Dansk Magisterforening

335

Kendt fredsforsker havnet i skudlinjen – beskyldes for racisme

Ole Wæver, professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og leder af Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC), der undersøger, hvordan man kan løse konflikter uden våben, er selv blevet genstand for en konflikt i forskningsverdenen.

Nej, at være single, bo alene og være hjemsendt er ikke ideelt for forskerkarrieren

Ea Høg Utoft fra AU har skrevet en hudløs ærlig beretning til et internationalt tidsskrift om at bo og arbejde alene hjemme under coronakrisen. Arbejdet var tæt på at overtage hendes liv fuldstændigt.

AU gør nyt forsøg med ligestillingsplan

Den gamle handleplan for ligestilling var ikke god nok, men nu prøver AU igen. Denne gang med fokus på rekruttering. Og lykkes det ikke, står den på kvoter, siger rektor.

Få ord om forskeres ytringsfrihed i betænkning

Det glæder eksperter, at Ytringsfrihedskommissionens betænkning har et afsnit om forskningsfrihed, men det skuffer, at forskeres ytringsfrihed ikke bliver grundigt behandlet. ”Vi kunne have været mere i dybden med de her spørgsmål”, erkender medlem af kommissionen.

Nyheder

Rundspørge: Myndigheder presser forskere til at ændre resultater

Ny rundspørge lavet af DM viser, at der stadig er store problemer med politisk indblanding i den frie forskning, og at problemerne ikke begrænser sig til Aarhus Universitet, der har været ramt af flere skandaler.

Nye retningslinjer skal hjælpe forskere med at håndtere politisk pres

Danske Universiteter, de otte universiteters samarbejdsorganisation, vil skabe en klar rollefordeling mellem forskerne på den ene side og embedsmænd og politikere på den anden.

DM­-formand: Loven skal sikre forskningsfriheden bedre

Camilla Gregersen mener, at der er brug for en opstramning af lovgivningen, så forskerne fortsat kan levere viden til ministerierne uden at risikere at blive presset til at ændre på deres konklusioner.

Tema

Europas første spisestue

De første mennesker kom til Europa 5.000 år tidligere end antaget. Det viser analyser af knoglerester i en grotte i Bulgarien, som måske også antyder, at vi udvekslede tricks med neandertalerne.

Skærmundervisning skal skæres ud i pap

Når undervisningen foregår via en skærm, er det ekstra vigtigt med metakommunikation, så tilhørerne nemt kan følge med, fortæller retoriker, som også anbefaler at skrue op for underholdningsfaktoren: “Man skal give den mere kul, for kameraet tager 20 procent af karismaen”.

Louise udforsker vejen til billigere medicin

Der er milliarder at spare ved at udskifte biologisk medicin med de billigere biosimilære lægemidler, men potentialet er stadig ikke udnyttet fuldt ud, siger Louise C. Druedahl, hvis ph.d.­projekt handler om feltets muligheder og udfordringer.

Fik EliteForsk-rejsestipendium men kunne ikke få handicaphjælp med til udlandet

Havde det været op til kommunen og sociallovgivningen, havde Louise C. Druedahl ikke kunnet gennemføre sit udlandsophold på Harvard. Kun ved hjælp af ekstra legater kunne hun få den hjælp, hendes muskelsygdom kræver.

Navne - juni

Nye udnævnelser, priser og bevillinger.

Grundstoffer for fuld musik

Jazzmusiker Tao Højgaard har skabt en musikalsk illustration af det periodiske system og fundet ud af, at musik og kemi er to sider af samme sag.

Faste elementer

“Du har jo rigtige bøger med …”

Nærmest umærkeligt er jeg blevet transformeret til en servil og innovativ edu-tech-atlet under coronakrisen. Men jeg savner de studerende og de upåagtede sociale dynamikker, der plejede at binde os sammen. Hvad blev der af alle de uplanlagte begivenheder, mennesker indgår i og kan antænde, når de bevæger sig frit på universitetet?

Debat
}