Dansk Magisterforening

Inge Lehmann-programmet uddeler 80 millioner kroner til 28 kvindelige forskertalenter

© Foto: GEUS

Del artikel:

28 unge, talentfulde forskere har modtaget cirka 80 millioner kroner i alt til deres forskningsprojekter.

Det er Danmarks Frie Forskningsfond, der står for uddelingen af midlerne fra Inge Lehmann-programmet, der har til formål at styrke talentudviklingen i dansk forskning og fremme en mere ligelig kønsbalance i forskningsmiljøerne, især på de karrieretrin, hvor uligheden typisk opstår.

Programmet er åbent for alle fagområder og for både mænd og kvinder, men gennem dispensation efter ligestillingslovens § 3 vil Danmarks Frie Forskningsfond som udgangspunkt vælge kvindelige ansøgere over mandlige i tilfælde af lige kvalifikationer mellem to ansøgere, dog således at der foretages en objektiv vurdering, hvor der tages hensyn til alle særlige kriterier vedrørende ansøgerne uanset køn. Midlerne stammer fra den politiske aftale om forskningsreserven for 2023.

I 2023 var alle 28 bevillingsmodtagere kvinder. 178 forskere havde søgt om støtte, hvilket giver en succesrate på 16 procent.
Fem modtagere er fra Københavns Universitet, fem fra Aarhus Universitet, fire fra Danmarks Tekniske Universitet, tre fra Aalborg Universitet og en fra henholdsvis Syddansk Universitet, Copenhagen Business School og IT-Universitetet.

Forskningsprojekterne spænder vidt over forskellige videnskabelige områder og er blevet nøje vurderet. Modtagerne af Inge Lehmann-bevillingerne vil blandt andet dykke ned i emner som, hvordan probiotika kan gøre mikroalger til en bæredygtig fødevarekilde, om reduceret skærmtid har en positiv effekt på børns socio-emotionelle færdigheder, og om immunceller i hjernehinden også er vigtige for udvikling af sygdomme med neurologiske komplikationer uden for hjernen.

Fem af forskerne er tilknyttet Københavns Universitetshospital, der er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og sundhedsvæsenerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

To forskere fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og en tilknyttet Region Hovedstaden modtager også en bevilling.

}