Dansk Magisterforening

SDU Slagelse lukker – RUC står klar i kulissen

RUC har længe lagt billet ind på at lave uddannelser i Slagelse, siger rektor Hanne Leth Andersen. © Foto: Sara Christine Nørgaard/Ritzau Scanpix

Lasse Højsgaard
Del artikel:

Der bliver ikke SDU-uddannelser i Slagelse efter 2027. ”Katastrofalt,” siger folketingspolitiker om beslutningen. Men står RUC klar i kulissen til at opstarte nye universitetsuddannelser i byen – hvis der kommer penge på bordet.

SDU nedlægger sin campus i Slagelse. Det står nu endegyldigt fast.

”Det har desværre ikke vist sig muligt at finde en bæredygtig løsning på den meget udfordrede økonomiske situation, som SDU Slagelse befinder sig i, og som desværre ser ud til at fortsætte blandt andet på grund af udsigten til færre og færre studerende og uddannelsesindtægter,” konstaterer SDU’s rektor Jens Ringsmose i pressemeddelelsen om lukningen af Slagelse.

Fra og med næste år vil der ikke blive optaget flere studerende på uddannelserne i Slagelse. De studerende, der er i gang med deres uddannelser, vil dog få lov at gøre dem færdige, så den endegyldige lukning vil ske i sommeren 2027, meddeler SDU.

Beslutningen har ført til skarpe politiske reaktioner. Det socialdemokratiske folketingsmedlem Frederik Vad, der er valgt i Sjællands Storkreds, er rystet.

”Det her er katastrofalt. Vestsjælland er i top i Danmark, når det kommer til landsdele hvor flest unge og voksne ikke får en uddannelse overhovedet. Vi er også i bund, når det gælder antallet, der får en lang videregående uddannelse. Det kan simpelthen ikke være rigtigt!” siger han til Sjællandske Nyheder.

En anden folketingspolitiker fra kredsen, Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne, har stillet et §20-spørgsmål til uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.

”Mener ministeren, at det er et problem, hvis SDU Slagelse må afvikle sine aktiviteter, og hvordan vil ministeren sikre, at vi lever op til ambitionerne i kandidatreformen fra foråret om at sikre et uddannelsesudbud, der bidrager til at løse arbejdskraftsmanglen i hele landet også uden for de fire største byer?”

Christina Egelund respekterer dog SDU’s beslutning. Det siger hun til TV2 Øst:

”Uanset, at jeg personligt har sympati for dem, der bliver ramt af den her lukning, så er det et udtryk for den situation, vi står i, med små ungdomsårgange. Vi er også bare nødt til at være realistiske her. Og skal man drive en uddannelsesinstitution, skal man have studerende til rådighed.”

RUC: brug for andre uddannelser

Lukningen af SDU Slagelse sker på baggrund af et forløb, hvor RUC forhandlede med SDU om at overtage campuset, dets uddannelser og medarbejdere. De forhandlinger strandede imidlertid i efteråret, da parterne ikke kunne blive enige om, hvor stor en kompensation RUC skulle have for at overtage underskudsgivende uddannelser.

Men nu åbner den nye situation måske alligevel døren for et RUC-indtog i Slagelse. RUC er nemlig stadig meget interesseret i at starte uddannelser i området.

”Vi har hele tiden lagt billet ind på at lave noget i Slagelse. Vi vurderer, at der i Slagelse er nogle andre behov end de uddannelser, der var der. Det var superærgerligt, at de ikke kunne fortsætte, men det var også det, vi konstaterede sammen med SDU – at det ikke kunne hænge sammen økonomisk. Og ud fra optaget virker det også, som om de uddannelser måske ikke er de mest optimale, i forhold til de unge, der bor i området”, siger RUC-rektor Hanne Leth Andersen.

RUC gør forskellige ting for at afdække uddannelsesbehovet i regionen. Der foregår et analysearbejde sammen med Region Sjælland, Professionshøjskolen Absalon og Erhvervsakademi Zealand, der skal kortlægge, hvilke uddannelser, der er brug for i regionen. Og så har man allerede et tæt samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der allerede er i området, for eksempel Absalon og Zealand.

”Der er brug for et økosystem af uddannelser på Vestsjælland. Det er ikke alle unge her, der har lyst til at rejse væk for at uddanne sig, så vi vil gerne samarbejde med de eksisterende institutioner om at skabe nogle uddannelser, som eventuelt også kan have en brobygning til vores uddannelser i Roskilde,” siger Hanne Leth Andersen og nævner områder som sundhed og IT.

Kan måske være klar i 27

Men hvis RUC skal etablere uddannelser i Slagelse, skal der penge på bordet. Og prisen har hun allerede meldt ud: 15 millioner kroner om året i 5 år.

”Det er en overordnet beregning af, hvad det koster at udvikle, kvalitetssikre og få akkrediteret de nye uddannelser. Og det er utroligt vigtigt, at vi får nogle midler til at arbejde med det her, for vi har intet overskud at tage af på RUC, og det skal ikke gå ud over vores eksisterende uddannelsespladser, hvis vi skal lave sådan et udviklingsprojekt.”

Men hvis finansieringen kommer, er det ikke helt urealistisk, at RUC Slagelse kan være klar til at åbne dørene i 2027, når SDU Slagelse lukker.

”Meget afhænger af det arbejde, vi er gået i gang med omkring kandidatreformen, men vil jeg godt tillade mig at håbe på 2027.”

Ifølge Hanne Leth Andersen er der allerede dialog med politikere om støtte til RUCs udviklingsplaner. En af dem, der bakker op, er Frederik Vad.

”Vi bliver nødt til at understøtte, at RUC kan rykke ind med et udviklingsspor i stedet. Ellers efterlades Vestsjælland på perronen. Det kan ikke være rigtigt, at uddannelseslandskabet forandrer sig radikalt, fordi vi har en mellemfase de næste 10-15 år, hvor små ungdomsårgange presser uddannelsesinstitutionerne,” siger han til Sjællandske Nyheder og tilføjer:

”Det sidste ord er ikke sagt i denne sag.”

Håber uddannelse fortsætter i Odense

For medarbejderne i Slagelse har nyheden været trist, men ikke den store overraskelse.

”Nej, egentlig ikke. Det var rimelig klart, at det ikke ville kunne fortsætte,” siger Kenneth Schultz, som er TR for de VIP’er i Slagelse, der er ansat ved Institut for Virksomhedsledelse.

Meldingen, som medarbejderne har fået, er, at der frem til midten af januar vil være en ’dialogperiode’, hvor man skal afklare ønsker og muligheder for fremtiden. Kenneth Schultz’ håb er, at ledelsen vil fortsætte med at udbyde kandidatuddannelsen ’Bæredygtig ledelse’ i Odense.

”Mine medlemmers ønsker for fremtidige job kommer jo an på, hvilke uddannelser, der findes. I Slagelse har vi ’Bæredygtig ledelse’, som forskningsgruppen er tilknyttet. Og hvis den kan fortsætte i Odense, vil det få de mindste ansættelsesmæssige konsekvenser. Og midt gæt er, at hvis medarbejderne bliver tilbudt at flytte til Odense, vil de fleste sige ja tak,” siger han.

Den samme udmelding om dialogperiode er blevet givet medarbejderne, der er ansat ved Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber, oplyser fælles-TR Anne Magnussen.

SDU i Slagelse udbyder i dag kandidatuddannelsen Bæredygtig ledelse og bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi (HA), International virksomhedskommunikation samt en professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation.

}