsendt, enten som en del af dit DM-medlemskab eller ved at købe et abonnement.

Se mulighederne:

 

Medlem af DM

Alle medlemmer af DM undtagen pensionister og studerende kan nu vælge at modtage Forskerforum på tryk.

Hvis du ønsker dette, skal du kontakte medlemsservice@dm.dk. Du skal oplyse dit medlemsnr., så det er nemmere at finde dig i medlemssystemet.

Pensionister og studerende

Hvis du er enten pensionist eller studerende, har du mulighed for at tegne et abonnement på magasinet ved at kontakte medlemsservice@dm.dk.

Du skal oplyse dit medlemsnr., så det er nemmere at finde dig i medlemssystemet.

Ikke medlem af DM

Du har mulighed for at tegne et abonnement på magasinet ved at kontakte medlemsservice@dm.dk.

Du skal oplyse dit cpr.nr., hvis du skal oprettes som abonnent.