Dansk Magisterforening

345

Foto af Forskerforum nr. 345. forside

Tema om ekstern funding

Download magasin

Markager vandt over Bæredygtigt Landbrug

Stiig Markager har ikke ærekrænket danske landmænd ved at udtale sig om kvælstofindholdet i havet, har Retten i Hillerød fastslået. "En dom, det danske samfund kan være godt tjent med", siger forsvarsadvokat.

Jesper Petersen er den niende videnskabsminister på ti år

Der har været gang i svingdørene i Børsgade igen. Ane Halsboe-Jørgensen er fortid som uddannelses- og forskningsminister og bliver kultur- og kirkeminister i stedet.

Storbyræset fortsætter

Studenteroptaget og uddannelsessøgningen bekræfter tendensen, at stadig flere unge foretrækker at gå på universitetet i København. SDU og RUC fik laveste optag i mange år, og RUC’s rektor frygter, at udflytningsplan måske har forstærket tendensen.

SDU med medicinhit i Esbjerg

En Esbjerg-filial af SDU’s lægeuddannelse er blevet et slående eksempel på, at populære studier godt kan trække unge til Udkantsdanmark.

Kvinder rykker ind på mandestudier – men ikke omvendt

Der bliver færre mænd og flere kvinder på samtlige fakultetsområder. De kvindetunge studier har svært ved at ændre udviklingen. Kønsforsker opfordrer til større fokus: “Der er meget begrænset opmærksomhed omkring kønsskævheden på fag med mange kvinder”.

Politikerne vil stadig udflytte 5-10 pct. af studiepladserne fra de store byer

Ifølge bred politisk aftale skal sektoren allerede i efteråret 2021 udarbejde oplæg til, hvordan den kan udflytte eller nedskalere optaget i de fire største byer med 5-10 procent inden 2030. Aftalen kritiseres for at være underfinansieret og føre til, at færre får en universitetsuddannelse.

Nyheder

Ca. hver anden forsker skal helt eller delvist skaffe pengene til deres egen løn - 4 ud af 10 overvejer at søge væk

Mange forskere forventes i dag selv at skaffe alle eller en del af midlerne til deres forskning, hvis de fortsat vil være ansat på universitetet. Usikkerheden får mange til at overveje at skifte branche, viser DM-rundspørge. Danmark risikerer at tabe talent og viden, lyder advarslen.

“Sat lidt på spidsen kæmper du for dit levebrød”

Line Block Hansen oplevede det som stressende og ubehageligt at måtte kæmpe med sine kolleger om at få fingre i de samme forskningsmidler, så hun droppede universitetskarrieren. En beslutning, hun ikke har fortrudt.

Universiteterne i økonomiklemme – eksterne penge æder de frie midler

Universiteterne er havnet i en ond cirkel, hvor følgeomkostningerne ved eksternt finansierede forskningsprojekter lægger beslag på en stigende del af deres basismidler.

Tema

Den simple test – som ikke er helt så simpel igen

Multiple choice-testen skal ikke undervurderes. Den kan mere end blot teste faktuel viden. Men god testkvalitet forudsætter, at man gør sig umage med spørgsmål og svarmuligheder, fortæller lektor Lotte Dyhrberg O’Neill.

Bachelorministeren

Den nye uddannelses- og forskningsminister er med sin uddannelse som bachelor i statskundskab et godt eksempel på, at bachelorer også kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Faste elementer

Glemsomhed, ond vilje eller bare dumhed?

For få år siden skulle alt og alle internationaliseres. Vi skulle lære at begå os i den globale vidensøkonomi, oprette verdensklasseuniversiteter, studere et semester i udlandet og nyde godt af Erasmus-programmerne. I dag lyder der andre og langt mere nationalpopulistiske toner. Væk med SU til udenlandske studerende og farvel til engelsksprogede uddannelser. Danske uddannelser er for danskere!

Debat