Dansk Magisterforening

CBS udpeger to nye bestyrelsesmedlemmer

Pui Ling Lau og David Hellemann

© Foto: CBS

Del artikel:

CBS’ udpegningsorgan har efter indstilling fra CBS’ indstillingsorgan udpeget Pui Ling Lau og David Hellemann som nye, eksterne medlemmer af CBS’ bestyrelse. Her erstatter de Michael Rasmussen og Mette Vestergaard, der begge har siddet otte år i CBS’ bestyrelse.

Pui Ling Lau er cand.jur. fra Københavns Universitet og har haft en lang ledelseskarriere i bl.a. Realdania, Udenrigs- og Statsministeriet, ligesom Pui Ling Lau har været sekretariatschef for Hendes Majestæt Dronningen. Pui Ling Lau har tillige haft en karriere i det private erhvervsliv og har mere end ti års bestyrelseserfaring fra en række bestyrelser.

David Hellemann er koncerndirektør CFO/COO i Nykredit. David Hellemann er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og har haft en lang karriere i Finansministeriet, hvor han var departementschef frem til skiftet til Nykredit. David Hellemann har tidligere været CFO og stedfortrædende adm. dir. i DR og har indgående bestyrelseserfaring fra særligt finanssektoren.

I forbindelse med udpegningerne udtaler CBS’ bestyrelsesformand, Torben Möger Pedersen: ”Jeg er meget glad for, at Pui Ling Lau og David Hellemann har ønsket at blive en del af CBS’ bestyrelse. Pui og David har begge solid ledelseserfaring fra både den private og den offentlige sektor, ligesom de begge kommer med et indgående kendskab til det politiske system og har et strategisk blik for de udfordringer og muligheder, som både CBS og samfundet generelt står overfor i de kommende år.”

Pui Ling Lau og David Hellemann træder ind i CBS’ bestyrelse den 1. februar 2024.

Foruden udpegning af de to nye, eksterne medlemmer, har CBS’ udpegningsorgan genudpeget eksternt medlem af bestyrelsen Gunnar Bovim for en ny fireårig periode pr. 1. februar 2024.