Dansk Magisterforening

CBS klar med sin version af ’Chicago-erklæring’

CBS_SolbjergPlads

© Foto: CBS

Copenhagen Business School
Af Lasse Højsgaard
Del artikel:

”Kontroverser over ytringer er en læringsmulighed snarere end en anledning til at sanktionere”. Sådan hedder det i CBS’ ’erklæring om ytringsfrihed’, hvor man har valgt ikke at inddrage undervisningsfrihed.

AU har det, SDU har det, og nu har CBS det også: en erklæring, der fastslår ytringsfriheden på universitetet.

I erklæringen hedder det eksempelvis, at det ikke er ”CBS’ opgave at forsøge at beskytte nogen hverken ved eller uden for CBS mod ideer og holdninger, som vedkommende måtte finde uønskede, forkerte eller stødende”.

Erklæringen er blevet til i et samarbejde mellem direktionen og Akademisk Råd på CBS og er efterfølgende blevet godkendt at bestyrelsen. Den skal ifølge CBS tjene som ”et kompas for ansatte og studerende og give dem et godt rygstød i sager om forskningsfrihed, undervisningsfrihed samt debat- og ytringsfrihed”.

Lektor Florence Villeseche var med i arbejdsgruppen, der har lavet erklæringen. Hun lægger vægt på, at man har valgt en forholdsvis kort tekst, der ikke går meget i dybden med definitionerne.

”Vi diskuterede nogle konkrete eksempler, og det stod hurtigt klart, at vi ikke kunne blive enige om præcist, hvor grænsen går. Hver enkelt har forskellige holdninger til, hvad der kan være problematisk. Så vi valgte at udforme dokumentet som en klar og kort beskrivelse af, at man kan godt diskutere, at konflikter kan være ok, og det kan være godt at blive konfronteret på sine ideer”, fortæller hun.

Det er ikke et anti-woke statement, og det er ikke et anti-anti-woke statement. Det handler om at sikre den bredeste mulighed for at ytre sig om sin forskning.

Florence Villeseche, lektor og medlem af arbejdsgruppen.

Undervisningsfrihed ikke med

Et sted, hvor CBS’ erklæring adskiller sig særligt fra SDU’s erklæring, er i forhold til undervisningsfrihed. SDU lagde i sin erklæring vægt på at adressere undervisningsfrihed som en del af ytringsfriheden. Men CBS’s erklæring handler ikke om undervisningsfrihed, siger Florence Villeseche.

”Vi har valgt, at det ikke skal omfatte undervisningen. Og det er fordi, der reelt ikke er undervisningsfrihed. Du kan ikke undervise i hvad som helst. Det er underlagt studieordning og nogle processer, hvor kolleger og studerende skal ind over. Så det, vi fokuserer på, er forskeres ytringer i offentligheden”, siger hun.

Det er flere år med diskussioner om forholdet mellem krænkelser og ytringsfrihed på universiteterne, der ligger bag den vedtagne erklæring. CBS oplevede selv at blive midtpunkt for en stor offentlig debat i forbindelse med sagen om ’Den danske sang er en ung blond pige’, hvor en forsker beklagede, at hun følte sig ekskluderet på grund af sangens indhold.

Den mere substantielle baggrund for debatten skal dog findes i USA, hvor en opblomstring af køns- og identitetspolitisk bevidsthed blandt studerende har ført til eksempler på ’cancel culture’, hvor undervisere er blevet kritiseret og boycuttet for at eksponere formuleringer eller undervisningsmateriale, som i nogle studerendes øjne har været uacceptable og stødende.

SDU vil gerne ’støde’

Et modsvar i USA var formuleringen af en række principper omkring ytringsfrihed, forskningsfrihed og åndsfrihed på University of Chicago i 2014. Siden har en lang række universiteter tilsluttet sig denne erklæring. I slutningen af 2021 blev der stillet politisk forslag om at indskrive Chicago-principperne i universitetsloven. Forslaget havde ikke bred opbakning, men ved en høring om spørgsmålet i 2022 opfordrede den daværende uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen universiteterne til at arbejde individuelt med spørgsmålet.

I AU’s erklæring fra 2022 hedder det, at idéer og tanker frit skal kunne undersøges og diskuteres, ”også selv om disse for nogen kan forekomme at være ubehagelige, forkerte eller endda anstødelige”.

Det blev desuden slået fast, at ”Aarhus Universitets medarbejdere skal frit kunne involvere sig i den offentlige og politiske debat inden for de gældende retlige rammer”.

I SDU’s version kan man finde tilsvarende principper, blandt andet en direkte adressering af undervisningen, som kan ”udfordre og støde” studerendes politiske, filosofiske eller religiøse idégrundlag, ”uden at det i sig selv er problematisk”.

For arbejdsgruppen på CBS har det dog været vigtigt at holde sig fri af de aktuelle diskussioner.

”Det er ikke et anti-woke statement, og det er ikke et anti-anti-woke statement. Det handler om at sikre den bredeste mulighed for at ytre sig om sin forskning”, siger Florence Villeseche.