Dansk Magisterforening

SDU henviser til mandlig ekspert trods kvindelige alternativer

Foto af professor Karen Hvidtfeldt

Universitetet kunne nemt screene ekspertlisterne og være opmærksom på, om der er en påfaldende skævhed, mener Karen Hvidtfeldt. © Foto af Lars Bech

Af Rasmus Lauge Hansen
Del artikel:

Syddansk Universitet brander sig som et verdensmålsuniversitet, men har kun en fjerdedel kvindelige forskere på sine ekspertlister. Det møder kritik fra universitetets egen forsker og teamleder inden for ligestilling. Universitetet afviser kritikken.

På trods af løfter om at bekæmpe ubevidst bias og bringe mere ligestilling ind på universitetsgangene bugner Syddansk Universitets ekspertlister fortsat med mænd. Kun hver fjerde forsker, der optræder på listerne, er en kvinde.

Og skævheden skyldes ikke, at der ikke findes kvindelige eksperter på SDU, viser en søgning på en af universitetets aktuelle lister i forbindelse med kommunal- og regionalvalget i 2021.

Her har SDU valgt mandlig, professor emeritus, som den forsker, journalisterne skal ringe til, hvis de vil vide noget om kulturpolitik i kommuner og regioner.

En hurtig søgning på kulturpolitik i Syddansk Universitets forskerdatabase viser, at der ud over den mandlige emeritus er to kvindelige professorer, som forsker i emnet. Ingen af dem er blevet spurgt, om de vil optræde som eksperter i forbindelse med det kommende valg, fortæller de til Forskerforum.

Den ene er professor Karen Hvidtfeldt, der forsker i kultur og kulturpolitik. Hun mener, at Syddansk Universitet naturligvis skal være opmærksom på kønsbalancen på ekspertlisterne, da ligestilling er en del af SDU’s strategi og grundfortælling.

“Det er da ærgerligt, at Syddansk Universitet ikke også fremhæver en af de kvindelige professorer på instituttet”, siger hun og uddyber:

“Det er selvfølgelig ikke et problem i sig selv, at det kulturpolitiske område er repræsenteret af en mand. Jeg tænker slet ikke, at jeg nødvendigvis kan gøre det bedre end ham, men det er vigtigt på et overordnet, strukturelt plan. Når listerne er mandsdominerede, får mænd bedre mulighed for at formidle deres viden end kvinder. Det kan sagtens være karrierefremmende, fordi man får en synlighed, som kan bruges til noget”, siger Karen Hvidtfeldt.

Foto af Karen Hvidtfeldt
© Foto: Lars Bech

Burde have ledelsens fokus

Hun mener, at ekspertlisterne er en lejlighed til, at universitetet gør mere for ligestillingen. SDU bør derfor også være opmærksom på, hvilke forskere man stiller til rådighed for pressen, og det indebærer at være opmærksom på, hvordan kønsfordelingen ser ud på ekspertlisterne.

SDU fortæller i en mail til Forskerforum, at det er de enkelte kommunikationsmedarbejdere og forskere på fakulteterne, der står for at udarbejde ekspertlisterne, men det er tilsyneladende ikke godt nok, mener Karen Hvidtfeldt.

Hun understreger, at det er noget, man bør have fokus på fra ledelsens side.

“Universitetet kunne nemt screene ekspertlisterne og være opmærksom på, om der er en påfaldende skævhed. Hvis det er tilfældet, kunne man vende tilbage til institutterne og spørge igen. Der er ingen grund til at tage mændene ud, man kan bare sikre sig, at der også er kvinder repræsenteret. Det koster jo ikke noget at have flere navne på listen”, siger hun.

Når listerne er mandsdominerede, får mænd bedre mulighed for at formidle deres viden end kvinder. Det kan sagtens være karrierefremmende, fordi man får en synlighed, der kan bruges til noget.

Karen Hvidtfeldt

Problematisk, hvis medietid er karrierefremmende

Syddansk Universitet er et af universiteterne med den mest skæve kønsrepræsentation på ekspertlisterne, på trods af at SDU har et Gender Equality Team (GET), som har til formål at danne et inkluderende og mangfoldigt miljø på universitetet.

“Bevidst ligestillingsarbejde sikres ved systematisk at gennemføre “unconscious bias”-træning for ansatte, der har indflydelse på andres karriere og arbejdsmiljø”, skriver SDU i kommissoriet for GET.

Eva Sophia Myers, teamleder for GET, fortæller, at der er nogle faktorer, der gør, at kvinder bliver siet fra til de opgaver, der kan virke karrierefremmende. Disse faktorer forstærker de normer, der allerede eksisterer.

“Man ser ofte, at mænd får flere opgaver, der er karrierefremmende, såsom bestyrelsespladser og medietid, mens kvinder får en overvægt af opgaver, man kan kalde for “akademisk husholdning”, såsom studieadministration og personalearrangementer”, siger hun.

Eva Sophia Myers mener derfor, at det er et problem for ligestillingen, at SDU’s ekspertliste er kønsskæv, hvis det at optræde som ekspert er karrierefremmende. Men selve kønsfordelingen på listen er ikke overraskende, da den følger det samme mønster for karriereudvikling inden for akademiske stillingstrin, fortæller hun.

“Det er nemt at sige, at man ikke skal belaste kvinderne, fordi de har nok at lave. Alt hvad der er karrierefremmende, skal der være lige adgang til. Det er godt for alle, at der bliver en større diversitet hele vejen rundt”, siger hun.

SDU: Det er ikke udtryk for ligestillingsarbejdet på universitetet

Forskerforum har bedt Syddansk Universitets pressetjeneste om et interview med Ole Skøtt, som er dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og den overordnet ansvarlige for ligestilling på universitetet, men han har kun ønsket at svare skriftligt.

Ole Skøtt skriver, at ekspertlisterne ikke er et udtryk for arbejdet med ligestilling, som foregår på universitetet.

“Listerne er ikke udtryk for, at det er de eneste eksperter, som journalisterne må kontakte inden for et givent emne. De er alene udtryk for en hjælp til medierne baseret på et princip om, at det er frivilligt fra forskernes side, om de ønsker at melde sig på listen”, skriver han.

Ole Skøtt mener ikke, at man bør ændre proceduren for udarbejdelsen af ekspertlisterne.

“På SDU står vi vagt om både forsknings- og ytringsfriheden. I medfør heraf er det op til den enkelte forsker, om vedkommende ønsker at stille sig til rådighed på en offentlig ekspertliste. Vi har ikke tænkt os at tvangsudskrive forskere til listen”, skriver han og tilføjer:

“Når det er sagt, håber vi selvfølgelig, at vores generelle arbejde for ligestilling også vil føre til, at der bliver større diversitet i den offentlige debat, herunder at også flere kvindelige forskere udtaler sig som eksperter”.