Dansk Magisterforening

Udflytningsaftale koster nu stillinger på CBS

© Bjarke MacCarthy/CBS

Lasse Højsgaard
Del artikel:

Der kan være fyringer på vej på CBS, hvor regningen efter fire lukkede uddannelser nu skal gøres op. 25 millioner i mistet uddannelsestilskud skal findes blandt andet ved at nedlægge faste stillinger. Fælles-TR opfordrer ledelsen til at spare mere på DVIP.

Udflytningsaftalen og fire lukkede uddannelser på CBS får nu konsekvenser for antallet af forskerstillinger. Omkostningerne til løn skal begrænses betydeligt på grund af mistet uddannelsestilskud svarende til 25 millioner kroner. Det har CBS-ledelsen meldt ud til medarbejderne.

Pengene skal først og fremmest findes på de institutter, hvor de fire lukkede uddannelser (en bachelor-, to kandidat- og en master-uddannelse) hører hjemme, og hertil kommer mindre besparelser på andre uddannelser.

Rektor Nikolaj Malchow-Møller tror dog på, at de fleste personalereduceringer vil kunne findes gennem naturlige fratrædelser og ”afværgeforanstaltninger”.

”Vi har i direktionen en forventning om, at omfanget af egentlige afskedigelser vil være meget begrænset – dette ikke mindst i lyset af, at opgavebortfaldet og dermed tilpasningsbehovet vil indtræde gradvist over en flerårig periode. Det er samtidig vigtigt at påpege, at der ikke er tale om et ansættelsesstop men om håndtering af et konkret opgavebortfald. Der vil fortsat kunne rekrutteres medarbejdere til andre områder eller opgaver end de berørte”, udtaler Nikolaj Malchow-Møller i en intern meddelelse.

Forventer kun få afskedigelser

Fælles-TR Ole Helmersen håber også på, at antallet af afskedigelser kan holdes på et minimum eller måske helt undgås.

”Vi er ikke ude i en massefyring eller en stor spareøvelse, som vi var ude i 2014-15. Men derfor er det selvfølgelig alvorligt for de personer, der i øjeblikket går og føler sig truet på deres ansættelse. Som det ser ud nu, forventer jeg, at der kun er risiko for nogle få afskedigelser. De berørte institutter er lige nu i gang med at klarlægge hvor meget af besparelseskravet der kan klares via forskellige afværgeforanstaltninger.

Først derefter træffer direktionen beslutning om hvorvidt man vil afskedige”, siger fælles-TR Ole Helmersen, der håber, det endelige antal bliver så lille, at ledelsen vælger at droppe afskedigelser.

Det er primært Institut for Organisation, Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation samt Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, der er berørt af uddannelseslukningerne.

Afværgeforanstaltningerne går blandt andet ud på, at medarbejdere tilbydes frivillige fratrædelser og seniorordninger. Imidlertid ligger den seneste store sparerunde kun nogle få år tilbage, og det kan være en udfordring, frygter Helmersen.

”Ved sparerunderne i 14-15 valgte var der mange blandt de ældre, der valgte at tage en fratrædelsesordning. Og man kan sige, at potentialet for fratrædelsesordninger derfor er mindre. Så det er ikke helt så nemt nu”, siger Ole Helmersen.

TR: spar mere på DVIP

Ifølge ledelsens oplæg bliver en tredjedel af den undervisning, der nu forsvinder, varetaget af DVIP og resten af VIP-ansatte, og det skal også være nøglen for de årsværk, der skal spares væk.

”Jeg synes godt, at man kan kigge lidt mere på DVIP-undervisningen og måske spare noget mere der, hvis det kan hjælpe til at undgå afskedigelser. Det har vi i påpeget over for ledelsen i HSU”, siger han.

I forvejen er CBS i kritisk søgelys hos Akkrediteringsinstitutionen på grund af en lav VIP-ratio blandt underviserne. Det er også en god grund til at fastholde så mange VIP-undervisere som muligt, bemærker Ole Helmersen.

Hvis det skulle komme til afskedigelser, vil udvælgelsen ifølge ledelsens udmelding ske på baggrund af REEAD-kriterierne – hvor meget en forsker bidrager med inden for områderne: forskning; uddannelse; ekstern finansiering; 'akademisk medborgerskab og ledelse' samt formidling. Det er Ole Helmersen principielt tilfreds med.

”Som TR er jeg optaget af, at der er nogle saglige kriterier for afskedigelsen. REEAD-kriterierne er nogle beskrivelser af, hvilke opgaver man har som forsker, og det kan man jo så lægge mange forskellige ting i. Men i sidste ende er det ledelsen, der beslutter.”

Som nævnt understreger rektor Nikolaj Malchow-Møller, at der ikke er ansættelsesstop, og at man således godt kan ansætte medarbejdere på et område, mens man afskediger på et andet. Fra TR-siden har man ikke forsøgt at få indført en slags ”solidarisk ansættelsesstop”.

”Det er et spørgsmål, som også er blevet rejst. Men som TR repræsenterer jeg alle medarbejdere, og jeg synes det er i orden, at der ikke indføres ansættelsesstop på resten af CBS i denne situation. Der er tale om besparelser på udvalgte uddannelser og dermed muligt opgavebortfald blandt undervisere på disse”, siger Ole Helmersen.

}