Dansk Magisterforening

Forskerforum nr. 2, 2024

Tema om ældre forskere

Download magasin

Uddannelsesbeskæringer truer Danmarks fremtid

Det er både uansvarligt og farligt at beslutte at skære studenteroptaget med 10 procent uden en dybdegående diskussion af de langsigtede konsekvenser, skriver forpersonen for DM Universitet

Leder

Mere end 500 kønsforskere boykotter tidsskrift – er blevet for kommercielt og anti-woke

En strid om ansættelsen af tre nye chefredaktører for tidsskriftet Gender, Work & Organization har fået de toneangivende forskere inden for feltet til at forlade tidsskriftet i protest. Forlaget afviser kritikken af ansættelsesprocessen.

Ny forskerbevægelse vil genrejse den frie forskning

Over en weekend i Göteborg lykkedes det 15 forskere at formulere et manifest, der skal danne grundlag for en forskerbevægelse og et arbejde for en genrejsning af den frie forskning.

Forskere delte lederrolle – nu efterspørger de debat om nye ledelsesformer på universiteterne

Svava Riesto og Henriette Steiner, begge lektorer ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, har delt lederrollen i forbindelse med forskningsprojektet ‘Kvinder i dansk arkitektur’, selvom kolleger advarede om, at det kunne skade deres karriere. Deres erfaringer er så gode, at de efterspørger, at lignende eksperimenter spredes ud i større målestok.

Ny undersøgelse: Kunstig intelligens kan overtage flest arbejdsopgaver på universiteterne

Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter ligger helt i top over brancher med arbejds­funktioner, der kan udføres af ChatGPT og lignende værktøjer, der gør brug af kunstig intelligens, konkluderer ny undersøgelse. Eksperter frygter, at den teknologiske udvikling vil skabe et A- og et B-hold blandt de ansatte.

Netværk skal hjælpe kvindelige ph.d.er ud af akademia

Som ph.d.-uddannet er man ikke vant til at orientere sig mod arbejdsmarkedet uden for universiteterne. Derfor vil Lillian Wilde skabe et netværk, hvor man kan hjælpe hinanden til en karriere ”på den anden side”. Hendes inspiration er et netværk, der nu eksisterer på tiende år.

Nyheder

Studerende skal genoptrænes i dybdelæsning

Læsningen af bøger og lange tekster er ikke en selvfølgelig kunnen for børn og unge i dag. Men dybdelæsning er en didaktisk vigtig kompetence, og derfor må studerende hjælpes på vej, siger læseforsker.

Videnskabsikon og filmhelt

Med en cocktail af kernefysik, politik og etiske dilemmaer er filmen om Robert Oppenheimer blevet en gigantsucces både kommercielt og kunstnerisk.

Ekskluderende design skubber hjemløse ud af byen

Carsten Hvid Nielsen skriver ph.d. om design af bænke, hegn og skilte, der har til formål at skubbe hjemløse og andre socialt udsatte grupper ud af byen. Han håber at kunne starte en samtale om, hvorvidt den slags ekskluderende design er den rigtige vej at gå.

Forskerdansk er fucked

Forskere kan ikke tale ordentligt dansk, men sprogeksperter nægter at deltage i Forskerforums hylekor.

Faste elementer

Flere forskere fortsætter ufortrødent efter pensionsalderen

Et stigende antal forskere bliver ved med at forske, undervise og formidle, selvom de kunne været gået på pension for længst. En glædelig udvikling, lyder det fra ministeren, universiteterne og fagforeningerne.

Grønnegård: Du skal stoppe, hvis du ikke laver en skid

Jørgen Grønnegård Christensen har igennem snart et halvt århundrede dissekeret den offentlige forvaltning for danskerne. Og den 79-årige professor har ingen planer om at stoppe, medmindre beskeden en dag lyder: “Nu er det altså noget gammelmandsvrøvl.”

Pensionerede forskere vil være en fri og kritisk stemme i den offentlige debat

Med alderen følger en forpligtelse til at blande sig i den offentlige debat, siger stifterne af et nyt forum på Københavns Universitet for pensionerede professorer eller lektorer.

Tema om ældre forskere
}