Del artikel:

For at stå stærkt i din jobsøgning, har du brug for en samlet forretningsforståelse. Det kræver kendskab til branchen, virksomhedstypen og den konkrete arbejdsplads, du søger job i. Her kan du læse, hvordan du undersøger virksomhedstypen, du søger job i.

Du skal undersøge fællestræk, som virksomhederne/organisationerne, har i branchen. Hvilket produkt/værdi skaber virksomheden eller organisationen? Hvem køber eller bruger produktet/værdien? Hvordan ser værdikæden ud? Lige fra idé til udvikling af produktet/værdien til produktionen til brugeren eller kunden.

Inspirationsspørgsmål

  • Hvilken forskel gør produktet / ydelsen?
  • Hvem gør produktet / ydelsen en forskel for?
  • Hvordan bliver produktet / ydelsen til?
  • Hvordan ser værdikæden ud?
  • Hvor ligger de store arbejdsopgaver? Hvad koster tid/penge?
  • Hvad er forholdet mellem udvikling - kontrol/ test – produktion – salg?
  • Hvordan markedsføres det?
  • Hvor kommer pengene fra?

Eksempel på værdikæde i en offentlig organisation

Undersøger du, hvad der karakteriserer en teknisk forvaltning, vil du se, at forvaltningen beskæftiger sig med infrastruktur og forsyning, uanset kommunens størrelse og demografi. Stabil, pålidelig og tidsvarende infrastruktur og forsyning er den ydelse, forvaltningen leverer.

Værdikæden tager afsæt i en politisk opgave og rammesætning. Ydelsens omfang er defineret af skattegrundlaget og de kommunale budgetter. I modsætning til en privat virksomhed er mulighederne for yderligere finansiering, fx i form af mersalg eller medfinansiering, stærkt begrænsede. De økonomiske rammer er anderledes end i en privat virksomhed.

Ydelsen bevæger sig gennem den politisk styrede organisation og omsættes i forvaltningen til projekter og nye tiltag. Det kunne fx være etableringen af fibernet og drift eller vedligeholdelse af parker. Ydelsen kan have flere typer aftagere, brugere såvel som slutbrugere.

Eksempel på forskelle mellem kundetyper

Det samme produkt defineres, modtages og værdisættes forskelligt af bruger og slutbruger.

Hvis en teknisk forvaltning vil etablere fibernet, er brugeren kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen kan have besluttet at investere i fibernet som led i en strategi om at ændre på, hvilken type borgere de tiltrækker i kommunen.

Her vil leverancen typisk også omfatte processen op til etableringen, fx projekthåndtering og udbudsproces. I etableringsfasen vil det omfatte budget- og projektstyring, løbende politiske notater, og et efterspil, når fibernettet er klar. Det kan også være driften og evalueringen af produktet.

Der kunne også være en kobling til borgertilfredshed og en analyse af ændringer i kommunens demografiske sammensætning.

Slutbrugeren er i dette tilfælde borgeren, som får en hurtigere internetforbindelse.

Produktet skal markedsføres til borgeren og sættes i drift. Produktet spænder fra selve fibernettet og vedligeholdelse af materialer til kundekontakt, fx udarbejdelse af manualer og procedurer for fejl og klager.

Kend arbejdspladsen, du søger job i

For at stå stærkt i din jobsøgning, har du brug for at skabe dig en samlet forretningsforståelse for den branche, virksomhedstype og arbejdsplads, du søger ind i.

Find gode råd til, hvordan du sætter dig ind i den arbejdsplads, du søger job i.

Læs mere
}