Dansk Magisterforening

Mønsterbruddet i Sønderborg

© Foto: Sune Holst, SDU

Lasse Højsgaard
Del artikel:

Søgningen mod de store byer fortsætter med uformindsket styrke – undtagen i Sønderborg, som har haft rekordoptag. Det er optaget af udenlandske studerende, der skaber fremgangen, og det er “nationaløkonomisk en rigtig god forretning”, konstaterer fakultetsdirektør Henning Andersen.

Årets studiesøgning og optag er gået stik imod de politiske ønsker om flere uddannelsespladser uden for de store byer. Optaget har overordnet været lavere end sidste år, men de største fald er sket på universiteter, der ikke ligger i København og Aarhus. Det største fald er sket på RUC og hernæst SDU. Og ser man på SDU’s enkelte campusser, er det i Kolding og Slagelse, de procentuelt største fald er sket.

Med andre ord: Der er absolut ingen tegn på, at politikernes ønske om regionaliserede uddannelser går hånd i hånd med de unges ønsker til uddannelsessteder.

Der er dog én stor undtagelse i billedet. SDU Sønderborg har ikke alene holdt skansen i forhold til optaget. Som den eneste campus i landet er optaget vokset. De ti sønderjyske bacheloruddannelser optog i år 373 mod 263 året før.

Den helt primære grund er, at man i Sønderborg har lov til at udbyde uddannelser på engelsk, forklarer Henning Andersen, direktør for Det Tekniske Fakultet på SDU.

“Den store forskel er sproget. Vi ser en øget udenlandsk søgning, som gør, at vi kan vækste i Sønderborg og ikke er ramt af den nedgang, som andre har. Det billede ser man også, hvis man kigger andre steder hen, for eksempel uddannelsen general engineering på DTU, som også havde stor søgning”, fortæller Henning Andersen.

Jobgaranti til kandidater

På ingeniøruddannelserne, som udgør den største del af Sønderborg-campussen, har man tilmed den lille bonus, at man simpelthen giver kandidaterne beskæftigelsesgaranti.

“Der er mangel på arbejdskraft i området. Det er derfor, virksomhederne støtter os så kraftigt – de har simpelthen behov for medarbejderne. Så vi har et meget tæt samarbejde og uddannelser, hvor man kommer i meget tæt kontakt med erhvervslivet. Og på den måde har vi et godt tilbud til de studerende, som jo kigger i alle mulige lande efter, hvad de kan få”.

De synes, det er rigtig spændende med engelske uddannelser, og at de sidder i klasseværelse med folk fra andre lande. Jeg tror, det internationale og globale betyder meget mere for unge mennesker, end samfundet nogle gange vil være ved.

Anna Marie Dyhr Ulrich, viceinstitutleder på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU Sønderborg.

I lyset af erfaringerne i Sønderborg har Henning Andersen svært ved at forstå den politiske beslutning om at begrænse de engelsksprogede uddannelser i Danmark. Det politiske argument var, at udenlandske studerende generelt er en dårlig forretning, fordi mange forlader landet, når de er færdiguddannede.

“Den begrænsning på muligheden for at optage udenlandske studerende i de store byer er dybt uhensigtsmæssig. For det er jo en god forretning, hvis vi kan tiltrække dygtige unge mennesker. Ud fra vores datagrundlag i Sønderborg ved vi, at en stor del af dimittenderne bliver og får arbejde. Så det er nationaløkonomisk en rigtig god forretning”, siger han.

Dedikeret studiemiljøindsats

Det er ikke kun de tekniske uddannelser i Sønderborg, der har haft et flot optag. Det er også tilfældet for de samfundsfaglige uddannelser: erhvervsøkonomi og europæiske studier.

Anna Marie Dyhr Ulrich, der er viceinstitutleder på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU Sønderborg, peger på det sammenhængende arbejde, man gør for at skabe et godt studiemiljø på campus.

“Vi har en blandet studentergruppe, fordi alle uddannelser er på engelsk. Så vi har været meget opmærksomme på at få de studerende integreret, så vi ikke får en række små subgrupper. Jeg tror, det betyder meget, at vi som et lille universitet kan have en mindre klassestørrelse. Det gør noget for dialogen og kontakten med underviseren, og med færre studerende kan du have bedre fornemmelse for, om de trives”, fortæller hun.

International profil trækker

Ingeniøruddannelserne udgør langt den største del af de studerende. Men fra universitetets side har man gjort meget ud af at skabe et samlet studentermiljø på tværs af fakulteterne.

“Vi har en studenterorganisation i Sønderborg, som dækker hele campus. De sørger for sportsaktiviteter, for eksempel sejlads, og så er der selvfølgelig fredagsbarer, som også hører til en campus. Vores bibliotek er også meget aktivt omkring at arrangere filmaften, brætspil og forskellige aktiviteter for de studerende”.

I forhold til danske ansøgere forsøger SDU Sønderborg at profilere sig netop på de engelsksprogede uddannelser og de mange udlændinge på campus, og det, vurderer Anna Marie Dyhr Ulrich, tiltrækker en hel del.

“Jeg kan fornemme, når vi taler – også med danske – i løbet af studierne, så lægger de vægt på det internationale. De synes, det er rigtig spændende med engelske uddannelser, og at de sidder i klasseværelse med folk fra andre lande. Jeg tror, det internationale og globale betyder meget mere for unge mennesker, end samfundet nogle gange vil være ved”.

}