Dansk Magisterforening

Ny forperson i Det Unge Akademi

© Foto: Lars Svankjær

Af Claus Baggersgaard
Del artikel:

Det Unge Akademi har ved sit årlige valg fordelt posterne som forperson, næstforperson og repræsentanter for de stående udvalg.

Her blev Louise Kruse Jensen, som er professor ved Københavns Universitets Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, valgt til ny forperson.

Valget af DUA’s nye næstforperson faldt på adjunkt Anders Anker Bjørk, der også er ansat på KU.

De nye udvalgsrepræsentanter er henholdsvis adjunkt Janus Jul Eriksen (Det Forskningspolitiske Udvalg), adjunkt Nina Molin Høyland-Kroghsbo (Forskningsformidlingsudvalget) og lektor Simona Zetterberg-Nielsen (Samarbejdsudvalget). Tilsammen udgør de fem Det Unge Akademis ledende organ, rådet, gældende for et år.

Louise Kruse Jensen fortæller, at hun ønsker, at DUA det kommende år holder et stort fokus på forskningsintegritet og forskningsfrihed. Hun er optaget af at diskutere, hvad det gør forskerens kreativitet og nysgerrighed, når forskningsfriheden bliver mere og mere begrænset.

Siden oprettelsen i 2011 har Det Unge Akademi fungeret som en selvstændig enhed under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. DUA har til formål at samle unge talentfulde forskere i Danmark og styrke grundforskning, den tværvidenskabelige udveksling og bygge bro mellem videnskab og samfund. Det Unge Akademi arbejder også for at give nogle af landets dygtigste unge forskere en stemme i offentligheden.

DUA består for tiden af 42 yngre forskere fra forskellige videnskabsgrene. Medlemskabet af DUA er femårigt, og der optages 7-10 nye medlemmer hvert år. Dog er det maksimale antal medlemmer 44.

}