Dansk Magisterforening

341

Tema om trusler

Download magasin

Forbedrede vilkår for tidsbegrænset ansatte

Overenskomstaftalen for 80.000 akademikere i staten byder på flere forbedringer for de ansatte på universiteterne, herunder et større lektortillæg og bedre barselsregler for grupper af tidsbegrænset ansatte. Og så bliver undervisningsassistenter efter 20 års kamp dækket af en overenskomst.

Medarbejdere kræver ledelsesopbakning til forskerne, som Besenbacher kaldte “redeskidere”

Medarbejdere savner mere tydelig opbakning til tre forskere, som af Carlsbergfondets formand blev kaldt “redeskidere”.

Innovationsfonden havde ikke styr på habilitetsspørgsmål

Sagen om mulige inhabilitetsproblemer for Innovationsfondens tidligere næstformand Flemming Besenbacher har fået Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til at udtale kraftig kritik af fonden.

Regeringen satser på grøn omstilling, men sparer millioner på miljøforskningen på AU

Toprocentsbesparelserne stoppede på universiteterne i 2019, men inden for et enkelt område fortsætter nedskæringerne ufortrødent. Miljø- og fødevareforskningen bliver fortsat beskåret, hvilket betyder, at Aarhus Universitet skal spare 34 mio. kr. og må nedlægge 50-70 stillinger.

AAU-rektor tromler fakultetsfusion igennem uden at høre medarbejderne

Med 28 timers varsel blev medarbejderrepræsentanterne indkaldt til møde om ledelsens plan om at sammenlægge to fakulteter. Et brud på samarbejdsaftalen, siger tillidsrepræsentanterne.

Danmark indgår unik aftale med forlagsgigant

Danske forskere kan fremover gratis få deres forskning udgivet som Open Access, det vil sige frit tilgængeligt for alle, i en række toptidsskrifter fra forlaget Elsevier.

Eksperter om nye regler for sponsoreret forskning: En forbedring, men løser ikke det virkelige problem

Eksperter roser Danske Universiteters nye retningslinjer for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning, men det løser ikke det grundlæggende problem, at universiteterne er blevet for afhængige af midler fra eksterne interessenter.

Forsker i Pittsburgh – sidder i Aarhus

Flere universiteter foreslår virtuelt udlandsophold som alternativ til det obligatoriske miljøskifte for ph.d.-studerende. Løsningen åbner også perspektiver på den anden side af coronaen.

Nyheder

Trusler får forskere til at tie

Forskere fortæller, at hadbeskeder og trusler får dem til at afholde sig fra at formidle deres faglige viden i medierne.

“Trusler kan være forbløffende avancerede”

En trussel er ikke bare en trussel. Det er mere avanceret end som så, forklarer Tanya Karoli Christensen, som er projektleder på et forskningsprojekt, som omhandler trusler.

Tema om trusler

Lynene fra DTU tager forsiden igen!

Der skal et godt billede til at komme på forsiden af et toptidsskrift – det har de lært på DTU Space.

Studerende har lært mindre under pandemien

En undersøgelse af den virtuelle undervisning på videregående uddannelser viser nedslående resultater om læringen og glæden ved at undervise.

Onlinegruppearbejde giver større indsigt til vejleder

Hans Ulrik Rosengaard kan følge med i studentergruppens arbejde med fælles dokumenter, hvilket gør, at han kan give mere målrettet vejledning.

Flittig og lockdownsikker forsker

På universitetet i Liverpool har de udviklet lidt af en mønstermedarbejder: En kemiker i form af en robot, der på en uge kan udføre lige så mange eksperimenter som i et helt ph.d.-projekt. Og så arbejder den også under coronapandemien.

Faste elememter

Trivselsuniversitetets uforsonlige kamp mod det uforståelige

Målinger af den studerendes trivsel sætter sig i stigende grad igennem som uddannelseskvalitet. Nærmest umærkeligt synes der at være opstået et strategisk sammenfald mellem en øget interesse i at gøre de studerende erhvervsrettede på rekordtid og at sikre deres ret til trivsel og let forståelig undervisning, inden de atter lukkes ud i “den virkelige verden”.

Debat
}