Dansk Magisterforening

347

Tema om veterinærforskning

Download magasin

Uvidenskabelig videnskabshåndtering – reformer, dimensionering og nedskæringer

Caroline Adolphsen, lektor, ph.d., cand.jur. på Aarhus Universitet og formand for sektorudvalget for universiteter under DJØF Offentlig.

Leder

Nye kammerater i forskerklassen

DM Universitet, Forskning og Uddannelse overtager landsklubben for universitetslærere. Det betyder, at der bliver nye ansigter i forskergruppen. Forskerforum har talt med tre af dem.

Humanioras del af forskningskagen skrumper

Uligheden mellem de store forskningsområder bliver ved med at stige, viser tal fra Danmarks Statistik.

RUC har succes med at blande it med humaniora classic

Et nyt center for digitalt medborgerskab, der er støttet økonomisk af private fonde, har set dagens lys på Roskilde Universitet. Et eksempel på, at humaniora sagtens kan tiltrække store millionbevillinger og løse samfundsrelevante problemstillinger, siger RUC-dekan Julie Sommerlund.

Humanioraansatte i oprør: Hvorfor mister vi flest studiepladser?

Ledelsen på Københavns Universitet vil skære langt flere studiepladser fra humaniora end fra de andre fakulteter frem mod 2030. Ansatte er chokerede og efterlyser en mere solidarisk model.

Ligestillingsdebat med dramatisk forspil

UBVA kastede sig i sit årlige symposium ud i nogle af tidens mest følsomme emner, og formand Morten Rosenmeier har aldrig fået så mange skældud som i år, fortalte han.

Oprøret mod universitetsloven ulmer stadig

Videnskabernes Selskab brugte Forskningspolitisk Årsmøde til at puste nyt liv i kampen mod den politisk bestemte topstyring på danske universiteter. En ny hvidbog anbefaler en række forbedringer – først og fremmest en evaluering af universitetsloven. “Regeringen har ingen plan om reform … men måske er det noget, støttepartierne kunne have et ønske om”, lød det lokkende fra Socialdemokratiets ordfører.

Fyraftensformidling i Kødbyen

Der var øl på bordene og dæmpet belysning, da formidlingsarrangementet “That’s interesting” havde premiere på et lille spillested i København.

Nyheder

Halvandet år med coronanedlukninger giver flere kollegiale konflikter

Tillidsrepræsentanter på fakultetet ARTS på Aarhus Universitet oplever et højere konfliktniveau efter coronakrisen end før. Folk er ude af form socialt, de er slidt ned og har slæbt en rå tone fra onlinemøderne med tilbage på kontoret, lyder nogle af forklaringerne.

Psykolog: Corona er en unik mulighed for at skabe noget nyt

Postcorona-situationen er en anledning til at skabe et nye relationer og arbejdsprocesse, slår psykolog fast.

Coronanedlukning

Topforsker anklager KU for at være i lommen på landbrugslobbyen

Et erhvervs-ph.d.-projekt, der skulle undersøge udbredelsen af en farlig parasit i svinekød, er endt med beskyldninger om brud på god forskningspraksis, og om at landbrugets magtfulde interesseorganisation styrer den veterinære forskning på Københavns Universitet. Institutlederen og Landbrug & Fødevarer mener derimod, at konflikten handler om dårligt samarbejde, og noterer sig, at Praksisudvalget på KU har afvist anklagerne.

Eksperter: Det er et brud på god forskningspraksis

To eksperter vurderer, at retningslinjerne for god forskningspraksis er blevet overtrådt i forbindelse med undersøgelsen af toxoplasmose i danske slagtesvin. En tredje ekspert ser ikke tegn på manipulation med data.

Institutleder: En trist sag, som handler om samarbejdsproblemer

Ifølge Birgit Nørrung, institutleder på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på KU, handler sagen om erhvervs-ph.d.-projektet om toxoplasmose i svin ikke om brud på god forskningsetik, men om interne uenigheder og et samarbejde, som kørte af sporet.

Veterinærforskning

Stormræven

Fotografiet "Storm Fox" er et af de fremhævede billeder i konkurrencen “Wildlife Photographer of the Year” afholdt af Natural History Museum i London.

Investeringsekspert om videnskabelig forlagsvirksomhed: “Det bliver ikke smukkere”

Forskerforum kan eksklusivt tilbyde læserne et sikkert investeringstip: kommerciel videnskabelig forlagsvirksomhed.

Embedsmand tager en forskertørn

Marianne Damholdt Bergin er ansat i Naturstyrelsen, men har fået lov til at bruge tre år på et ph.d.-projekt, der skal give viden til skabelsen og “rewilding” af 15 naturnationalparker.

Faste elementer

Universiteterne har brug for faglig indsigt – i medgang og i modgang

Det er afgørende at inddrage forskerne og underviserne i beslutningen om, hvilke uddannelsespladser der skal nedlægges.

Afvisning, ydmygelse og taknemmelighedsgæld

Det er vigtigt at insistere på, at uddannelse er en gave. Men glem ikke, at der samtidig er både bagtanker og skyggesider på spil, når der gives og modtages gaver inden for et asymmetrisk uddannelsessystem.

Debat
}