Dansk Magisterforening

Spørgsmål og svar: Derfor skal du engagere dig i din fagforening, hvis du vil bidrage til bæredygtig omstilling

Fagforening klimademo

Organisationer demonstrerer foran Christiansborg for at minde regeringen og resten af Folketinget om deres klimaløfter i forbindelse med åbningen af Folketinget, København den 6.10.2020. © Foto: Simon Skipper/Gonzales Photo/Ritzau Scanpix

Debat
Del artikel:

Du kæmper for grøn omstilling og vil gøre en forskel. Det kan din fagforening hjælpe dig med, skriver Jakob Skovgaard, på vegne af medlemsnetværket Bæredygtig Fagforening. Men hvordan det? Det får du svaret på her.

Hvorfor skal min fagforening tage stilling til klima, natur, miljø og bæredygtighed?

For at uddybe, hvorfor vi mener dette, vil jeg i det følgende forsøge at svare på tre af de helt centrale spørgsmål angående forholdet mellem klima/natur/miljø og fagforening:

1. Jeg ønsker at bidrage til den bæredygtige omstilling af samfundet. Hvorfor skal jeg lægge kræfter i min fagforening for opnå dette?

Det er ret simpelt: Der er styrke i antal. Mange fagforeninger har titusinder af medlemmer, nogle få endnu flere. Lykkes det at orientere sin fagforening i en bæredygtig retning samt evt. få den til aktivt og politisk at arbejde for en bæredygtig udvikling af samfundet, vil det med andre ord potentielt kunne få markant betydning, både internt for medlemmerne og i organisationens eksterne arbejde.

Overfor medlemmerne vil en fagforening, som er meget optaget af bæredygtig omstilling, i højere grad kunne bidrage til at klæde sine medlemmer på til de omfattende forandringer, vi står overfor, ved at tilpasse sparring, netværk, kurser og andre tilbud.

I forhold til organisationens eksterne aktiviteter bør det slås fast, at det hører under din fagforenings historiske mandat at lægge politisk pres for at præge udviklingen på arbejdsmarkedet og generelt i samfundet til fordel for arbejdstagerne. Fagbevægelsen har mere end hundrede års erfaring med at skubbe samfundet i en mere progressiv og bæredygtig retning, om end det bæredygtige perspektiv historisk har haft fokus på den sociale/økonomiske bæredygtighed til glæde for arbejdstagernes trivsel, sikkerhed og økonomiske forhold.

Denne erfaring bør helt oplagt komme klimakampen til gode, særligt i betragtning af, at arbejdsmarkedet som helhed ikke vil kunne undgå markante udfordringer som følge af den enorme og hastige omstilling, som skal gennemføres de kommende år.

Sidst, men ikke mindst, giver fagforeningens demokratiske struktur et yderligere incitament til at forsøge at præge organisationens klima-,miljø- og bæredygtighedspolitikker, eftersom procedurerne for indflydelse allerede er etablerede og formaliserede i højere grad end på eksempelvis mange private arbejdspladser. Der er med andre ord et større råderum for og synlighed omkring dit personlige engagement.

Den brede fagbevægelse er en effektiv og stort set uudnyttet drivkraft for at accelerere den bæredygtige omstilling, og det er nu, at der skal sættes ind

Jakob Skovgaard, på vegne af medlemsnetværket Bæredygtig Fagforening

2.Okay, det giver god mening. Men hvordan kan jeg så helt konkret få min fagforening til at kæmpe for en retfærdig bæredygtig omstilling af samfundet?

Der er en række ting, du som menigt medlem kan gøre, for at påvirke din fagforening i en bæredygtig retning. Er du eksempelvis medlem af DM, kan du forsøge at blive valgt ind i en sektorbestyrelse eller hovedbestyrelsen, eller alternativt blive delegeret til DM’s Kongres, som mødes hvert 3. år.

Du kan også engagere dig i medlemsnetværket Bæredygtig Fagforening, hvor du vil få mulighed for at bidrage på netop den måde, du foretrækker. Blandt netværkets løbende aktiviteter er bidrag til overenskomstforhandlingerne, dialog med både sekretariat og hovedbestyrelse, events med fokus på bæredygtige emner, blogindlæg til Akademikerbladet m.m.

Et eksempel på, at det kan nytte at skubbe på gennem eksempelvis et medlemsnetværk som Bæredygtig Fagforening, er at medlemsnetværket ved de to sidste kongresser har stillet forslag om, at DM skal arbejde aktivt for en bæredygtig omstilling af samfundet. Ved kongressens møde i 2022 blev det vedtaget – og jeg citerer her fra Principprogrammet – at fagforeningen nu ”arbejder for et miljø- og klimamæssigt bæredygtigt samfund, der også tilgodeser kommende generationer.” I det såkaldte Arbejdsprogram blev det yderligere specificeret, at ”DM på baggrund af ekspertviden vil skubbe på grøn omstilling af samfundet og sammen med alliancepartnere på både det offentlige og private arbejdsmarked se på, hvad det betyder for arbejdslivet”.

3. Det er alt sammen meget fint, men jeg ønsker også noget retur for mit fagforeningskontingent. Hvordan kan min fagforening understøtte et bæredygtigt arbejdsliv for mig og styrke mine karrieremuligheder på et arbejdsmarked i hastig udvikling?

Jo mere helhjertet din fagforening involverer sig i klima og bæredygtighed, jo stærkere og mere troværdig sparring vil du kunne få omkring alt fra grøn/bæredygtig omstilling af din arbejdsplads, karrierevalg med bæredygtighedsfokus, faglige netværk m.m. En fagforening, som er opmærksom på sine medlemmers interesser, vil også være mere tilbøjelig til at arrangere events om bæredygtigt arbejdsliv og arbejdsmarked. Her skal bæredygtighed som også nævnt ovenfor forstås i bred forstand, hvilket også dækker eksempelvis højere grad af fleksibel og nedsat arbejdstid, hvilket studier viser også kan have en positiv effekt på nedbringelse af drivhusgasudledninger, blandt andet på grund af reduceret transportbehov.

Alt i alt er der en perlerække af gode grunde til, hvorfor man bør engagere sig i sin fagforening, hvis man ønsker at bidrage til en hurtigere og mere socialt retfærdig omstilling af samfundet. Vi ser i disse år mange stærke klimatiltag fra både civilsamfund, den private og den offentlige sektor. Men skriften på væggen er tydelig: Det går langt fra hurtigt nok med en bæredygtig omstilling af samfundet. Den brede fagbevægelse er en effektiv og stort set uudnyttet drivkraft for at accelerere den bæredygtige omstilling, og det er nu, at der skal sættes ind.

Heldigvis er der plads til alle, uanset specifikke interesser, uddannelse og jobfunktion m.m. Vi håber at se jer i Bæredygtig Fagforening!