Dansk Magisterforening

CBS vil lukke fem bacheloruddannelser - "Vi ser konsekvenserne af kandidatreformen"

Ifølge en tidligere undersøgelse har CBS for mange uddannelser, der overlapper hinanden. Nu skal uddannelsespaletten gøres mindre. © Foto: CBS

Copenhagen Business School
Af Lasse Højsgaard Og Claus Baggersgaard
Del artikel:

Med lukninger af en række uddannelser vil CBS forberede sig til kandidatreformens krav om dimensionering. Det betyder ikke umiddelbart fyringer, men der kan komme ”opgavebortfald, der afstedkommer afskedigelse”, hedder det i ledelsens udspil.

Allerede inden Kandidatreformen er på plads, begynder konsekvenserne at vise sig i form af uddannelseslukninger. På CBS forbereder man sig på at skulle omlægge 40 procent af sine kandidatuddannelser og dimensionere sine bacheloruddannelser. Derfor har ledelsen fremlagt en plan, hvor fem bacheloruddannelser indstilles til lukning.

Der er tale om HA-uddannelserne i henholdsvis sprog og kultur, asiatisk sprog og kultur, projektledelse, europæisk business og virksomhedskommunikation. Lukningerne vil bringe antallet af bacheloruddannelser på CBS ned fra 18 til 13 og reducere optaget med omkring en fjerdedel.

CBS-ledelsen giver flere grunde til lukningerne. En er som sagt udsigten til at skulle dimensionere på grund af kandidatreformen. Men allerede inden kandidatreformen var CBS i gang med en strategisk gennemgang af uddannelsespaletten. En undersøgelse blandt interessenter i 2019 viste, at uddannelserne på CBS varierer meget i kvalitet, men samtidig overlapper de hinanden på indholdet. Ønsket om færre uddannelser har derfor været eksisteret i flere år.

Derfor går CBS-ledelsen også hårdere til værks, end man strengt taget behøvede. Forventningen til kandidatreformen er, at bacheloroptaget skal dimensioneres med 200. Men lukningen af de fem uddannelser vil mindske optaget med 700. De 500 studiepladser, man får i ”overskud” skal ifølge planen fordeles på de tilbageværende uddannelser.

Kryptisk melding om afskedigelser

Trods lukninger af fem uddannelser behøver medarbejderne på CBS ikke at frygte for deres job, eller … næsten ikke.

Ledelsen skriver i sin konsekvensvurdering, at beslutningen som udgangspunkt ikke vil føre til afskedigelser. Men så tilføjer man alligevel i den efterfølgende sætning, at der ”kan der blive tale om opgavebortfald, der afstedkommer afskedigelse”.

Det er især medarbejdere på Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation, der leverer timer til de berørte uddannelser. De fleste andre institutter vil være meget lidt berørte af ændringerne.

Udmeldingen fra CBS må tolkes som de første konsekvenser af reformen af universitetsuddannelserne, hvor dimensioneringen kommer til at betyde lukning af hundredvis af uddannelsespladser på landets universiteter

Cathrine Holm-Nielsen, forperson Kommunikation og Sprog

Ledelsens plan har flere elementer end uddannelseslukninger. Den foreslår også en ny organisering af bacheloruddannelserne i tre områder og af kandidatuddannelserne i seks områder. Hvert område skal have et studienævn, hvilket vil reducere antallet af studienævn fra 23 til ni.

Planen har været til intern høring frem til 12. marts. I høringssvarene er der blandt andet kritik af den måde, ledelsen begrunder udvælgelsen af de uddannelser, der skal lukkes. Det fortæller Bersant Hobdari, der er fællestillidsmand på CBS.

”Nogle gange blev det argumenteret, som om lukningen var af strategisk karakter, mens andre gange fik argumenterne det til at lyde, som om de programmer, der blev foreslået til lukning, var de dårligste. Desuden er der stadig ingen plan for, hvordan man håndterer de studiepladser, der frigøres ved at lukke uddannelser,” skriver han i en mail.

Forperson: CBS er for hurtigt ude

Cathrine Holm-Nielsen, der er forperson i Kommunikation og Sprog, konstaterer, at vi allerede nu kan se, hvordan kandidatreformen kommer til at resultere i færre af de kandidater, som erhvervslivet efterspørger.

”Udmeldingen fra CBS må tolkes som de første konsekvenser af reformen af universitetsuddannelserne, hvor dimensioneringen kommer til at betyde lukning af hundredvis af uddannelsespladser på landets universiteter. Og det foregår selv om for eksempel dimittender fra HA virksomhedskommunikation er efterspurgte på arbejdsmarkedet. Det bliver et problem for virksomhederne, når de ikke i fremtiden kan få den arbejdskraft og de kompetencer, de efterspørger,” udtaler hun til Forskerforum.

Det undrer, at man allerede nu beslutter at lukke uddannelser

Cathrine Holm-Nielsen, forperson Kommunikation og Sprog

Men hun bemærker også, at ledelsen på CBS er lige vel hurtig med at hælde sine egne uddannelser af brættet.

”Der er endnu ikke er truffet beslutning om, hvordan dimensioneringen fra kandidatreformen kommer til at se ud. Derfor undrer det, at man allerede nu beslutter at lukke uddannelser – ikke mindst når man tænker på konsekvenserne for kvaliteten af kommunikationsuddannelserne, de ansatte og forskningsmiljøet på CBS, det kommer til at ramme”.

Ledelsen på CBS har meddelt Forskerforum, at siden der kun er tale om et forslag, der er under diskussion og altså ikke besluttet, vil man ikke kommentere sagen for nuværende.

Arbejdet med at udfærdige den endelige beslutning forventes at løbe frem til midt i april, og herefter vil beslutningen blive offentliggjort.

Den samlede kandidatreform for alle universiteter, der skal omlægge og forkorte en række kandidatuddannelser samt dimensionere på bachelorniveau, er i øjeblikket ved at blive tilrettelagt af et kandidatudvalg, hvorefter den skal endelig vedtages af Folketinget. Det ventes at ske til efteråret.

Disse CBS-uddannelser skal lukke

I sin plan foreslår CBS-ledelsen at lukke følgende fem bacheloruddannelser - i parantes ses optag og adgangskvotient ved optaget 2023:

  • HA i sprog og kultur (optag 130, kvotient 7,8)
  • HA i asiatisk sprog og kultur (optag 75, kvotient 8,3/7,8)
  • HA i projektledelse (optag 135, kvotient 10,3)
  • HA i europæisk business (optag 195, kvotient 8,6)
  • HA i virksomhedskommunikation (optag 170, kvotient 9,5)