Dansk Magisterforening

Henrik savnede et værktøj i sin undervisning – nu har han lavet det selv

Eksempel på en akkumulerede svar i Classroom Shared Drawing. De studerende er blevet bedt om at tegne en kurve på baggrund af en funktion. Flertallet har tegnet en korrekt kurve, men nogle har vendt den om, og nogle er helt afsporede. © Illustration: Henrik Skov Midtiby

Lasse Højsgaard
Del artikel:

Tegnede svar giver flere muligheder og bedre information end multiple choice-tests. Det vurderer Henrik Skov Midtiby, der har udviklet et værktøj, hvor studerende kan tegne svar på spørgsmål, han sender ud i løbet af undervisningen.

Når Henrik Skov Midtiby vil tjekke, om hans matematik-studerende på SDU har forstået undervisningen, får de lov at tegne svarene på hans test-spørgsmål. Ved hjælp af et digitalt værktøj, han selv har udviklet, kan de studerende tegne svarene – sætte streger, tegne kurver osv. – på en billedfil, han lægger op i en web-app. Og ved at akkumulere alle tegne-svarene i samme billede, får han et hurtigt overblik over, hvor mange, der svarer rigtigt, og hvilke fejl, der bliver begået. 

Jeg kender ikke andre værktøjer, der giver samme overblik. Det giver mig svar på, om de har styr på emnet, og jeg kan gå videre, eller om jeg skal fortsætte med at forklare og komme med eksempler. På den måde er den løbende feedback fra de studerende i undervisningen er utrolig vigtig, for det gør, at jeg kan bruge tiden effektivt. Og det at lade de studerende tegne svarene, giver mig mulighed for at få feedback på en anden måde, end jeg ellers kunne få,” siger Henrik Skov Midtiby, der er lektor ved Mærsk McKinney Møller Instituttet på SDU. 

Classroom Shared Drawing er et SRS – student response system – der kan beskrives som en tegne-udgave af Kahoot. Forskellen er bare, at den ikke som Kahoot og andre multiple choice-værktøjer er afgrænset til blot at give 4-5 svarmuligheder, som den studerende sætter kryds ved. Her skal de studerende selv formulere svaret i visuel form. 

Svært at bruge multiple choice  

Det var netop begrænsningerne ved multiple choice, der satte ham i gang med at udvikle sit eget værktøj. 

”Jeg har undervist i matematik siden 2012, og på et tidspunkt begyndte jet at savne et værktøj, der kunne blive mig mere indblik i, hvor de studerende var henne i processen. Jeg havde lært på pædagogikum at bruge multiple choice-spørgsmål. Men jeg oplevede, at det faktisk var rigtig svært at bruge. Særligt i forhold til at lave ikke-korrekte svarmuligheder, der stadig virker plausible, og som kunne afdække, hvad de studerende ikke forstod,” fortæller han. 

I sin søgen faldt han over nogle response-værktøjer, der baserede sig på billeder, som de studerende kunne skrive og tegne på – henholdsvis ’The Answer Pad’ og ’Infuse Learning’. Men begge havde mangler og blev aldrig rigtig færdigudviklet. 

”Men jeg kunne se, at der var et perspektiv i det her med at lægge et billede eller et spørgsmål ud til de studerende, og så få feedback gennem tegninger. Og da jeg har studeret datalogi og er vant til at skrive computerkode, så besluttede jeg mig for selv at lave det.” 

Classroom Shared Drawing kommunikerer via et website, som de studerende får udleveret et link eller en QR-kode til og går på via mobiltelefonen. På sitet har underviseren lagt et billede, som hver enkelt studerende kan tegne direkte på som i et simpelt tegneprogram. Det kan for eksempel være billedet af et koordinatsystem, hvor de studerende skal indtegne en kurve på baggrund af en funktion. 

Testpersoner søges 

I forbindelse med udviklingen af Classroom Shared Drawing søger Henrik Skov Midtiby undervisere, der har lyst til at bruge og teste værktøjet. Interesserede – også i gymnasier og andre institutioner – er velkomne til at henvende sig via hemi@mmmi.sdu.dk og få tilsendt en testbrugeradgang. 

 

Visualisering af misforståelser 

De tegnede svar fra samtlige studerende kommer ind på underviserens skærm i realtid, så man blandt andet kan observere, hvor hurtigt svarene indløber. Og når man akkumulerer alle besvarelserne, giver det et visuelt billede af, hvor store dele af holdet, der omtrent har tegnet det samme, og hvilke afvigelser, der er. 

