Dansk Magisterforening

Ny overenskomst giver forsinkede ph.d.-studerende bedre mulighed for forlængelse

© Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix

Claus Baggersgaard
Del artikel:

Overenskomstaftalen for 2024-25 giver mulighed for at få forlænget ph.d.-kontrakten som følge af ekstraordinære, uforudseelige forhold, som ikke kan tilskrives den enkelte.

Det bliver snart lidt lettere for ph.d.-studerende, der kæmper med at blive færdige med deres projekt på de normerede tre år, at få en forlængelse.

Det er blevet aftalt i forbindelse med overenskomstaftalen for akademikere ansat i staten, som DM har været med til at forhandle på plads.

Konkret bliver det indsat en bestemmelse i § 2, i bilag 5, i overenskomsten med følgende ordlyd:

”Den enkelte ph.d.-stipendiats ansættelsesperiode kan efter en konkret vurdering forlænges på grund af helt ekstraordinære og individuelle forhold, som det ikke har været muligt at forudse, og som ikke kan tilskrives den pågældende ph.d.-stipendiat.”

Det er vigtigt at få skabt gode arbejdsforhold for de ph.d.-studerende, for hvis de unge forskere ender med at droppe ud allerede i starten af deres forskerkarriere, risikerer vi at miste nogle af vores forskertalenter på gulvet

Brian Arly Jacobsen, formand for DM Universitet

Anders Dissing, chefkonsulent i DM, forklarer, at en forlængelse med brug af de nye regler eksempelvis kan komme på tale, hvis den ph.d.-studerende mister sine forsøgsdata eller et udlandsophold ikke kan gennemføres som planlagt. Ændringen får først virkning fra den 1. april 2025.

Der findes allerede et retskrav på forlængelse af ansættelsesperioden ved barsel og adoption og mulighed for forlængelse, når længerevarende sygdom påviseligt har forsinket studiet.

Gælder kun individuelle forhold

15 procent af de ph.d.-studerende er forsinket, viser undersøgelsen ”Ph.d.-uddannelsernes kvalitet og relevans” lavet af Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2016.

Ændret projektfokus, personlige forhold og manglende tid til forskning var de tre hyppigste årsager til at det ikke lykkedes at indlevere afhandlingen til tiden.

I forbindelse med corona-nedlukningen i 2020 eksploderede andelen af forsinkede ph.d.-studerende, der var hårdt ramt, fordi de ikke kunne få adgang deres kontorfaciliteter, ikke kunne foretage laboratorieeksperimenter eller lave feltarbejde og indsamle data.

En analyse lavet af DM i 2020 viste, at 51procent af de ph.d.-studerende forventede mellem to og fire måneders forsinkelse på grund af Covid-19.

Hvis en tilsvarende situation skulle opstå igen, skal ph.d.erne dog ikke forvente at blive reddet af den nye mulighed for at blive forlænget i overenskomsten.

Ifølge Anders Dissing er det nemlig et krav, at der er tale om individuelle forhold, der har ført til forsinkelsen. Men han peger dog også på, at der under Covid 19 netop blev indgået en central aftale om forlængelse, og at det nok også vil være tilfældet, hvis noget tilsvarende skulle opstå igen.

Den studerende og vejlederen må ofte reagere på uforudsete udfordringer og skifte retningen undervejs. I de tilfælde er en fleksibel tilgang til en forlængelse af kontrakten nødvendig

Moritz Böhme, forperson for Ph.D Association Network of Denmark (PAND)

Risikerer at miste forskertalenter

Brian Arly Jacobsen, formand for DM Universitet, siger, at han er utrolig glad for, at de ved overenskomstforhandlingerne har sikret bedre muligheder for at forlænge de ph.d.- studerende, fordi man ved fra undersøgelser, at rigtig mange af de unge forskere kæmper med stress og højt arbejdspres og overvejer helt at droppe ud af deres uddannelse.

Han henviser til en undersøgelse lavet af DM og Ph.D Association Network of Denmark (PAND)  i 2023 blandt alle ph.d.-studerende i Danmark, der viser, at mere end hver fjerde ph.d.-studerende overvejer at droppe ud.

Én ud af tre føler sig ofte eller altid udkørte, følelsesmæssigt udmattede eller så drænede, at det går ud over deres privatliv, og 39 procent oplever ofte eller altid at være stressede.

”Blandt andet derfor er det positivt, at vi har fået skabt lidt mere fleksibilitet i mulighederne for forlængelse, hvis de ph.d.-studerende oplever at blive forsinket af uforudsete årsager, som de ikke selv har indflydelse på. Det er ikke alt, man kan forudse, når man laver en ph.d., og derfor kan det være en god mulighed at kunne få lidt ekstra tid til at gennemføre, hvis der opstår problemer. Det har været vigtigt for os at få med ved overenskomstforhandlingerne, for i sidste ende kan den ekstra tid være afgørende for, at man som studerende ender med at gennemføre sin uddannelse,” siger han og fortsætter:

”Det er vigtigt at få skabt gode arbejdsforhold for de ph.d.-studerende, for hvis de unge forskere ender med at droppe ud allerede i starten af deres forskerkarriere, risikerer vi at miste nogle af vores forskertalenter på gulvet, inden de er kommet ordentligt i gang – og så går vi som samfund også glip af vigtig viden, der kunne have bidraget til samfundsudviklingen.”

Støtte fra ph.d.-studerende

Moritz Böhme, forperson for Ph.D Association Network of Denmark (PAND), støtter også en hver ændring af reglerne, der forbedrer de ph.d.-studerendes mulighed for at få kontraktforlængelse ved forsinkelser.

”Ph.d.-forløbet er ofte en rejse med mange sving og bump på vejen, hvor man undersøger områder, der er ukendt videnskabelig terræn. Forløbet følger næsten aldrig den struktur, der præcist er skitseret fra starten, og den studerende og vejlederen må ofte reagere på uforudsete udfordringer og skifte retningen undervejs. I de tilfælde er en fleksibel tilgang til en forlængelse af kontrakten nødvendig,” siger Moritz Böhme.

DM har to netværk for kvinder med en ph.d.-grad

 

 

 

 

 

 

 

}