Dansk Magisterforening

339

Minister fjerner omstridt integrationsrapport

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har fået fjernet RUC-rapport om social kontrol fra ministeriets hjemmeside. Eksperter mener, at det kan være ulovligt, og at det skader forskningsfriheden.

Religionsforsker: “Forskning i islam er betændt og politiseret ud over alle grænser”

Tim Jensen, religionsforsker på SDU, oplever, at forskere bliver hængt ud af politikere og risikerer at blive blacklistet i forhold til at få forskningsmidler, hvis de forsøger at nuancere den offentlige debat om islam.

Genmæle: Vi har både forskningsfrihed og politisk frihed

Tusindvis af kvinder med muslimsk baggrund står lige nu midt i et vigtigt opgør. En frihedskamp. De forsøger at komme fri af en gammeldags kultur, der desværre hersker i nogle indvandrerkredse.

Forskning: Flere kvinder i udvalg skaber ikke ligestilling

Det hjælper ikke at sætte flere kvinder i bedømmelsesudvalgene, siger britisk professor, der har undersøgt effekten af ligestillingstiltag. “Måske, men vi må bruge alle muligheder”, siger leder af ligestillingsarbejdet på SDU.

Kvinder tager oftere en for holdet

Professor Lise Vesterlunds forsøg viser, at kvinder er langt mere disponerede for at få – og tage – akademiske pligtopgaver, der ikke fremmer deres karrierer.

Kritik: Universiteter tegner et glansbillede af coronaramte ph.d.ers situation

Ifølge Danske Universiteter har kun 600 ph.d.-studerende søgt om at få ekstra tid og løn til deres forskningsprojekt, som følge af at de er blevet forsinket af coronakrisen, og 80 procent af dem har fået ja, men det viser ikke det reelle billede af situationens alvor, lyder kritikken fra DM og ph.d.-netværket PAND.

Undervisere vil have coronabyrder kompenseret

På flere og flere fakulteter begynder medarbejderne at spørge, hvordan det ekstraarbejde, som onlineundervisningen indebærer, skal kompenseres. På AU Arts er man godt i gang.

Nyheder

Sådan bliver humaniora udsultet

Humaniora er blevet lagt i en økonomisk spændetrøje. Det lave uddannelsestilskud, dimensioneringen af uddannelserne, 2-procentbesparelserne og de alt for få eksterne forskningsmidler til området udgør en firdobbelt knude, som er noget nær umulig at løsne.

Tema om humaniora

Universitetet i krig

Der var engang, hvor de studerende var helte, der reddede hovedstaden og måske hele kongeriget fra de onde svenskere.

Bremsespor i naturen

Mikrogummi fra bildæk er en enorm, men relativt upåagtet forureningskilde. Louise Lynn Halle har sat små krebsdyr på ”gummikur” for at undersøge, hvor skadeligt gummiresterne er for vandmiljøet.

Nabolandenes underlige karakterer

I Danmark er vi godt på vej mod en ny karakterskala. 1. oktober kom en rapport fra en ekspertgruppe, nedsat af regeringen, der beskriver fire mulige alternativer til den nuværende skala. En rapport, som formentlig vil blive fulgt op af et politisk forslag om ny skala.

Hvad shall we call rektor?

Landets universiteter viser en forbløffende inkonsistens, når det gælder rektorernes engelske titler.

Faste elementer

Formattvang eller formattilbud?

I sin artikel om “formattvang” i nr. 338 kritiserer Steen Nepper Larsen, lektor på DPU, “et stramt formatkrav, som forskningsartikler, undervisningsformer og specialer underkastes i samtiden”. Jeg er nok én af dem, som Steen Nepper Larsen kunne tænke på med sin kritik, for jeg har gennem en menneskealder undervist i og skrevet om formater for alt det nævnte.

Hvad måler Læringsbarometret egentlig?

186.000 studerende kontaktes i disse dage af Uddannelses- og Forskningsministeriet, der ønsker at måle og forbedre uddannelseskvalitet. Men målemetoden måler ikke kvalitet, så hvorfor iværksættes den storstilede undersøgelse?

Debat