Dansk Magisterforening

CBS mørklagde lukningen af sin uafhængige universitetsavis

CBS´ bygning på Solbjerg Plads på Frederiksberg blev indviet i 2000 og rummer Det Erhvervsøkonomiske Fakultet. © Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix

Copenhagen Business School Claus Baggersgaard
Del artikel:

Det var i strid med vedtægterne, at ledelsen på Copenhagen Business School fyrede redaktøren og journalisten på CBS WIRE uden at informere og inddrage de ansatte og studerende. I næsten tre måneder var lukningen af avisen mørklagt.

Universitetsmedier, hvor ansatte og studerende kan ytre sig kritisk og uafhængigt af ledelsen, er ikke længere i høj kurs.

En gang blev de betragtet som en naturlig del af universitetsdemokratiet, men i dag er Københavns Universitet og Aarhus Universitet de eneste af de otte danske universiteter, der har den slags medier, der bliver lavet efter journalistiske kriterier uden indblanding fra ledelsen.

Indtil for nyligt var der tre, men så nedlagde ledelsen på Copenhagen Business School CBS WIRE uden på nogen måde at informere og inddrage de ansatte og studerende først.

Vi er ikke blevet hørt, og det er vi kede af og ærgerlige over

Nanna Mik-Meyer, formand for professorforeningen på CBS

Ifølge Forskerforums oplysninger informerede nu forhenværende rektor Nikolaj Malchow-Møller først formanden for CBS Wires bestyrelse, der består af repræsentanter for de ansatte og studerende, dagen før de to redaktionelle medarbejderne på avisen blev varslet afskediget den 5. oktober sidste år i forbindelse med en stor fyringsrunde på CBS.

Det er i strid med WIREs vedtægter, hvoraf det fremgår, at den ansvarshavende redaktør og redaktionens øvrige faste medarbejdere ansættes og afskediges efter indstilling fra bestyrelsen.

Samtidig fik medlemmerne af WIREs bestyrelse besked på af ledelsen, at de varslede fyringer ikke måtte diskuteres af hensyn til den igangværende proces i oktober 2023. Beslutningen om WIREs fremtid var ikke endelig truffet og derfor fortrolig, forlød det videre.

Samarbejdsudvalg blev ikke inddraget

Nanna Mik-Meyer, der er formand for professorforeningen på CBS, fortæller, at hun først fik at vide, at ledelsen ville afskedige de to redaktionelle medarbejdere og dermed reelt lukke WIRE, efter beslutningen allerede var truffet.

Jeg tror ikke, at der var nogle medarbejdere, der havde fantasi til at forestille sig, at ledelsen ville lukke en uafhængig universitetsavis som led i en fyringsrunde

Nanna Mik-Meyer, formand for professorforeningen på CBS

”Vi er ikke blevet hørt, og det er vi kede af og ærgerlige over. Jeg tror ikke, at der var nogle medarbejdere, der havde fantasi til at forestille sig, at ledelsen ville lukke en uafhængig universitetsavis som led i en fyringsrunde. Det er vel oplagt at inddrage de formelle samarbejdsorganer, før en så drastisk beslutning træffes,” siger hun.

Nanna Mik-Meyer tilføjer, at de ansattes utilfredshed med lukningen skal ses i lyset af, at der ikke er mange demokratiske organer tilbage på universiteterne.

”Vi er med på, at der skal spares, og jeg siger ikke, at andre medarbejdere kan undværes, men det er ærgerligt, at en universitetsavis kommer med i puljen med mulige besparelser i en større fyringsrunde. En så principiel beslutning bør først diskuteres i Akademisk Råd og HSU,” siger hun.

En universitetsavis er et forum for dialog

Ifølge Nanna Mik-Meyer er en universitetsavis meget mere end et organ, hvor man kan ytre sig kritisk. Det er også et sted man kan holde sig ajour, og som skaber sammenhold.

”I en tid med fokus på impact og videndeling fremstår det særligt ulogisk og irrationelt at lukke en universitetsavis, fordi den er et forum for dialog, hvor ledelse, medarbejdere og studerende kan mødes, og man kan få at vide, hvad der rører sig på andre institutter og i andre dele af organisationen,” siger Nanna Mik-Meyer.

Hun tilføjer, at hun har hørt, at ledelsen overvejer at bevilge et reduceret beløb til at lave et studentermedie.

”Det er godt, men det vil dog ikke løse det fundamentale problem, at der bør være et fælles forum for hele CBS,” mener hun.

Åben og fri debat stadig relevant

Siden fyringsrunden 5. oktober sidste år har WIRE reelt været ude af drift, men først den 20. december blev der lagt en nyhed ud på Share, intranettet for medarbejderne, om lukningen.
Offentligheden fik stadig ikke en forklaring på det tomme kontor på Solbjerg Plads.

“Thank you for your email. CBS WIRE is affected by the recent cutbacks at CBS. Therefore, we will not be able to take in new assignments for the time being,” lød autosvaret på mailhenvendelser.

Ingen af medlemmerne af WIREs bestyrelse har ønsket at udtale sig til Forskerforum, men fem af dem lagde den 17. januar i år et brev på engelsk på WIREs hjemmeside, hvori de for første gang offentligt fortæller om lukningen.

”Det er med stor sorg, at vi skriver disse linjer,” indleder de.

”WIRE blev skabt i 2016 ud fra princippet om, at CBS har brug for et journalistisk medie, der tilbyder en platform for alle CBS-interessenter til at engagere sig i en åben og fri debat og til at forankre og belyse CBS’ aktiviteter på en konstruktiv og kritisk måde gennem uafhængig journalistik. WIRE-bestyrelsen mener, at principperne fra 2016, der skabte WIRE, er enormt relevante for ethvert universitet, der roser åbenhed, dialog og opbygning af fællesskaber,” skriver de frit oversat fra engelsk i brevet.

