Dansk Magisterforening

Carlsbergfondet giver millionhåndsrækning til trængte humanistiske fakulteter

© Foto: Carlsbergfondet

Del artikel:

Carlsbergfondet vil de kommende tre år donere 90 millioner kroner til de humanistiske fakulteter ved de danske universiteter som en særlig håndsrækning til de humanistiske forskningsmiljøer, der længe har været pressede af besparelser og nedskæringer.

Donationen skal udmønte sig i 45 fuldt finansierede ”Carlsberg Foundation Humanities PhD Fellowships” over tre år. Der gives konkret to mio. kr. per stipendium, som retter sig mod talentfulde kandidater med selvvalgte originale humanistiske projekter.

De humanistiske fakulteter skal selv forestå opslag og gennemførelse af ansøgningsproces mv. Carlsbergfondet stiller dog som forudsætning for donationen, at stipendierne opslås og uddeles i fri konkurrence uden nærmere disciplinangivelse og uden mulighed for tilknytning til forud defineret overordnet projekt. Det er samtidig et krav, at projekterne skal kunne gennemføres i forskningsmiljøer, der sikrer trivsel, kvalificeret vejledning og faglig sparring i øvrigt.

Stipendierne fordeles med fem ph.d.-stipendier årligt i tre år til henholdsvis Københavns Universitet og Aarhus Universitet, tre ph.d.-stipendier årligt i tre år til Syddansk Universitet og et ph.d.-stipendium årligt i tre år til henholdsvis Roskilde Universitet og Aalborg Universitet.

Majken Schultz, forkvinde for Carlsbergfondets bestyrelse, forklarer, at gentagne besparelser og nedskæringer på området har gjort det stadigt vanskeligere for unge talentfulde kandidater at påbegynde en humanistisk forskerkarriere. Det er en uheldig udvikling – både for de humanistiske forskningsmiljøer og for det danske samfund.

“I Carlsbergfondet er vi af den overbevisning, at vi som samfund har brug for dygtige humanistiske forskere, hvis vi også i fremtiden skal kunne forstå og løse de udfordringer, vi står over for. Talentpleje og fokus på de yngre generationers muligheder bør derfor prioriteres og understøttes – både fagligt og økonomisk. Vi glæder os til at følge de spændende forskningsprojekter, som stipendierne vil kaste af sig”, udtaler Majken Schultz.

}