Dansk Magisterforening

To lukningstruede uddannelser reddet på CBS

© Foto: Bjarke MacCarthy/CBS

Copenhagen Business School
Af Claus Baggersgaard
Del artikel:

Ledelsen på Copenhagen Business School havde indstillet fem bacheloruddannelser til lukning, men to af dem har fået en livline i sidste øjeblik. Hvis de senest i juni har fremlagt en udviklingsplan med gennemgribende reformer, får de lov til at overleve

Fem bacheloruddannelser på Copenhagen Business School (CBS) stod til at blive lukket, primært på grund af regeringens kandidatreform, men nu har to af uddannelserne fået en livline i sidste øjeblik.

Det drejer sig om HA i projektledelse (HA Pro) og HA i virksomhedskommunikation (HA kom.), der har til midten af juni til at lave en udviklingsplan med gennemgribende reformer af de to uddannelser.

Ledelsen på CBS fastholder samtidig, at HA i sprog og kultur (HA BLC), HA i asiatisk sprog og kultur (HA IBA) og HA i europæisk business (HA EB) lukker med sidste optag i 2024.

Samtidig sættes udviklingen af en ny bacheloruddannelse i bæredygtighed på pause, da både bestyrelsen og dele af organisationen har tilkendegivet, at fokus på bæredygtighed skal indgå i alle uddannelser.

Vi er fra medarbejdersiden meget glade for, at ledelsen var åben og lyttende over for vores input

Bersant Hobdari, lektor, fællestillidsrepræsentant og næstformand for Hovedsamarbejdsudvalget

Det er argumenterne i forbindelse med en omfattende intern høring, der har fået ledelsen til at revurdere det oprindelige forslag, fremgår det af et internt notat om uddannelsesreformen, der også beskærer antallet af studienævn fra 23 til 10.

Bersant Hobdari, lektor, fællestillidsrepræsentant og næstformand for Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), siger, at de fra medarbejdersiden er glade for, at de to uddannelser fortsat vil være en del af uddannelsesporteføljen efter gennemgribende reformer.

"I høringsprocessen fremsatte vi argumenter og forslag til ændringer af det oprindelige forslag, og vi er fra medarbejdersiden meget glade for, at ledelsen var åben og lyttende over for vores input, som blev indarbejdet i den endelige beslutning," siger han.

Uddannelserne skal senest midt i juni i år levere en skitse til udviklingsplan, som, hvis ledelsen godkender den, skal danne grundlaget for det videre arbejde med reformerne af uddannelsen, så de er klar i god tid inden optaget i 2025.

Derfor lukkes de

Om de tre bacheloruddannelser, som fortsat skal lukke, skriver CBS i en pressemeddelelse, at det er gode uddannelser, som studerende har været glade for, men at det er nødvendigt for at afgrænse bredden i CBS' portefølje, for at skabe overblik og sikre kvalitet og for at frigøre ressourcer til at implementere den kommende kandidatreform.

Den massive omlægning, vi står overfor, betyder, at vi må fokusere vores bachelorportefølje, så vi kan lave det rigtige udbud af kandidatuddannelser som et led i implementeringen af kandidatreformen

Anna Thomasson, uddannelsesdekan

"Vi ved, at øget fleksibilitet i uddannelsessystemet bliver et krav. Der skal udbydes flere 1-årige og færre 2-årige overbygninger. Den massive omlægning, vi står overfor, betyder, at vi må fokusere vores bachelorportefølje, så vi kan lave det rigtige udbud af kandidatuddannelser som et led i implementeringen af kandidatreformen," udtaler uddannelsesdekan, Anna Thomasson.

I det interne notat begrunder CBS-ledelsen endvidere beslutningen med, at CBS af strategiske grunde ikke længere skal udbyde uddannelser med sprogundervisning eller med geografiske områdestudier.

Det skal i stedet undersøges, hvordan undervisning i europæiske og asiatiske forhold kan indgå i andre uddannelser, da man anerkender vigtigheden af interkulturelle kompetencer og et globalt udsyn i uddannelserne.

}