Dansk Magisterforening

Esbjerg raser over institutleders advarsel

© Foto: Anders Krogh / SDU

Af Lasse Højsgaard
Del artikel:

I lang tid har man kæmpet for en jurauddannelse i Esbjerg. Det virker dog ikke sådan på ansøgningen, hvor SDU fortæller, at de regner med et underskud.

I Esbjerg har man brug for flere jurister, og derfor har byen arbejdet politisk på at få en lokal akademisk jurauddannelse, så man så at sige kan uddanne sine “egne” jurister. Det er blevet en politisk bestillingsopgave, som SDU har fået i forbindelse med udflytningsplanen.

Juridisk Institut på SDU har derfor søgt om prækvalificering af en jurauddannelse i Esbjerg. Men læser man den ansøgning, kan man godt blive i tvivl om, hvorvidt sådan en uddannelse er til mere skade end gavn. Om økonomien hedder det nemlig, at etableringstilskuddet på 10 millioner vil kunne række frem til 2026, “men herefter må det forventes, at udbuddet vil generere et underskud, såfremt det alene skal baseres på STÅ-indtægter”. Naturligvis til skade for jurauddannelsen i Odense.

Et andet problem er udfordringen med at rekruttere undervisere med forskningserfaring. Også det kan ende med at gå ud over kvaliteten af uddannelsen og desuden have “væsentlige negative konsekvenser for såvel den juridiske forskning som de juridiske uddannelser” i Odense.

På baggrund af de forbehold har RUVU (Rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser) besluttet, at SDU må udarbejde en ny ansøgning, hvor man beskriver, hvordan man vil håndtere de udfordringer.

Hvis det skal give mening, skal vi have et forskningsmiljø i Esbjerg, som understøtter uddannelsen. Alternativet er, at vi “flyver” forskere ind. Det skaber ikke et godt studiemiljø

Hanne Birkmose, leder af Juridisk Institut ved SDU

Det har skabt stor vrede i Esbjerg.

“Det er for mig at se helt håbløst, når man fra SDU’s side selv har sendt breve med underskrifter fra både SDU og borgmesteren om, hvor meget man ønskede jura til Esbjerg. Nu er det så serveret på et sølvfad, endda med politiske penge, og så tør man ikke slå til, men modarbejder det i stedet. Det er helt grotesk”, siger folketingsmedlem Anders Kronborg (S) til Ugeavisen Esbjerg.

Han slår samtidig fast, at det er “mejslet i granit”, at der kommer en jurauddannelse i byen, hvilket forsknings- og uddannelsesministeren har bekræftet over for ham.

Lederen af Juridisk Institut på SDU, Hanne Birkmose, fortæller, at det på fagområder som strafferet og formueret er svært at finde personale, der kan levere forskningsbaseret undervisning.

“Hvis det skal give mening, skal vi have et forskningsmiljø i Esbjerg, som understøtter uddannelsen. Alternativet er, at vi “flyver” forskere ind. Det skaber ikke et godt studiemiljø og understøtter heller ikke de juridiske virksomheder i Esbjerg”, fortæller hun.

Vi har en ide om, at det kan gøre Esbjerg attraktiv, at vi kan tilbyde nogle andre ting, for eksempel en større grad af samarbejde med andre virksomheder

Hanne Birkmose, leder af Juridisk Institut på SDU

Hvis løsningen bliver, at man må trække på underviserne i Odense, vil det gå ud over fagudbuddet der.

De 10 millioner kroner i etableringstilskud vil ikke række i længden, vurdere Hanne Birkmose. På sigt er der en risiko for, at uddannelsen bliver urentabel, fordi man er nødt til at have et begrænset antal studerende. Det hænger sammen med, at man ønsker en uddannelse, der i højere grad baserer sig på samspil med lokale juridiske virksomheder. Og det sætter begrænsninger for optaget.

“Vi har en ide om, at det kan gøre Esbjerg attraktiv, at vi kan tilbyde nogle andre ting, for eksempel en større grad af samarbejde med andre virksomheder. Så vi regner med at optage 50 på bacheloruddannelsen, og det kan give problemer med økonomien”, fortæller hun.

Hanne Birkmose slår dog fast, at instituttet udarbejdede ansøgningen med et ønske om at få den godkendt. Og nu vil hun udarbejde en ny, hvor der bliver redegjort for, hvordan man kan løse udfordringerne.

“Vi kommer til at udbyde uddannelsen i Esbjerg fra 2023. Lige nu holder vi bare for gult”.

}