Dansk Magisterforening

Udskældt KU-dekan stopper

© Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Claus Baggersgaard
Del artikel:

Mikkel Vedby skriver i et opslag på LinkedIn, at han stopper som dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet til foråret. Han angiver uenighed med rektor om løsningerne på fakultetets store udfordringer som en af årsagerne.

”Fodboldspillere og dekaner har mindst en ting tilfælles, og det er kontraktudløb. Og til foråret udløber min”. Sådan indleder Mikkel Vedby, dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, et opslag på mediet LinkedIn.

Han blev ansat som dekan den 1. maj 2019 for en femårig periode men muligheden for tre års forlængelse bliver det ikke aktuelt at gøre brug af, og det betyder, at han fratræder sin stilling i maj 2024.

Det skyldes bl.a., at han er uenighed om værdier og retning med KU´s rektor Henrik C. Wegener, skriver Mikkel Vedby:

En sådan uenighed, om værdier og vejen frem, mellem en dekan og en rektor er uholdbar.

Mikkel Vedby, dekan

”Det er ingen hemmelighed, at SAMF står overfor en række udfordringer de kommende år. Universitet skal igennem en stor sparerunde, fakultet skal flytte fra Kommunehospitalet til Amager, og vi skal implementere en helt ny uddannelsesreform. Og det er heller ingen hemmelighed, at jeg og rektor ikke har set ens på de udfordringer og de valg, der skal træffes i den forbindelse. En sådan uenighed, om værdier og vejen frem, mellem en dekan og en rektor er uholdbar. Og en sådan uenighed kan kun ende på en måde, så jeg stopper, når min kontrakt udløber til foråret”, skriver han på LinkedIn.

Udbredt mistillid

Fakultetet har under Mikkel Vedbys ledelse i perioder været præget af intern uro og skarp kritik af hans ledelse fra ansatte og studerende. Problemerne blev først offentligt kendt i 2022, hvor det kom frem, at 41 % af de ansatte havde svaret i APV'en (arbejdspladsvurderingen af arbejdsmiljøet), at de ikke har tillid til dekanens ledelse.

Kritikken kom efter en fyringsrunde hvor ti medarbejdere blev afskediget og ti andre tog imod en frivillig fratrædelsesaftale, men problemerne stak langt dybere end det.

De studerende anklagede dekanen for magtfuldkommenhed for at træffe vanvittige beslutninger, for at være en elendig leder, og de oplevede undervisere, der nærmest bævrede af skræk for deres chef. Problemerne kulminerede i efteråret 2022, hvor Mikkel Vedby Rasmussen indsatte sig selv som leder på Institut for Antropologi, da daværende institutleder Bjarke Oxlund valgte at gå af.

Efter et dialogmøde med de studerende valgte Vedby hurtigt at fratræde posten igen og kaldte det selv ”verdens dårligste idé”, han havde fået.

Uroen fortsatte alligevel og i forbindelse med den traditionsrige årsfest demonstrerede et stor gruppe studerende på tværs af samfundsfaglige uddannelser på Frue Plads med bannere, hvor der stod ”Fyr Mikkel Vedby”, ”Genindfør demokratiet”, og ”Stop Mikkels tyranni, sæt CSS fri”.

Hylder den åbne debat

Mikkel Vedby skriver ikke om utilfredsheden har været medvirkende til, at han stopper som dekan, men han takker for kampen og for med- og modspil og skriver, at han frem til maj 2024 vil koncentrere sig om at overlevere SAMF i god ro og orden.

”Som sagt har det været et privilegium at få lov til at stå i spidsen for SAMF i en periode, hvor vi har gennemført og gennemgået mange forandringer. Det har jeg selvfølgelig ikke været ene om, og jeg vil savne fællesskabet både i fakultets ledelse og på SAMF. Og jeg vil faktisk også savne den momentvise ballade og uenighed. Det er en del af universitets puls. SAMF vil altid være stedet, hvor alting er til debat, og hvor jeg – og vi – har insisteret på, at vi debatterer med et nysgerrigt, tolerant og åbent sind. Og netop at holde fast i de værdier bliver den største udfordring i de kommende år”, skriver Mikkel Vedby.

Det fremgår ikke, hvad han har tænkt sig at kaste sig over i fremtiden, men mange åremålsansatte universitetsledere har en såkaldt tilbagegangsstilling indskrevet i deres ansættelseskontrakt, hvilket betyder, at de kan vende tilbage til deres tidligere videnskabelige stilling - I Mikkel Vedbys tilfælde sit professorat på Institut for Statskundskab på KU.

}