Dansk Magisterforening

Carlsbergfondets priser går til KU- og AAU-forsker

© Foto: Martin Juul

Del artikel:

Carlsbergfondets Forskningspriser 2022 er blevet tildelt iskerneforsker og fysiker ved Københavns Universitet Dorthe Dahl-Jensen og semiotiker og idéhistoriker Frederik Stjernfelt fra Aalborg Universitet.

Priserne blev overrakt af H.K.H. Kronprinsessen, uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen, præsident for Videnskabernes Selskab Marie-Louise Nosch og Carlsbergfondets bestyrelsesforkvinde, Majken Schultz, på Ny Carlsberg Glyptotek.

Carlsbergfondets Forskningspriser har som formål at hylde to aktive forskere i ind- eller udland, der har bidraget afgørende til grundforskning på højt internationalt niveau. Priserne skal opmuntre til yderligere forskning og kan bruges til udlandsophold, feltarbejde, indkøb af udstyr eller løn til videnskabeligt arbejde.

Med prisen følger 1 million kroner. Heraf øremærkes 750.000 kroner til forskningsaktiviteter, mens 250.000 kroner er en personlig hædersgave.

Priskomitéen begrunder valget af Dorthe Dahl-Jensen med hendes enestående forskning i arktisk is, ferskvands betydning for det marine liv i havet og klimaforandringer op gennem Jordens historie.

“Dorthe Dahl-Jensen har stået i spidsen for både udboringer, prøvetagning og fortolkning af data fra iskerner, og hendes forskning har ændret grundlæggende ved vores opfattelse af klimasystemet. Eksempelvis har hendes dateringer af grønlandske iskerner vist, hvordan atmosfæren er blevet påvirket af både menneskelige aktiviteter og naturbegivenheder gennem de seneste 2.000 år, herunder af skovafbrænding, industrialisering og vulkanudbrud”, står der i indstillingen.

Priskomitéen begrunder valget af Frederik Stjernfelt med hans mangeårige forskningsindsats inden for så forskellige emner som semiotik, videnskabsfilosofi, litterær teori, biosemiotik, idéhistorie og politisk filosofi.

“Frederik Stjernfelt har bidraget med nye vigtige indsigter i alt fra læren om tegn til ytringsfrihedens vilkår i de moderne demokratier og kulturelle bevægelser på både venstre og højre side af det politiske spektrum. Ud over sit store engagement i grundforskningen har han desuden påtaget sig en beundringsværdig rolle som ivrig formidler, kritiker og debattør – til stor glæde og gavn for folk uden for universitetsverdenen”, skriver komitéen.

Carlsbergfondets Forskningspriser blev uddelt for første gang i 2011 i anledning af fondets grundlægger J.C. Jacobsens 200-årsfødselsdag. Det er således i år 11. gang (der blev ikke uddelt nogen pris i 2020 pga. Covid-19-pandemien), at to fremragende forskere inden for naturvidenskab og humaniora/samfundsvidenskab hædres med prisen.

}