Dansk Magisterforening

DM Akademikerbladet nr. 4, 2023

SU-forringelser på vej: Bare stop!

17 procent af de studerende har under 1.000 kroner til rådighed, efter at husleje, varme og forsikringer er betalt. Det kalder forperson for DM, Camilla Gregersen, ubegribeligt, og advarer her mod regeringens planer om at skære i SU'en.

Læg os i stuen og tag os med på lokum

Chefredaktør på Akademikerbladet, Troels Kølln, byder de 4.000 nye DM-medlemmer velkommen til bladet.

Den eneste konstant i Minnas liv har været bøger – især de uhyggelige

Mange DM’ere har et særligt forhold til bøger og litteratur. I denne serie inviterer et medlem indenfor og viser bogreolen frem. Denne gang er det litteraturformidler Minna Haddar, der byder Akademikerbladet indenfor.

Burde vi affaldssortere mindre i hjemmene?

Affaldscontainere fylder efterhånden godt op på villaveje og i baggårde, og de mange spande til affaldssortering fylder en hel del i køkkenerne rundtomkring. For med affaldsbekendtgørelsen fra januar 2021 skal borgere på tværs af kommuner fremadrettet sortere affald i ti affaldstyper. Men er det den bedste løsning? Burde vi affaldssortere mindre i hjemmene?

Et arbejdsliv er forbi – men Dorte Busch er så privilegeret, at hun kan fase det langsomt ud

Store afsavn og store oplevelser er gået hånd i hånd i et arbejdsliv, der bød på en tætpakket rejsekalender og adskillige udstationeringer.

Hvorfor skal du stemme til bestyrelsesvalget i din pensionskasse?

Når du stemmer, får du indflydelse på, hvem der skal bestemme over dine og de andre medlemmers 135 milliarder pensionskroner.

Hun sørger for, at du kan finde papirkunst på nettet

Silke Jolly Engberg sætter pris på, at hun som nyuddannet kunsthistoriker til dagligt har kunst mellem hænderne - selv hvis det betyder, at hun skal sidde i en projektansættelse.

Faste elementer

Jeg vil ryste kvindehistorikeren af mig

Gry Jexen har stor respekt for, at generationen før hende er stolte af termen kvindehistorie. Men det må være på tide at komme væk fra, at kvinder skal have en parallel kategori, for kvinder er ikke en niche.

Færre låner bøger, men flere og flere besøger bibliotekerne

Internettet har overtaget en del af bibliotekarernes rolle. Men til trods for at færre låner bøger, besøger flere og flere bibliotekerne. Det betyder, at bibliotekarerne i højere grad er kulturformidlere, som arrangerer begivenheder og fællesskaber. Så bibliotekerne lever i bedste velgående. De har blot fået en ny rolle, mener forskere.

Tre bibliotekarer fortæller om deres nye rolle: "Vi skal kunne mange ting i dag"

Bibliotekarers job er noget helt andet, end hvad det var engang. De har nemlig fået en ny rolle i samfundet, hvor kulturformidling fylder mere og mere. Her fortæller tre bibliotekarer om, hvordan de så udfylder denne nye rolle.

"Jeg har ofte fornemmet, at andre finder mig irriterende. Det er jeg begyndt at reclaime"

Stikkende fløjl, originale løsninger og ualmindeligt godt arbejde. Tre akademikere med autisme fortæller om deres hverdag på kontoret.

5 råd: Sådan er du en god makker for din kollega med autisme

Anerkend, at I er to hjerner, der arbejder på hver sin måde. Psykolog Elisabeth Christensen giver fem råd til, hvordan du kan have et godt samarbejde med din kollega med autisme.

OK24: Udsigt til høje lønstigninger

De private overenskomster har fået en lønramme på ti procent. Det vil smitte af på de offentlige overenskomster, der skal fornys efter nytår.

"De skal først få styr på arbejdspresset, så lønnen"

Pil Rix Rossel har en kandidatgrad i teatervidenskab og arbejder nu med hvidvask og terrorbekæmpelse på Kontoret for Forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering i Finanstilsynet: "Jeg var i teaterbranchen i mange år, men vilkårene og lønnen i branchen er bare dårlige, og jeg havde brug for ordentlige forhold. Så jeg søgte i flere forskellige brancher og havnede i Erhvervsstyrelsen, hvor jeg arbejdede med corona. Efterfølgende søgte jeg så over i Finanstilsynet."

Du skal blotte din utilstrækkelighed som leder

Du og dine medarbejdere får et bedre arbejdsliv, hvis du som leder tør stå ved din skam og tale om den. Det mener Elsebeth Hauge, som er selvstændig ledelsesrådgiver.

Den kreative klasses storhed og fald

Hvornår blev gruppen af løstansatte, kreative akademikere, der skulle sammensætte deres karrierer efter lyst, til et prekariat? Majken Eliasen undersøger sin egen rejse fra nullernes kreative klasse til nutidens prekariat.

Nyheder

Mor elsker dig ... og sit arbejde

Der sidder konstant en lille samvittighedsdjævel på min skulder, som dukker op, når jeg henter børnene som en af de sidste i institutionen. Er dårlig samvittighed virkelig en uundvigelig del af at arbejde 37 timer og have børn?

Blog
}