Virksomhedspraktik: Få foden inden for og erfaringer til cv’et

© Dennis Morton

Del artikel:

Ligesom frivilligt arbejde i en organisation kan et praktikophold i en virksomhed være en god måde at få ny erfaring og kompetencer. Det kan også være en god måde at få foden inden for i en bestemt virksomhed eller branche. Og så giver det ekstra til dit cv, især som nyuddannet.

Virksomhedspraktik giver dig mulighed for at få et indblik i en branche og en arbejdsplads, som du måske ikke kender så godt. Det giver dig lejlighed til at få arbejdserfaring og til at tilegne dig særlige kompetencer, som er gavnlige inden for branchen og virksomheden. Det kan også give dig chancen for at få foden indenfor i en bestemt organisation eller virksomhed, som du godt kunne tænke dig at arbejde i.

Som nyuddannet og jobsøgende har du ofte en række ønsker og drømme for dit arbejdsliv. Og du har nok gjort dig mange tanker om, hvad din fremtidige karriere gerne skulle indeholde, for at du får indfriet fx dine faglige ambitioner.

Derfor er det også vigtigt, at du ved, hvad du vil med praktikken, og årsagerne til at søge praktik det pågældende sted. Du skal gøre din strategi klar, så du ved, hvad du vil bruge praktikken til.

Læg en strategi for virksomhedspraktikken

Før du søger, er det en god idé at spørge dig selv, hvad det er, du vil have ud af et praktikforløb.
Tydeliggør overfor dig selv, hvorfor det lige netop er den branche, de kompetencer og erfaringer, du efterspørger, og hvad du vil bruge dem til bagefter.

Her er nogle spørgsmål du kan bruge til at blive tydeligere på, hvad et praktikforløb skal kunne for dig:

Branchekendskab:

 • Hvilken branche vil du søge praktik indenfor?
 • Hvad vil du bruge det nye branchekendskab til?
 • Hvordan vil du arbejde med at opbygge erfaring inden for branchen i praktikken?

Kompetenceudvikling:

 • Hvad ønsker du af kompetenceudvikling i forbindelse med praktikken – fx faglige kompetencer, personlige og/eller relationelle kompetencer?
 • Beskriv gerne hvilke læringsmål du sætter dig for praktikken?
 • Hvilke opgaver vil du gerne arbejde med i praktikken?

Netværksfokus:

 • Hvilket netværk vil du opdyrke under praktikken?
 • Internt i virksomheden/organisationen
 • Eksternt fx samarbejdspartnere?

Ved at besvare spørgsmålene, bliver du bevidst om, hvordan praktikken kan hjælpe dig målrettet i din karriere. Og du bliver i stand til at skrive en bedre praktikansøgning med fokus på, hvordan praktikken kan udvikle dig, og hvad du ønsker at arbejde med i praktikken.

Det er dog vigtigt, at du også husker at holde et åbent sind overfor arbejdsgiver i forhold til dine forventninger til indhold af arbejdsopgaver. Arbejdsgiver har også et formål med virksomhedspraktikken – at få løst en opgave, og I skal helst finde et fælles udgangspunkt.

Arbejdsgiver er måske åben omkring, at der ikke er jobmuligheder i virksomheden efter praktikken. Alligevel kan det være en god ide at etablere en praktik, hvis det kan give dig relevant erfaring og netværk, som du efterfølgende kan bruge.  

Dagpenge og a-kassen

Virksomhedspraktik er et tilbud til alle ledige. Som medlem af en a-kasse får du dagpenge undervejs i praktikken. Du kan komme i virksomhedspraktik fra første dag, du er ledig. En virksomhedspraktik kan vare fire uger, og du kan komme i virksomhedspraktik flere gange - også inden for samme dagpengeperioden. Du skal fortsat være jobsøgende i virksomhedspraktik-perioden.

"For højtuddannede handler det altid om at finde et godt match mellem jobbet, virksomheden og jobansøgeren. Derfor er de bedste praktikforløb altid dem, hvor den nyuddannede selv har fundet praktikstedet og skabt kontakten," fortæller Karin Rose Kolding, konsulent i Magistrenes A-kasse. ”Et godt råd er, at du skal gå efter det, du ønsker. Du kan få hjælp til at læse ansøgningerne igennem eller få rådgive om, hvordan du eventuelt kan søge praktik et sted, hvor du lige har søgt et job.”

Din virksomhedspraktik skal godkendes af jobcentret, og praktikken skal skrives ind i den jobplan, som du udformer sammen med jobcentret. Det er vigtigt, at du først påbegynder din praktik, når du har skrevet under på din jobplan.

Det er der to årsager til:

 1. du skal have lov til at udføre arbejde, der normalt er lønbærende, uden at det får betydning for din dagpengeudbetaling,
 2. du skal være forsikret, når du går på arbejde.

Som udgangspunkt er en virksomhedspraktik på 37 timer om ugen. Det er dog muligt at aftale et andet timetal, men jobcentret skal godkende det.

Du modtager dagpenge i praktikforløbet, og der er også mulighed for at søge befordringsgodtgørelse. Du søger om befordringsgodtgørelse hos din A-kasse.

Sådan fungerer det

Virksomheden søger om at få dig i virksomhedspraktik via vitas.bm.dk, som er et digitalt ansøgningssystem for virksomhedsrettede tilbud. Virksomheden tilgår ansøgningssystemet med sin digitale signatur. Ansøgningen sendes elektronisk til jobcenteret, der godkender den og sender besked til virksomheden og dig. Der er gjort meget for, at ansøgningsprocessen er effektiv og enkel, så lad jer ikke afskrække af dette.

Kontakt MA

Du kan kontakte MA, hvis du har brug for rådgivning omkring dagpenge eller virksomhedspraktik.