Henrik Skov Midtiby viser som eksempel et billede fra et testspørgsmål, han har stillet i sin undervisning. En masse streger oven i hinanden i et koordinatsystem viser, at de fleste er enige om, hvordan kurven skal se ud. Men billedet viser også et antal streger, der går helt andre veje. Og det er i virkeligheden det interessante. 

”Det er 80 studerende, der har kommet med deres svar her. Og jeg kan se hovedparten af klassen har forstået, hvad den her ligning gør. Men jeg kan også se, at der er nogen, der har misforstået noget. Nogen har tegnet en ret linje ind, nogen har givet den en anden hældning. Så på den måde kan jeg få et indblik i, hvor er mine studerende henne, og om vi skal snakke mere om det her.” 

Han plejer normalt at vise de akkumulerede svar på storskærmen og bruge det som udgangspunkt for en opfølgning.  

”Hvis der lige mange, der har rigtig og forkert, så kan jeg finde på at sige: Vi er åbenbart meget uenige om, hvordan den her opgave skal løses. Prøv lige at snakke med sidemanden om, hvad I mener, og så prøver vi at svare igen om lidt. Jeg kan også selv udvælge nogle besvarelser og spørge, om nogen vil sætte ord på, hvorfor de har svaret på den måde”. 

Med de studerendes mobiltelefoner som medie kan underviseren sende spørgsmål og små opgaver ud i løbet af undervisningen, som de skal svare på i form af tegninger. © Illustration: Henrik Skov Midtiby

”En lejlighed til at grine lidt” 

For Henrik Skov Midtiby er programmet godt til at give ham et overblik over de studerendes forståelse. Men så virker det også som et sjovt afbræk, hvor de studerende bliver aktiveret og har en naturlig nysgerrighed i forhold til, hvordan deres svar adskiller sig fra resten af holdet. 

”De studerende vil enormt gerne se den fælles tegning, der i sidste ende kommer ud af besvarelserne. Det giver også en slags direkte feedback til de studerende i forhold til, om de har forstået det rigtigt og ligger på niveau med de andre på holdet. Men samtidig er det anonymt, så der er ikke nogen, der bliver udstillet, og det er trygt for alle. Jeg kan heller ikke se, hvem der svarer hvad, medmindre de studerende vælger det.” 

Og skal underholdningsværdien helt i top, er det et sikkert hit at lade besvarelserne foregå, så de kan ses ’live’ på storskærmen. Men den funktion er nu mest til pausesjov, siger Henrik Skov Midtiby. 

I forbindelse med undervisningen har han evalueret de studerendes oplevelse af Classroom Shared Drawing, og her blev der sat pris på den adspredelse, det skabte. “Det giver en lejlighed til at grine lidt”, “Det er interaktivt, så det får gang i folk” og “Det er underholdende” lød nogle af kommentarerne.  

Selv har Henrik Skov Midtiby kun brugt værktøjet i forbindelse med hans undervisning i matematik. Men han tror, at der vil kunne bruges bredt over mange fag, hvis man blot omstiller sin tankegang mod det visuelle. 

Jo flere typer input, jo bedre 

I en artikel i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, som Henrik Skov Midtiby har skrevet med læringskonsulent Nicolas Marinos, gives der eksempler hvor medicinstuderende skal markere en bestemt knogle på et skelet-billede, eller en opstilling med tre kolonner hvor studerende med streger skal forbinde filosoffer med ideologier og målsætninger. 

Artiklen nævner også, hvordan programmet kan bruges på forskellige niveauer – fra enkel markering af svar eller opmærksomhedspunkter til skriftlige svar og tegnede svar. 

Endelig taler det visuelle element og det at de studerende aktiveres på en ikke-skriftlig måde ind i princippet om at lære med brug af forskellige sanser. 

”Vi har alle sammen glæde af at se tingene på forskellige måder. Og får man tilstrækkeligt mange input, så er der på et eller andet tidspunkt informationer nok til, at det siger klik, og så hænger tingene sammen. Så jeg skal som underviser forsøge at levere input, der er så forskellige som muligt, men stadig bidrager til, at de studerende får en god forståelse af emnet. Og kan jeg så få en indikation af, hvad det er, de har misforstået, hjælper det mig til tilrettelægge, hvordan vi kommer videre.” 

Classroom Shared Drawing er endnu ikke færdigudviklet og ikke almindeligt tilgængeligt. I øjeblikket arbejder Henrik Skov Midtiby på at teste den i forhold til at kunne fungere med flere hundrede brugere på samme tid. Det er hans plan at kommercialisere og udbrede programmet i SDU-regi. 

}