Dansk Magisterforening

Forskerforum-læsere er tilfredse

Af Lasse Højsgaard
Del artikel:

71 procent af Forskerforums læsere er “tilfredse” eller “meget tilfredse” med bladet, viser en læserundersøgelse. “Man synes, det er et vigtigt og væsentligt blad, der sætter vigtige spørgsmål på dagsordenen”, konstaterer DM Universitets formand.

Tilfredshed med prioriteringer, en høj grad af troværdighed, fortsat ønske om trykt magasin og en kritisk uafhængig profil.

Sådan lyder de helt korte konklusioner af en række spørgsmål om bladet Forskerforum, som indgik i DM’s tilfredshedsundersøgelse i februar 2022.
Svarene viser en generel tilfredshed med bladet, idet 44 procent er “tilfredse” og 27 procent “meget tilfredse” med Forskerforum. 8 og 4 procent svarede henholdsvis “utilfreds” og “meget utilfreds”.

Resultatet glæder Brian Arly Jacobsen, formand for DM Universitet.

“Overordnet ser det rigtig godt ud. Og det er helt klart min fornemmelse, når jeg taler med kolleger og DM Universitets bestyrelse, at der er en stor tilfredshed med Forskerforum. Man synes, det er et vigtigt og væsentligt blad, der sætter vigtige spørgsmål på dagsordenen”.

Langt de fleste af svarerne bruger Forskerforum flittigt. 50 procent angiver, at de læser eller skimmer samtlige udgivelser, og to tredjedele får læst mindst halvdelen af bladet.

Uafhængighed er en kerneværdi for læserne, så det er vigtigt at holde fast i, at der ikke skal være skjulte eller slet skjulte dagsordener fra udgiverne.

Brian Arly Jacobsen, formand for DM Universitet

 

Bladet skal afspejle forskningsidealer

Et markant signal fra læserne kommer i forbindelse med spørgsmålet, om det er vigtigt, at Forskerforum er kritisk uafhængigt og redigeres efter journalistiske principper. Her erklærer 67 procent sig “meget enige” og 20 procent “overvejende enige”.

Brian Arly Jacobsen vurderer, at svarene her udtrykker de idealer, som læserne selv har i forhold til forskningsarbejdet.

“Jeg tror, det skal ses i lyset af diskussionerne om forsknings- og ytringsfrihed. Uafhængighed er en kerneværdi for læserne, så det er vigtigt at holde fast i, at der ikke skal være skjulte eller slet skjulte dagsordener fra udgiverne. Man skal kunne stole på, at der er plads til historier, selv om de ikke nødvendigvis korresponderer med foreningens politiske holdninger”, siger han.

Et andet markant signal handler om mediekanalen. 74 procent markerer, at man gerne vil læse Forskerforum på print. Tilsvarende vil 32 procent gerne læse nyhedsbrev og 21 procent nyheder på hjemmesiden (man kunne sætte mere end et kryds).

Papirglæde

Det udtalte ønske om et trykt magasin går imidlertid imod en generel digitalisering på medieområdet, som også har slået igennem i forhold til Forskerforum, der har skåret antallet af årlige magasiner fra 9 til 7 og lander på 6 næste år.

“På den ene side er der stor tilfredshed med at sidde med et trykt blad i hånden og læse det som et magasin. På den anden side tror jeg også, der er en vis grad af inerti. Men når først folk får omstillet sig, bliver de også tilfredse med det. Digitaliseringen fremmer nogle ønsker, vi har om for eksempel at være til stede på sociale platforme, hvor man kan dele og diskutere artikler. Så den strategi mener jeg, man skal fastholde. Men det kan også godt være, vi skal fastholde, at der kommer en papirudgave i hvert fald i nogle år endnu”, siger Brian Arly Jacobsen.

Sidste gang der blev gennemført læsertilfredshedsundersøgelse med Forskerforum, var i oktober 2007. Her var 65 procent af læserne “tilfredse” eller “meget tilfredse” med bladet.

Tilfredsheden er altså steget med 6 procentpoint. I den aktuelle undersøgelse deltog 43 procent af de adspurgte, i alt 270 respondenter.

}