Dansk Magisterforening

Naturvidenskabeligt akademi uddeler to priser

© Foto: KU

Claus Baggersgaard
Del artikel:

Danmarks Naturvidenskabelige Akademi har tildelt Akademiets Industripris for 2023 til professor Kristian Strømgaard, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Han er en internationalt anerkendt forsker, der har ydet betydelige bidrag inden for lægemiddelforskning. Hans arbejde med at udforske “receptor-komplekser” som nye mål for lægemidler har ført til opfindelse af flere serier af kemiske forbindelser med terapeutisk potentiale til behandling af blandt andet iskæmisk slagtilfælde, Alzheimers sygdom og glioblastoma.

Samtidig har akademiet tildelt Søren Strandskov Sørensen, videnskabelig assistent, Aalborg Universitet, Akademiets
Ph.d.-pris for 2023.

Som ph.d.-studerende har Søren Strandskov Sørensen udvist exceptionelle evner inden for forskning, formidling og undervisning. Hans projekt omkring forståelsen af glas’ termiske ledningsevne er i høj grad en overset problemstilling inden for materialeforskningen.

Søren Strandskov Sørensen har med sin afhandling bidraget med markante resultater baseret på både eksperimenter og komplekse computersimuleringer.

Han har blandt andet påvist en anormal varmeledning i visse glastyper. Dette arbejde har i høj grad været initieret af Søren Strandskov Sørensen, der har udvist stor selvstændighed i et snævert felt, hvor han sandsynligvis er den eneste danske forsker, fremgår det af begrundelsen for tildelingen af prisen.

}