Dansk Magisterforening

324

Lovløse tilstande: Regler mangler for politiets efterforskning på nettet

Den tidligere anklager Lene Wacher Lentz afdækker i sit ph.d.-projekt de store huller, der er i dansk retsplejelov omkring politiets digitale efterforskning.

Videnskabens nye ikon: Den glødende ring

I fell into a burning ring of fire I went down down down down and the flames went higher And it burns burns burns burns The ring of fire The ring of fire

Hurra for den onde fe

Der blev bidt og snerret, da Birgitte Possing forsøgte at flå doktorgraden ud af hænderne på Jes Fabricius Møller. “Det skal man have respekt for”, lyder det fra Sune Auken, der hylder Birgitte Possing for at påtage sig skurkerollen i det akademiske show.

Studieunderstøttelse – lige til mikrobølgeovnen

Som forsker og underviser har man dårligt tid til at opfinde den dybe tallerken, når der kommer krav og ønsker om studieunderstøttende aktiviteter. Men på AU Arts ligger der nemme løsninger klar på hylden: Takeaway Teaching.

Faste elementer

Norsk rektor kræver færre løse ansættelser

Eksterne bevillinger er ikke en undskyldning for kun at ansætte forskere i midlertidige stillinger, siger Svein Stølen, rektor på universitetet i Oslo.

Humaniora på KU skal skære lønudgifterne med 31 mio. kr. – fyringer virker uundgåelige

Det Humanistiske Fakultet på Københavns universitet skal skære lønudgifterne med 21 mio. kr. ved enten frivillige fratrædelser eller fyringer. yderligere 10 mio. kr. skal spares ved ikke at genbesætte ledige stillinger.

Samfundsvidenskab på SDU skal skære lønudgifterne med 42 mio. kr.

Fakultetet skal finde besparelser eller nye indtægter svarende til 42 millioner kroner for at skabe balance i 2021.

Staten kræver overpris i husleje – nye voldsomme lejestigninger truer universiteterne

Det er en god forretning for staten at leje bygninger ud til landets universiteter. 567 mio. kr. forventes overskuddet at blive på i 2019. Det er penge, som ellers skulle være brugt til forskning og uddannelse. nye huslejestigninger truer i 2020.

Uredelighedsnævn halter efter tidsfrister

Sagen om Skovmand-klagerne viser, at lange sagsbehandlingstider stadig er et problem i uredelighedssager. Det får flere til at sætte spørgsmålstegn ved praksisudvalgenes rolle.

SDU har skrevet under på ulovlig tavshedsklausul

Klinisk Farmakologi og Farmaci på Syddansk universitet har underskrevet en fortrolighedsklausul med Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, hvor SDU afgiver retten til forskningsresultaterne. Det er ulovligt, vurderer to eksperter.

AAU-medarbejdere kræver totalt stop for nyt it-system

Det skal ikke justeres, det skal simpelthen bare skrottes. Så markant lyder kritikken af et system, der skal centralisere lokalefordeling og skemalægning på AAUaau. Men systemet bliver ikke droppet.

Nyheder

Debat: Hvad er det retlige grundlag for de aktuelle afskedigelser på AAU?

Der har i flere runder været tale om masseafskedigelser på universiteterne – på KU og AU, og nu også på AAU og SDU.

Debat
}