Dansk Magisterforening

30 millioner kroner til 11 humanistiske forskningsprojekter 

© Illustration: Augustinus Fonden

Del artikel:

Augustinus Fonden har bevilget samlet 30 millioner kroner til 11 humanistiske forskningsprojekter Med uddelingerne ønsker fonden at tilskynde til samarbejde mellem museer og universiteter og styrke indsatsen for forskning i kulturarv i Danmark. 

Fonden har afsat 90 millioner kroner til den humanistiske forskning i årene 2021-2023. Initiativet skal styrke forskning i kulturarv i Danmark og dermed bidrage til øget indsigt i vores fælles kulturarv. 

De 11 forskningsprojekter er repræsenteret inden for et bredt felt af forskningsområder. Fonden har modtaget i alt 56 relevante ansøgninger fra 27 forskellige institutioner til et samlet ansøgningsbeløb på mere end 150 millioner kroner. Alle projekter viste stor kvalitet fra et bredt felt af ansøgere, og det har derfor været nødvendigt med en omfattende og skarp prioritering. 

Ansøgningerne er bl.a. bedømt på projektets videnskabelige indhold, det faglige potentiale, relevans for forskningsfeltet og institutionen samt en strategi for formidling. Det er også vigtigt for Augustinus Fonden med et stærkt forskningssamarbejde mellem museer og universiteter, og museerne imellem, da samarbejdet højner projekterne. Flere parter kan løfte et større projekt og bidrage med bredere kompetencer fra både forskning, praksis og forskellige vinkler på et forskningsprojekt. 

De 11 projekter er: 

Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur  
Børns møde med den nationale kulturarv: Undersøgelse af, hvordan Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Teater og Nationalmuseet skaber rum for børns møde med den nationale kulturarv.  
I samarbejde med Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Teater, Nationalmuseet. Bevilling: 2,910 millioner kroner 

Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kulturvidenskab 
Viden i bevægelse: Dans, krop, arkiv. Undersøgelse af, hvordan kropslige erfaringer og spor af dans i samspil med eksisterende arkivalsk materiale kan bidrage til uddybning af eftertidens viden om Danmarks koreografiske kulturarv. 
I samarbejde med Det Kgl. Bibliotek. 
Bevilling: 2,225 millioner kroner 

Vejlemuseerne 
Undersøgelse af, hvordan befolkninger kulturhistorisk har håndteret kaos i samtid og eftertid, med baggrund i 1600-tallets mange krige. 
I samarbejde med Museerne i Fredericia og Museum Kolding. 
Bevilling: 1,180 millioner kroner 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
Skimmelsvampe er også museumsgæster: Målrettet forebyggelse af xerophile svampe i museumssamlinger til bevaring af kulturarv såvel som menneskers helbred og museernes udadrettede virke. 
I samarbejde med Det Kongelige Akademi – Institut for Konservering, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Museumskoncernen ROMU, Museum Sydøstdanmark, Museum Lolland-Falster, Fælles Museumsmagasiner Vejle, Museum Vestsjælland, Københavns Museum. 
Internationale samarbejdspartnere: Akademie der bildenden Künste Wien, Østrig; Leitung Institut für Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst, Østrig; Departement of Chemical, Aerosol and Biological Hazards, Central Institute for Labour, Polen 
Bevilling: 3,8 millioner kroner 

Museum Østjylland 
Ginnerup og enden på Nordeuropas første bondekultur: Et tværvidenskabeligt-arkæologisk forsknings- og formidlingsprojekt med tråde til nutiden. 
I samarbejde med Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Nationalmuseet, Moesgaard Museum, Naturhistorisk Museum Aarhus. Internationale samarbejdspartnere: Simon Fraser University Vancouver, Canada; Université Paul Sabatier Toulouse, Frankrig; Nieder-sächsisches Landesamt für Denkmalpflege,Tyskland 
Bevilling: 4,3 millioner kroner 

Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet 
Udforskning af de grønlandske hunderacers materielle kultur, historie og relationer, med fokus på den nulevende slædehund, de uddøde nordbohunderacer og blandingshundene i Sydgrønland. 
I samarbejde med Grønlands Nationalmuseum, Globe Institute – Københavns Universitet og Danmarks Nationalmuseum. Internationale samarbejdspartnere: The National Health Institute, USA; The University of Alberta, Canada; City University of New York, USA 
Bevilling: 4 millioner kroner 

Museum Lolland-Falster 
Fiskeriet i det forhistoriske Syltholm fjord – Sylfish: Undersøgelse af den menneskelige påvirkning på det forhistoriske Syltholm kystlandskab fra Mesolitikum til bronzealderen ud fra et miljømæssigt arkæologisk og historisk økologisk perspektiv. 
Internationale samarbejdspartnere: Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology  ZBSA, Schleswig,  Tyskland 
Bevilling: 2,2 millioner kroner 

Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund 
Dansk identitet og identiteter i Danmark 1500-1700: En undersøgelse af den latinske kulturarv baseret på et digitalt korpus af danske nylatinske tekster. 
I samarbejde med Dansk Sprog- og Litteraturselskab og Center for Dansk Nylatin. 
Bevilling: 2,995 millioner kroner 

Museum Vestsjælland 
The notion of power: Våben i Vestsjælland eller hvilken rolle våbenmagt egentligt har spillet i det første årtusinde i Danmark. 
I samarbejde med Nationalmuseet. 
Bevilling: 644.000 kroner 

Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund 
Digitale tilgange til Civilforsvarshistorie: Hverdagsliv, Planer og Praksis under den Kolde Krig i Aarhus. 
I samarbejde med Aarhus Stadsarkiv, Østjyllands Brandvæsen, Dansk Koldkrigsforening. 
Bevilling: 2,996 millioner kroner 

Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 
Levende erindringssteder: Gamle egetræers natur- og kulturhistorie Et tværfagligt forsknings- og formidlingsprojekt om gamle danske egetræer. 
I samarbejde med Saxo Instituttet, Københavns Universitet og Det Grønne Museum, Gl. Estrup. 
Bevilling: 2,750 millioner kroner 

Næste års ansøgningsopslag offentliggøres til februar 2023. 

}