Dansk Magisterforening

RUC’s planer om at overtage SDU Slagelse rejser en skov af spørgsmål

Studerende foran SDU’s campus i Slagelse. Om studerende i Slagelse ender med at blive SDU- eller RUC-kandidater, er endnu uklart. © Foto: Anders Krogh/SDU

Lasse Højsgaard
Del artikel:

Bliver de studerende RUC- eller SDU-kandidater? Hvilke studieordninger skal gælde i fremtiden? Skal undervisere på andre SDU-campusser trækkes tilbage til Slagelse? Det fyger med spørgsmål, efter at SDU og RUC har erklæret, at man arbejder mod en virksomhedsoverdragelse.

Det kom næsten som et lyn fra en klar himmel, da SDU og RUC den 1. marts meldte ud, at man havde underskrevet en “hensigtserklæring” om at overdrage Slagelse-campussen med ansatte og uddannelser til RUC. De færreste kendte til planerne, som da også kun havde eksisteret i godt to måneder.

“SDU’s rektor, Jens Ringsmose, ringede til mig her i vinter og sagde, at de var interesserede i en overdragelse, hvis vi var. Og så har vi ellers haft et meget fortroligt forløb. Det drejer sig jo om mange menneskers arbejde og studiested, så vi har måttet holde det helt tæt til kroppen, før vi kunne melde ud, at vi nu har en hensigtserklæring”, fortæller RUC-rektor Hanne Leth Andersen.

I ordet hensigtserklæring ligger, at beslutningen først skal godkendes af de to universiteters respektive bestyrelser. De nærmere omstændigheder omkring overdragelsen mangler stadig at blive undersøgt og afklaret. Det har ikke været muligt at gøre før, eftersom planerne skulle holdes hemmelige.

“Nu, hvor der er åbenhed om sagen, kan vi bedre udrede, hvad vi har med at gøre, for eksempel ansættelsesforhold, økonomi, bygninger og lejekontrakter”, siger Hanne Leth Andersen.

Hvis tingene falder på plads, bliver der tale om en virksomhedsoverdragelse, hvor RUC ved årsskiftet til 2024 overtager samtlige uddannelsesaktiviteter og samtlige ansatte, der formelt set er ansat med tjenestested i Slagelse.

Bundet til Slagelse

Alle medarbejdere, der bliver overtaget af RUC, er sikret at kunne beholde deres job under de samme betingelser. Sådan er reglerne ved virksomhedsoverdragelser. Men det betyder ikke, at der ikke er bekymringer i den gruppe af medarbejdere, der kan se frem til at skifte arbejdsgiver. Det fortæller Kenneth Schultz, der er TR på Institut for Virksomhedsledelse.

“Jeg blev i sin tid ansat på Handelshøjskolecentret i Slagelse, så formelt set er Slagelse mit tjenestested, og jeg skal følge med i virksomhedsoverdragelsen. Men i dag sidder jeg i Odense og har ingen undervisning i Slagelse. Så vil jeg nu få undervisningsopgaver i Slagelse? Det vil jo være naturligt”, fortæller han.

Siden hans opgaver i dag er i Odense og Sønderborg, har han søgt om at skifte tjenestested til Odense inden en eventuel overdragelse.

Det har han fået klart nej til, og det har alle andre, der har søgt, efter at hensigtserklæringen blev offentliggjort.

Kenneth Schultz forklarer, at det er en generel usikkerhed omkring de nye arbejdsopgaver, der gør, at han selv og flere andre foretrækker at blive på SDU.

“SDU er noget større, og undervisningsformerne og det faglige udbud er meget forskelligt på de to universiteter. På RUC har de typisk færre undervisningstimer, men til gengæld mere projekt- og gruppearbejde, og samtidig er der på RUC generelt en større vægt på kvalitative end kvantitative fagelementer. Der er mange fag på erhvervsøkonomi i Slagelse, jeg formelt godt ville kunne undervise i, som jeg bare aldrig har undervist i. Og det er uklart, hvilke studieordninger der på sigt kommer til at gælde”.

Forskningstråde til andre campusser

En ting er undervisningsopgaverne. Noget andet er de forskningssamarbejder og -grupper, man sidder i, som også for nogles vedkommende risikerer at blive brudt op.

“Det er klart, at der i forhold til forskningssamarbejder er nogle tråde, der er viklet meget sammen. Der er ikke tale om en gruppe, der sidder i Slagelse og udfører Slagelse-forskning. Sådan fungerer det ikke. Så det er nogle af de spørgsmål, der endnu ikke er svar på”, fortæller Alexandra Holsting, der er afgående fælles-TR på Det Humanistiske Fakultet.

Hun oplever, at der er stor forskel på, hvordan medarbejderne reagerer på udmeldingen.

