Dansk Magisterforening

Dronningens Videnskabs-pris går til bakterieforsker fra AAU

© Foto: Søren Kjeldgaard

Af Claus Baggersgaard
Del artikel:

Dronning Margrethe II’s Videnskabspris går i år til Mads Albertsen, professor ved Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet.

Prisen er på 100.000 kroner og gives én gang om året til en fremragende dansk forsker under 50 år, hvis forskning er inden for de videnskaber, som repræsenteres af Videnskabernes Selskab.

Prisen blev indstiftet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i 2015 i anledningen af selskabets protektor H.M. Dronning Margrethe II’s 75-års fødselsdag.

I Mads Albertsens forskningsgruppe arbejder de mod at forstå og kvantificere diversiteten af mikroorganismer ved både at udvikle og eksperimentere med nye anvendelser af sekventeringsteknologier.

Ifølge Mads Albertsen kender vi arvematerialet for under en procent af alle bakteriearter i naturen, og hans ambition er at beskrive og navngive resten, da de har indflydelse på alt lige fra vores sundhed til
den biobaserede økonomi og vores klima.

I indstillingen til prisen fremgår det også, at Mads Albertsen i marts 2020 tog initiativ til at omlægge sit laboratorium til at sekventere alle
SARS-CoV-2-genomer fra den intensive testning  i Danmark ved at bruge metoder, som var udviklet i hans laboratorium. Over 99 procent af al genomsekventering af positive covid-19-prøver i Danmark frem til sommeren 2021 er foregået i Mads Albertsens laboratorium. Desuden bistod han med at etablere lokal SARS-CoV-2-sekventering
ved alle landets store hospitaler.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II overrakte prisen den 10. april i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs lokaler.

}