Dansk Magisterforening

Prisvindende topforsker kritiserer AAU’s forældede syn på humaniora og STEM

© Foto: Jon Ram Bruun Pedersen

Claus Baggersgaard
Del artikel:

Lukningen af samtlige humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser i København får den italienske professor Stefania Serafin til at mene, at rektoratet på Aalborg Universitet har en forældet teknologiopfattelse.

Stefania Serafin er ikke en hvem som helst inden for forskningen i lyd. Hun har siden 2018 været professor ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi ved Aalborg Universitet i København og har en ph.d.-grad fra Center for Computer Based Music Theory and Acoustics ved Stanford University.

Hun har vundet flere priser, bl.a. Danish Sound Prize og Best Papers Award, begge i 2021, og hun er projektleder for Nordic Sound and Music Computing Network (NordicSMC), som er en gruppe af internationalt førende forskere inden for lyd- og musikprogrammering fra de nordiske lande. Desuden deltager hun i forskningsprojektet LYT IGEN, der er et samarbejde mellem Decibel, Rigshospitalet og Aalborg Universitet støttet af Velux Fonden.

Målet er at udvikle en metode, der optimerer mulighederne for, at børn og unge med høretab kan deltage i konstruktive fællesskaber på lige fod med deres kammerater, bl.a. ved at udvikle en VR-app, hvor man kan få trænet opmærksomheden på, hvor lyden kommer fra.

Ledelsen på AAU har en meget traditionel og gammeldags opfattelse af de tekniske videnskaber, når den lukker alle de humanistiske aspekter ved teknologiudvikling. De fleste andre steder har man erkendt vigtigheden af mennesket.

Stefania Serafin

Gammeldags ledelsesstil

Stefania Serafin fortæller, at hun valgte at forske på AAU, fordi lyd er et stærkt kompetenceområde i Danmark. Verdens første højttaler blev bygget i Danmark, og verdens tredjestørste producent af høreapparater er dansk.

Men nu er der slået skår i samarbejdet mellem hende og AAU, da ledelsen uden at involvere medarbejderne har valgt at lukke kandidatuddannelsen i lyd- og musikteknologi, som en af i alt 18 uddannelser på AAU’s campus i København.

De nyuddannede kandidater er ellers populære på arbejdsmarkedet pga. AAU’s problembaserede læringsfilosofi, deres gode programmeringsevner, og fordi de lytter til brugerne, siger Stefania Serafin.

En del får arbejde i Tyskland, men selvom de forlader landet, bidrager de med nye samarbejdsrelationer omkring forskningsprojekter.

“Andre universiteter har haft en proces, hvor de ansatte har kunnet sige deres mening, men her på AAU vidste vi intet, indtil et par timer før pressen fik besked. Det er en meget gammeldags ledelsesform, at alle beslutninger træffes på højeste niveau. Det er en ren skinproces på AAU, hvor det hele er besluttet på forhånd”, siger Stefania Serafin, om processen i forbindelse med lukningen.

Kritiserer forældet STEM-opfattelse

Stefania Serafin fortæller, at hun som konsekvens af lukningen har dekanens opbakning til at styrke sin forskning og fokusere mindre på undervisningen, men hun støtter ikke den strategiske retning.

Hun peger på, at et af punkterne i den institutionsplan, ledelsen har præsenteret for medarbejderne, er, at AAU’s campus i København skal specialiseres til en STEM-campus (science, technology, engineering og mathematics) med fokus på bæredygtighed og digitalisering, men samtidig bliver alle humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser altså lukket.

Et af rektor Per Michael Johansens væsentligste argumenter for at sammenlægge Det Humanistiske Fakultet (HUM) og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) i et nyt kæmpe SSH Fakultet i 2021 var ellers netop muligheden for at kunne byde stærkt ind i forhold til STEM-agendaen ved at kombinere tekniske og humanistiske kompetencer.

“Ledelsen på AAU har en meget traditionel og gammeldags opfattelse af de tekniske videnskaber, når den lukker alle de humanistiske aspekter ved teknologiudvikling. De fleste andre steder har man erkendt vigtigheden af mennesket”, siger hun.

Hun tilføjer, at hun har fået en flot opbakning til sit arbejde og sit laboratorium fra dekanatet, så hendes kritik er rettet mod rektoratet på AAU, der har truffet det strategiske valg at lukke uddannelserne inden for humaniora og samfundsvidenskab i København.

Prorektor: Det handler om geografi

Ledelsen på AAU har ikke svaret på Forskerforums henvendelse, men prorektor Anne Marie Kanstrup har i februarnummeret af Forskerforum udtalt, at ledelsen har valgt at køre processen om udflytningsplanen i fortrolighed for ikke at skabe usikkerhed i organisationen.

Alle hovedområder har på ledelsesniveau kommet med detailinput til, hvordan de kan udflytte eller reducere optaget.

For ledelsen har det været afgørende at bevare en stærk hovedcampus i Aalborg, og så har man også set på, om der bliver udbudt tilsvarende uddannelser i geografisk nærhed af de uddannelser, som AAU vil nedlægge.

“De unge i Aalborg kan ikke gå andre steder hen, hvis de vil have en uddannelse, mens de unge i København har alternativer”, sagde hun.

}