Dansk Magisterforening

Sådan arbejder Forskerforum for en mangfoldig dækning

Forskerforum har opgjort kønsfordelingen af kilder siden 2023.

© Illustration: Dall-E 2.

Del artikel:

Som fagblad ser vi det som vores opgave at dække det akademiske arbejdsliv med nuanceret, klar og grundig journalistik. For at lykkes med det skal vi sikre diversitet i vores valg af kilder.

Ud af mediernes 50 mest citerede eksperter i 2023 var 47 mænd og 3 kvinder. 0 havde etnisk minoritetsbaggrund.

Tallene stammer fra Akademikerbladets årlige undersøgelse, men resultatet bliver også bekræftet af forskning på området. For eksempel har forskere fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole dokumenteret, at blot 22 pct. af dagbladenes ekspertkilder er kvinder.

Der er altså en åbenlys uligevægt i de stemmer, som medierne generelt benytter sig af. 

Som fagblad har vi et ansvar for at levere journalistik, der dækker medlemmernes arbejdsliv nuanceret, retvisende og klart. For at gøre det er vi nødt til at benytte forskelligartede kilder. Det har chefredaktør Troels Kølln skrevet mere om her. 

For at holde os selv op på den ambition har Forskerforum siden 2023 opgjort fordelingen af mandlige og kvindelige kilder i det trykte magasin og i vores onlinedækning - og vi begyndte at skelne mellem erfaringskilder, partskilder og ekspertkilder.

Hvad med alle de andre grupper, der ikke får taletid?

Indtil videre har vi på Forskerforum udelukkende holdt øje med kønsfordelingen af vores kilder. Der er imidlertid også andre grupper af borgere, der kan have endnu sværere adgang til medierne – for eksempel personer med etnisk minoritetsbaggrund, fysiske handicap og LGBT-personer.

Det er en udfordring, som vi er opmærksomme på, men som vi endnu ikke har fundet en klar løsning på. Det er stadig uklart for os, hvordan vi tager højde for det på en måde, der fungerer i dagligdagen. Kan vi gøre noget, men samtidig beholde et koncept, der er til at arbejde med i praksis, og som er nemt at forstå både for os selv og for medlemmerne og offentligheden?

Svaret arbejder vi videre med.

}