Dansk Magisterforening

Stor nordisk pris til litteraturforsker fra AU

© Foto: AU

Del artikel:

Simona Zetterberg-Nielsen, lektor på Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi på Aarhus Universitet, har fået tildelt Nils Klim-prisen, der gives til en ung forsker i Norden, som har begået fremragende forskning inden for sit felt.

Nils Klim-prisen uddeles hvert år af universitetet i Bergen til en ung, nordisk forsker under 35 år, som har begået fremragende forskning inden for fagområderne humaniora, samfundsvidenskab, jura og teologi.

Prisen, der er på 500.000 norske kr., er indstiftet i 2004 og uddeles af den norske Ludvig Holbergs Minnefond samtidig med den norske Holbergprisen.
Simona Zetterberg-Nielsen modtager prisen for sin forskning i romanens historie, narratologi og fiktionalitet, samt i hvordan litteratur relaterer sig til virkeligheden og til individuelle og sociale erfaringer.

“De to vigtigste fund i min forskning er, at kategorierne fakta og fiktion, som vi forstår dem i dag, først blev til omkring 1700-tallet, og sammenhængende med det at romanen er den første fiktionsgenre, der opstår. Som en del af min forskning har jeg kortlagt de danske romaner i 1700-tallet. Den tidligere konsensus har været, at der ikke eksisterer nogen nævneværdige danske romaner i 1700-tallet, men jeg har kortlagt alle de 77 romaner, der blev skrevet på dansk i århundredet, og vist, hvordan det allerede i 1700-tallets Danmark vrimlede med alt fra eventyrlige robinsonader over finurlige formeksperimenter til seriøse opgør med overtro og didaktisk ro­manlitteratur. Min forskning afdækker altså den historiske udvikling af vores evne til at kommunikere om det opfundne, og særligt hvordan den i Danmark udvikledes til en romangenre skrevet i både underholdningens og oplysningens tjeneste”, udtaler hun.

Simona Zetterberg-Nielsens præstationer er tidligere blevet anerkendt med Aarhus Universitets pris for bedste ph.d.-afhandling inden for humaniora i 2017, med en række postdocstipendier og senest med en Velux-bevilling til at etablere en forskergruppe med titlen “The Science of Fiction – How Fiction Shaped Science and Science Shaped Fiction”.

}