Dansk Magisterforening

346

Tema om retten til forskningsdata

Download magasin

Så meget skal universiteterne skære i storbyoptaget

Ministeriet har nu sat tal på de reduktioner af optaget i de store byer, som universiteterne skal gennemføre frem til 2030. Flere universiteter melder allerede nu ud, at pilen peger på lavere optag frem for udflytning.

CBS ignorerede advarsler og gav rektor engangsvederlag på 692.000 kr. stik mod reglerne

Rigsrevisionen kritiserer Copenhagen Business School for at have givet afgået rektor et engangsvederlag på 692.000 kr., på trods af at den daværende bestyrelsesformand flere gange fik at vide af ministeriet, at det var i strid med reglerne. CBS bliver nu trukket i tilskuddet fra staten.

Forskningen får sin BNP-procent – og så alligevel ikke helt

Regeringen har traditionen tro fastsat et offentligt forskningsbudget svarende til 1 procent af BNP. Men i det beløb modregner man de midler, forskerne selv har hentet hjem fra EU-fonde. Det skaber stigende kritik fra universiteter, erhvervsliv og politikere.

Lys på eliteforskningens strukturelle skyggesider

Forskningen udvikler sig i retning af hierarkier og koncentration af penge og indflydelse hos få centrale forskere. Men det er et paradoks, for elitedannelse skaber ikke nødvendigvis mere produktivitet, og den kan begrænse diversiteten, siger Mathias Wullum Nielsen, der undersøger de videnskabelige eliter.

Stigende ph.d.-stress – og det handler ikke kun om corona

På trods af tiltag mod ph.d.-stress må AU konstatere, at tallene stadig går den forkerte vej. Men forklaringen skal formentlig også findes i en generel præstationskultur, som præger unge i dag, vurderer Gitte Wichmann-Hansen, som står bag undersøgelsen.

Nyheder

Kommune pudser advokater på forskere – tvinger AAU til at udlevere data

Et forskningssamarbejde mellem en gruppe forskere på Aalborg Universitet og Jammerbugt Kommune er kørt helt af sporet, efter at kommunen opsagde kontrakten og hyrede et advokatfirma. AAU har udleveret forskernes data, og hvad de siger har karakter af personlige noter, til kommunen, og de er nu usikre på, under hvilke betingelser de må publicere deres resultater. Et brud på forskningsfriheden, siger ekspert.

Ekspert: “Det burde AAU virkelig ikke have skrevet under på”

Aalborg Universitet har indgået en forskningskontrakt med Jammerbugt Kommune, der giver kommunen udvidet ret til at opsige aftalen og få forskningsdata udleveret. Ekspert er rystet over, at AAU har sagt ja til sådanne betingelser, og institutleder kalder sagen trist, men fastslår, at universitetet må leve op til sine kontraktlige forpligtelser.

Q&A med Jammerbugt Kommune

Forskerforum har sendt nedenstående spørgsmål til Jammerbugt Kommune og tilbudt en ledelsesrepræsentant fra kommunen muligheden for at give sin version i spalterne via interview eller et skriftligt svar. Jammerbugt Kommune har fremsendt skriftligt svar på de stillede spørgsmål via kommunens advokat Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll, partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Tema om retten til data

Forskere og kunstnere i eksperimentel matchmaking

Kan en professor i datalogi kvalificere sin forskning ved at samarbejde med en koreograf? Anne Julie Arnfred undersøger og eksperimenterer med mødet mellem forskning og kunst.

Olsen Bandens forskningsbidrag

ITU-forskere har benyttet filmfiguren Egon Olsens raserianfald som grundlag for et digitalt værktøj, der skal opfange hadefuld tale i digitale debatter. Udbyttet var dog begrænset.

Faste elementer
Debat
}