“Nogle mener, det er et ledelsesmæssigt svigt. Nogle ser nye muligheder, blandt andet fordi de synes, det altid har været lidt svært at være placeret i Slagelse. Så det er svært at generalisere, også fordi der er så lidt lige nu, der er konkret. Men helt generelt er alle meget overraskede. Jeg tror ikke, nogen havde forudset, at sådan noget kunne ske”, siger hun.

Svarene på de spørgsmål skal nu findes blandt andet gennem en række arbejdsgrupper med deltagelse fra ledelse og medarbejdere, der skal se på, hvordan virksomhedsoverdragelsen kan ske, og hvordan opgaverne fremover skal løses.

Ingen endelige svar

Udmeldingen om hensigtserklæringen blev i første omgang fulgt op af to møder i Slagelse, hvor Hanne Leth Andersen mødtes med de potentielt kommende RUC-medarbejdere.

“Selve modtagelsen af medarbejderne i Slagelse var venlig og positiv. Prorektor Peter Kjær og jeg følte os meget velkomne, da vi kom derned. Men selvfølgelig var der spørgsmål, også fra de studerende, der selvfølgelig har en bekymring for deres uddannelse. Og til dem kunne vi jo sige, at det ligger os meget på sinde at fastholde uddannelserne i Slagelse, og at de beholder de fleste af underviserne”, fortæller Hanne Leth Andersen.

Kunne du svare klart på, om de bliver SDU-kandidater eller RUC-kandidater?

“Det kan jeg ikke svare endeligt på, nej. Jeg kunne kun sige, at vi vil være så fleksible som muligt. Det er noget af det, vi skal snakke med ministeriet om”.

Vil man kunne fortsætte forskningssamarbejder med SDU-kolleger, selv om man virksomhedsoverdrages til RUC?

“Ja selvfølgelig. Vi har jo forskningsprojekter, der flytter rundt, og hvis man er lead på et forskningsprojekt, vil det flytte med. Og hvis det er ledet af en på SDU, vil det bo der. Men forskere er jo tilknyttet forskningen mere end universitetet. Vi skal understøtte, at forskningsprojekter kan fortsætte, selvom vi organiserer efter geografi”.

Voldsomt svind af studerende

Som begrundelse for, at SDU gerne vil af med deres Slagelse-campus, nævner rektor Jens Ringsmose, at universitetet i januar fik afslag på ansøgningen om at oprette en kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab i Slagelse og flytte den tilsvarende bachelor dertil.

“Med afslagene svækkes vores muligheder for at føre den samlede udflytningsplan ud i livet som planlagt”, udtaler Jens Ringsmose i en pressemeddelelse.

Slagelse optog i sommeren 2022 215 studerende – et kraftigt fald fra året før og kulminationen på en nedgang i forhold til for 5-10 år siden, hvor optaget lå stabilt mellem 400 og 500 studerende.

Men Hanne Leth Andersen tror på, at RUC skal sparke nyt liv i det tidligere Handelshøjskolecenter.

“Det, vi gerne vil gøre, er at gå i dialog med folk i Slagelse og hele Vestsjælland om, hvordan vi ideelt set kan bygge det her op, og hvad der er studentergrundlag for. Vi har allerede snakket med erhvervsakademi Zealand, og vi har også drøftet samarbejde med professionshøjskolen Absalon i Slagelse. Og så tænker vi i muligheden for at få fat i alle dem, der går rundt med en studentereksamen, og som er klar til noget videreuddannelse, men ikke er så flytbare, fordi de har børn og familie”, siger hun.

Decentrale campusser er dyre

Et åbent spørgsmål er, om driften af Slagelse-campus vil være en økonomisk byrde, som RUC dermed tager på sig. SDU har ved tidligere lejligheder klaget over, at det er en bekostelig affære at drive uddannelser på mindre campusser. Det erkender Hanne Leth Andersen også.

“At have en campus, der kun består af uddannelser med takst 1-taxameter, det er en udfordring. Det ved vi alle sammen – ikke mindst på RUC, men også på CBS. Og når det så er en decentral campus, som har nogle ekstra udfordringer i forhold til rejse og studiemiljø, så er der ikke tvivl om, at det er rigtig svært”.

Men hun ser alligevel koblingen mellem Slagelse og RUC som værende mere oplagt end til SDU. Og det falder naturligt med en tendens, hvor universiteternes regionale forankring får større betydning.

“Der er sket en udvikling i universiteternes regionale tilhørsforhold, så det er blevet tydeligere, at man ligesom har ansvar for sin egen region. Vi har været i Region Sjælland i 50 år, og især de sidste 10 år har vi virkelig vendt os mod vores region, fordi det er her, vi kan gøre en særlig og konkret forskel med vores uddannelsesmodel og med vores forskning”.

}