Dansk Magisterforening

Forskningsleder: “Jeg vil have harmoni – det er ren egoisme”

Når jeg bruger så meget tid med de her mennesker, vil jeg gerne have, at det er en harmonisk situation – det er ren egoisme”, fortæller gruppeleder Sune Lehmann. (nr. 2 fra venstre) © Foto: Jacob Nielsen

Danmarks Tekniske Universitet Lasse Højsgaard
Del artikel:

Da DTU på sin hjemmeside fortalte, at Social Complexity Lab havde fået prisen som Årets Forskningsmiljø, blev forskningsleder Sune Lehmann blandt andet citeret for at være “vanvittig glad”, “stolt og rørt”, og at han “næsten ikke kan forestille sig noget finere” end prisen.

 

Store ord fra en forsker, der allerede har modtaget meget forskningsmæssig anerkendelse, blandt andet EliteForskprisen i 2022.

Men det, at han er lykkedes med at skabe ikke bare et forskningsmæssigt frugtbart miljø, men også en grundlæggende god arbejdshverdag for en række mennesker, er noget andet.

“Når man skriver en videnskabelig artikel, har man jo styr på stoffet, og hvordan man formulerer det. Men det her med at skabe et godt miljø er lidt uden for ens kontrol. Og selv om man har de bedste ambitioner, er det ikke sikkert, det lykkes. Så det er jo fantastisk, at det ikke bare fungerer, men fungerer rigtig godt”, siger han til Forskerforum.
Godt arbejdsmiljø fører til god forskning. Så enkelt hænger det sammen, mener Sune Lehmann.

“Det er svært at være kreativ og sige noget, som man ikke er sikker på, hvis man ikke føler, at man er i et miljø, hvor folk passer på en og støtter en. Så er det ikke der, man kommer ud med sine vilde idéer. Det er der masser af forskning, der viser, og det er almindelig sund fornuft”.

Jeg bruger enormt mange timer på mit arbejde og sammen med de her unge mennesker. Derfor vil jeg gerne have, at det er en harmonisk situation at være i.

Sune Lehmann

Men det handler ikke kun om at maksimere det kreative output. Det handler også om noget så banalt som at have et arbejde, hvor man er glad for at være.

“Jeg bruger enormt mange timer på mit arbejde og sammen med de her unge mennesker. Derfor vil jeg gerne have, at det er en harmonisk situation at være i. Det er ren egoisme, der altså spiller godt sammen med de mere altruistiske grunde”.

Det er grundlæggende principper som tryghed, tillid og åbenhed, Sune Lehmann nævner som byggesten for det gode forskningsmiljø, som han prøver at praktisere. Men så er det også nogle helt lavpraktiske forhold omkring ugestruktur og små traditioner, som han mener spiller en væsentlig rolle.

“For nogle år siden begyndte jeg at blive helt overvældet af alle de mails, jeg fik. Så jeg overvejede, hvad jeg kunne gøre ved det. Og et af mine forsøg var, at jeg besluttede en fast ugedag – torsdag – som grundlæggende kun skulle bruges til at tale med folk i gruppen. Der står jeg til rådighed hele dagen, og så snakker vi om projekterne – stort og småt. Det tror jeg for alle har skabt en øget fornemmelse af sammenhæng og sammenhold”.

En anden af ugens faste holdepunkter er fredagsfrokosten, som foregår ude i byen på forskellige restauranter.

“Så har vi ligesom en slags semiformel tid sammen, hvor vi hygger os og sikrer, at vi kan få talt om andre ting end videnskab. Og efter frokosten går vi så tilbage og slutter ugen af med et gruppemøde, hvor alle lige fortæller, hvad der er sket i deres uge. Det synes jeg er tid, der er enormt godt givet ud, fordi det er med til at bygge det her fællesskab”, siger Sune Lehmann.

Social Complexity Lab

Social Complexity Lab på DTU er en tværdisciplinær forskningsgruppe, der består af 14 forskere (fra speciale­studerende til professorer) fra otte forskellige lande.

Gruppen forsker i mellemmenneskelig interaktion og vores samspil med det omgivende miljø og samfund.

De kombinerer metoder fra computerbaseret sociologi, fysik og datalogi.

Gruppen ledes af professor Sune Lehmann og adjunkt Laura Alessandretti.

Læs mere

}