DM Studerendes politik om praktik

Del artikel:

DM Studerende arbejder både for at gøre det nemmere for dig at komme i praktik og for bedre vilkår, hvis du er en af de heldige, der har fået en praktikplads.

Fem konkrete forbedringer, som DM Studerende har valgt at koncentrere indsatsen for bedre praktik om:

1. Praktikophold på 15 eller 30 ECTS skal være en mulighed på alle videregående uddannelser

Praktikforløb bør være en mulighed for alle studerende uanset studieforløb. Muligheden bør indskrives i studieordningen, så de studerende, der ønsker at skabe en mere målrettet erhvervsfaglig profil, har mulighed for det. Alle bør have mulighed for at vælge forløb til enten 15 ECTS point eller 30 ECTS point, og kravene i praktikkontrakten og til opgaven skal selvfølgelig være derefter.

2. Praktikophold skal være valgfrit for den enkelte studerende

Praktikforløb bør altid være en valgfri mulighed, så den studerende har mulighed for at undgå at skulle fravælge teoretisk fordybelse på grund af tvungen praktik, hvis den studerende ser det som et positivt element i forhold til vedkommendes kommende fagprofil, eller hvis udbuddet af praktik ikke synes attraktivt.

3. Det skal være udgiftsfrit for praktikanten at være i praktik

Det skal være muligt for alle at være i praktik, og det må ikke koste ekstra i form af transportudgifter og lignende.

4. Der skal laves centrale regler for praktikophold

På centralt plan bør der laves regler, der sikrer den studerende gode arbejdsvilkår under et praktikforløb. Desuden skal det være et krav, at uddannelsesinstitutionerne arbejder effektivt på at gøre praktiktilbuddene attraktive.

5. Praktikanten og praktikstedet skal indgå en praktikkontrakt

Praktikanter og praktiksteder bør inden praktikforløbets begyndelse sammen udarbejde en praktikkontrakt, som også uddannelsesinstitutionen bør godkende. En god forberedelse af praktikforløbet fører sandsynligvis til en bedre oplevelse for alle parter. Særligt vigtigt er det, at man aftaler en fast arbejdstid, så den studerende eventuelt stadig har mulighed for at passe et studiejob eller andre uddannelsesmæssige forpligtelser.

DM Studerendes definition af praktik

Praktik er meritgivende i forhold til praktikantens uddannelsesforløb

Praktikopholdet skal udløse point, så praktikperioden - eventuelt i kombination med mundtlig eller skriftlig evaluering af praktikopholdet - afløser en eller flere eksamener. Pointene skal svare til den mængde årsværk, der er brugt på praktikstedet.

Praktikanten er SU-berettiget under sit praktikophold

Idet praktikperioden afløser en kortere eller længere studieperiode, kan man som studerende modtage SU under praktikforløbet.

Der indgår coaching i praktikopholdet

Et praktikophold skal indeholde en betydelig lærende del, så man som praktikant får mulighed for at udvikle sine kompetencer inden for arbejdsområderne og ikke risikerer at blive en billig arbejdskraft for praktikstedet.

Arbejdsopgaverne er meningsfyldte i forhold til praktikantens faglighed

De arbejdsopgaver, man får som praktikant, skal relatere sig til det konkrete studie, og dermed sikre muligheden for at afprøve teoretiske problemstillinger i praksis.