Hvad skal din praktikkontrakt indeholde?

© Dennis Morton

Del artikel:

Der er ingen overenskomst for universitetsstuderende i praktik. Det er en ansættelsesform, hvor du som udgangspunkt ikke er underlagt en gældende lovgivning, og derfor afhænger dine vilkår i høj grad af den kontrakt, du indgår med praktikstedet.

Når du skal i praktik, skal du have en kontrakt. Kontrakten bestemmer dine ansættelsesvilkår og arbejdsbetingelser. Overvej på forhånd, hvilke krav du vil stille til praktikpladsen.

En praktikkontrakt skal som minimum indeholde:

 • Ret til en (uddannet) praktikvejleder på arbejdspladsen inden for det relevante arbejds- og vidensområde og navnet på den pågældende.
 • Ret til en vejleder på universitetet inden for dit fag og navnet på den pågældende.
 • En beskrivelse af det faglige udbytte og forløb af praktikforløbet.
 • Retten til vejledning og omfanget af vejledningen før, under og efter praktikforløbet.
 • En beskrivelse af arbejdsforholdene, eventuel kompensation, rettigheder, timer til arbejde og timer til faglig fordybelse.

Gode overvejelser

Nogle af de overvejelser du kan gøre dig, handler om:

 • Arbejdstid: Et praktikophold bliver ofte defineret som 37 timer ugentligt inklusiv tid til at udarbejde en praktikrapport. Overvej, hvordan du vil fordele tiden. Fx om du vil arbejde fire dage om ugen og skrive opgave en dag om ugen eller bruge en time hver eftermiddag på opgaveskrivning. På mange arbejdspladser er frokosten inkluderet i de 37 timer - undersøg, hvad aftalen er på praktikstedet.
 • Arbejdsopgaver: Overvej, hvilke primære ansvarsområder du vil arbejde med, og tænk over, om du vil have dine egne, afgrænsede projekter eller vil være en del af den daglige drift.
 • Ansvar: Overvej, hvor meget ansvar du har lyst til. Med ansvar følger ofte spændende arbejdsopgaver, men husk på, at du er i et uddannelsesforløb, og du bliver ikke betalt for at lægge alle dine vågne timer i at færdiggøre en projektafrapportering eller få alle ender til at mødes til et arrangement. Det er i sidste ende din leders ansvar.
 • Dækning af udgifter og tillæg: Få styr på, om arbejdspladsen dækker fx transport, arbejdstelefon eller computer.

Når du forhandler kontrakt

 • Stil gerne krav til din praktikkontrakt. Du er blevet ansat i en praktikstilling, fordi du har nogle kompetencer, som arbejdspladsen har brug for, og fordi du skaber værdi for organisationen. At have gennemtænkt krav og læringsplaner viser, at du tager ansvar og er struktureret.
 • Tænk situationen som en lønforhandling, også selvom du måske ikke får løn: Du skal gøre det helt klart, hvad du kan tilbyde arbejdspladsen, og hvad de skal tilbyde dig.
 • Sæt spørgsmålstegn ved formuleringer som “vi plejer” og “normalt får praktikanter”. Det er ikke dit problem, hvad tidligere praktikkontrakter har indeholdt. Du ved, hvad du synes er rimeligt, og det skal du holde fast på.
 • Sørg for, at praktikkontrakten kommer til at indeholde alle aspekter af det, I har aftalt: Hvor mange timer arbejder du, i hvilke tidsrum, hvornår skal du stå til rådighed, hvordan afspadseres overarbejde, hvordan er dine rettigheder i forhold til andre fuldtidsansatte på arbejdspladsen? Får du en fast plads, computer, telefon? Hvad er din læringsplan, hvem på praktikstedet har ansvaret for, at din læringsplan bliver fulgt, hvad bliver dine arbejdsområder?

Arbejdsmiljø

Der behøver som hovedregel ikke at stå noget særskilt om arbejdsmiljø i din kontrakt. Arbejdsmiljøloven sikrer, at du arbejder under sikkerheds- og sundhedsmæssige forsvarlige forhold, når du er i praktik. Og det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at arbejdspladsen lever op til Arbejdsmiljølovens krav om godt arbejdsmiljø.

Er du i tvivl?

Er du i tvivl om, hvorvidt du er omfattet af Arbejdsmiljøloven, er du altid velkommen til at kontakte DM.