Dansk Magisterforening

RUC åbner nyt pandemiforskningscenter

© Foto: RUC

Del artikel:

Et nyt tværfagligt grundforskningscenter, PandemiX, er åbnet på Roskilde Universitet under ledelse af professor i epidemiologi Lone Simonsen og med 47 mio. kr. i støtte fra Danmarks Grundforskningsfond.
Centret er placeret på Institut for Naturvidenskab og Miljø (INM) på RUC og har desuden kontorer på Statens Serum Institut (SSI).

Formålet er at undersøge tidligere pandemier og epidemier for at lære af historien og styrke os til at håndtere fremtidige pandemier. Centret vil kortlægge de sidste 300-400 års pandemiers og epidemiers karakteristika. Det særlige ved det nye center er, at det er tværfagligt, og at det kommer til at tælle både matematikere, fysikere, bioinformatikere, klinikere, epidemiologer og historikere.

Et særligt fokus for PandemiX er at analysere den igangværende Covid-19-pandemi og de omfattende data, der er blevet indsamlet både i Danmark og globalt i de seneste år. Ved at analysere data fra denne pandemi sammen med erfaringer fra tidligere pandemier vil centret opbygge et katalog af signaturer og specifikke fænomener, som kan være nyttige i håndteringen af kommende pandemier.

Centerleder Lone Simonsen understreger vigtigheden af at være forberedt, da nye pandemier forventes at opstå i fremtiden.

Planen er, at der skal udvikles et helt nyt tværfagligt forskningsfelt, der inddrager både samfundsmæssige og historiske omstændigheder og naturvidenskabelige fakta. Navnet på det nye forskningsfelt er pandemiologi.

PandemiX samarbejder med flere institutioner, herunder Københavns Universitet, DTU, Nordsjællands Hospital og Statens Serum Institut (SSI). Henrik Ullum, administrerende direktør i Statens Serum Institut, byder centret velkommen og fremhæver det tætte samarbejde mellem myndigheder og eksterne forskningscentre som en afgørende faktor i det danske infektionsberedskab.

PandemiX er ét af i alt 11 grundforskningscentre, som Danmarks Grundforskningsfond har besluttet at investere i alt 625 mio. kr. i. Det nye grundforskningscenter bliver etableret for en seksårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere fire år. Forlængelsen forudsætter en tilfredsstillende evaluering efter fem år.

}