Dansk Magisterforening

Udgivelsesplan og deadlines

Del artikel:

Deadlines for Forskerforum i 2024

Nr. 1
Udkommer: Fredag den 16. februar
Tekst- og stillingsannoncer: Fredag den 26. januar

Nr. 2
Udkommer: Fredag den 26. april
Tekst- og stillingsannoncer: Onsdag den 3. april

Nr. 3
Udkommer: Fredag den 21. juni
Tekst- og stillingsannoncer: Onsdag den 29. maj

Nr. 4
Udkommer: Fredag den 6. september
Tekst- og stillingsannoncer: Onsdag den 14. august

Nr. 5
Udkommer: Fredag den 1. november
Tekst- og stillingsannoncer: Onsdag den 2. oktober

Nr. 6
Udkommer: Fredag den 13. december
Tekst- og stillingsannoncer: Onsdag den 20. november

Deadlines for Forskerforum i 2025

Nr. 1
Udkommer: Fredag den 14. februar
Tekst- og stillingsannoncer: Fredag den 24. januar

Se mere vedr. annoncering i bladet

}