De opfordrer også indtrængende ledelsen til at genoverveje sin beslutning og sammen med CBS-fællesskabet bakke op tanken om et uafhængigt og journalistisk medie på CBS.

TR vil have nyt medie

Bersant Hobdari, lektor på CBS, fællestillidsrepræsentant og næstformand for Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), fortæller, at heller ikke han og resten af HSU blev involveret i ledelsens beslutning.  

Ifølge Bersant Hobdari har de 11 tillidsrepræsentanter på CBS diskuteret lukningen, og de er alle kede af det, og siger de er imod beslutningen.

Vi havde været imod lukningen, hvis vi var blevet hørt. Det er et stort tab.

Bersant Hobdari, lektor på CBS, fællestillidsrepræsentant og næstformand for Hovedsamarbejdsudvalget (HSU)

”Vi havde hørt nogle rygter, men de blev først bekræftet sidst i december, hvor beslutningen var truffet for længst, men det burde have været diskuteret i samarbejdsudvalget. Vi havde været imod lukningen, hvis vi var blevet hørt. Det er et stort tab,” siger han.

Bersant Hobdari tilføjer, at den nu afgået rektor på HSU-mødet i december fortalte, at han ville nedsætte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra ansatte, studerende og ledelse, der skal diskutere muligheden for at skabe et nyt medie på CBS.

Det må sandsynligvis afvente, at der ansættes en ny rektor, formentligt til sommer, før det kan afklares, hvor mange ressourcer direktionen vil afsætte til formålet, og den nye rektor kan få mulighed for at give udtryk for sine holdninger til, hvad formen for det nye medie skal være.

”Vi vil presse hårdt på for, at det bliver et uafhængigt medie med ansatte journalister, der er for alle grupper på CBS,” siger Bersant Hobdari.

Hurtigt at rive ned

Ifølge Forskerforums oplysninger blev WIREs nu forhenværende ansvarshavende redaktør Birgitte Ramsø Thomsen bedt om at skrive et farvel fra redaktionen, da lukningen skulle meldes ud. De to artikler blev dog aldrig publiceret, da ledelsen på CBS sagde nej til indholdet.

Et pålideligt nyhedsmedie tager lang tid, mange arbejdstimer, mod og tillid at opbygge. Det tager et øjeblik at rive det ned.

Birgitte Ramsø Thomsen, WIREs forhenværende redaktør

I den ene skriver hun blandet andet, at hun synes det er uheldigt for CBS at lukke, hvad der var en professionelt kurateret og uafhængigt redigeret stemme fra CBS-samfundet, der stillede nysgerrige og kritiske spørgsmål til både ledelsen og alle hjørner af organisationen.

Hun skriver også, at "et pålideligt nyhedsmedie tager lang tid, mange arbejdstimer, mod og tillid at opbygge. Det tager et øjeblik at rive det ned."

”At have et velfungerende demokrati på et universitet uden et uafhængigt nyhedsmedie med egen redaktionel frihed, professionelle redaktører og journalister og tilstrækkelige ressourcer er … svært.
At have en åben, fri dialog og debat om universitetet uden at have et sted at gå hen for almindelige ansatte og studerende er … svært.
Men det er uden tvivl nemmere at styre dagsordenen uden,” skriver Birgitte Ramsø Thomsen i artiklen, som Forskerforum er kommet i besiddelse af.

CBS: Lukningen skyldes udelukkende økonomi

Inger Askehave, konstitueret rektor på CBS, skriver, at hun grundet travlhed ikke har mulighed for at give et interview, og at hun derfor udtaler sig per mail.

Hun skriver, at CBS var i efteråret igennem en stor sparerunde, hvor de skulle finde besparelser på i alt 55 millioner kroner.

”I sådan en proces er man som ledelse nødt til at træffe mange beslutninger, som man helst ville være foruden. En af dem var at stoppe den årlige rammebevilling på 2 millioner kroner til WIRE. Vi konsulterede WIREs bestyrelse for at høre, om det var muligt at drive WIRE videre med et reduceret driftsbudget og en enkelt lønnet journalist. Bestyrelsen, som består af repræsentanter for VIP-personalet, Professorforeningen, det administrative personale, studerende samt ledelsen, vurderede imidlertid, at det ikke var fagligt forsvarligt.”

Hun understreger, at de i direktionen været meget tilfredse med samarbejdet med WIRE, så lukningen skyldes udelukkende den økonomiske situation på CBS.

”Direktionen har nu nedsat en tværorganisatorisk arbejdsgruppe med repræsentanter fra blandt andet CBS Students og HSU, der skal afklare, hvordan CBS fremover kan dække det kommunikationsbehov, som WIRE måtte efterlade. Arbejdsgruppen forventes at komme med et oplæg i løbet af foråret,” skriver Inger Askehave.

Kræmmerhuset blev til WIRE

  • Copenhagen Business School har haft sit eget uafhængige medier i cirka 45 år.
  • Oprindeligt hed det Kræmmerhuset og udkom som en trykt avis.
  • I 2008 skiftede det navn til CBS Observer.
  • I 2016 nedsatte CBS et eksternt ekspertpanel, der anbefalede at skabe et nyt netmedie på engelsk og med mindre fokus på et klassisk vagthunde-ideal til et fællesskabsopbyggende ideal. Det blev til CBS WIRE, som udelukkende udkom elektronisk.
  • CBS WIRE havde ved lukningen cirka 40.000 modtagere af sit nyhedsbrev.
}