Dansk Magisterforening

Svar på debatindlægget: Syge forhold for ph.d.-studerende

© Foto: Danske Universiteter

Ph.d.-studerende
Del artikel:

Jesper Langergaard, direktør for Danske Universiteter, svarer på Sigga Walengs kritik af de ph.d.-studerendes dårlige vilkår ved sygdom.

Først og fremmest tak til Sigga Waleng for at engagere sig i de ph.d.-ansattes vilkår. Det er på mange måder en særlige gruppe ansatte fordi, de på engang er ansatte som medarbejdere og er under uddannelse samtidig.  Universiteterne og i særdeleshed ph.d.-skolerne er naturligvis interesserede i, at de ph.d.-studerende gennemfører deres forløb og at de trives i processen og har et godt arbejdsmiljø, nøjagtigt som det er vigtigt at alle vores ansatte trives.

Hvis en ph.d.-studerende bliver syg, bliver de samme regler og procedurer fulgt, som for alle andre ansatte. Universitetet har faste retningslinjer for, hvordan sygemeldinger håndteres før, under og efter sygdommen. Der findes også procedurer for, hvordan man kan vende tilbage til arbejdet, når man er rask igen. Ud over ansvaret for medarbejdere generelt, har universiteterne et særligt ansvar overfor ansatte der er i et uddannelsesforløb, som de forsøger at løfte på bedst mulig vis indenfor de rammer og vilkår som de er underlagt.

En ph.d.-studerende er en stor investering for universitetet og derfor gøres der meget for at vælge de rette kandidater og sørge for, at de har de bedste forudsætninger for at gennemføre deres ph.d.-forløb. Universiteter og vejleder strækker sig langt for at hjælpe en ph.d.-studerende med at gennemføre sit forløb og også her giver en individuel vurdering mulighed for at bruge de bedste redskaber, for at hjælpe den studerende igennem forløbet. Der kan ud over forlængelser også være tale om ekstra vejledning og hjælp fra andre kolleger.

Vi anerkender i Danske Universiteter, at der er udfordringer med trivslen blandt ph.d. studerende. Nogle er pressede eller decideret stressede under deres ph.d.-forløb. For at adressere dette og samle de bedste redskaber, til at øge ph.d. trivsel på universiteterne, har Danske Universiteters arbejdsgruppe vedr. ph.d.-uddannelse, netop udgivet et trivselskatalog, med en stor eksempelsamling, i samarbejde med DM. Trivselskatologet kan findes her: https://dkuni.dk/pressemeddelelser/inspirationskatalog-om-ph-d-studerendes-trivsel/